Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Kaj pomeni delati

9 Jaz rečem: "Kjer koli in kadar koli je človek resnično delal za zve­ličanje svoje duše, tam in tedaj je tudi največ in najbolj nesebično de­lal; prava dejavnost za blagor in zveličanje lastne duše tako in tako po­vsem izključuje vsako drugo sebično dejavnost, ker sebičnost in samo­ljubje povsem izključujeta ljubezen do Boga in do bližnjega.
10 Kdor zemeljsko skrbi za svoje telo, išče zaklade tega sveta, rije v materiji in tako zakopava svojo dušo v sodbo in v smrt. Četudi je tak človek ves dan delal na polju s plugom in motiko s takšno vnemo, da se je zvečer prav pošteno kopal v znoju, je bil v primerjavi s tem, kar Jaz imenujem delo, vendarle brezdelnež, leni hlapec za polje Božjega kraljestva.
11 Kdor namreč za resnični cilj, ki mu ga je postavil Bog, ne dela v duhu primerno in pošteno v Božjem redu, gotovo tudi ne dela za čas­ni in večni blagor svojega bližnjega, in Boga iskati in pobliže spoznati se mu ne zdi vredno truda. Kdor pa se ne trudi Boga najti in resnično spoznati, se še manj trudi za blagor svojega bližnjega, in če že zanj kaj stori, tedaj stori to le zaradi samega sebe, da bi mu bližnji večkratno koristil za to, kar mu je on le enkrat storil dobrega.

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 5/73