Spletno stran gostuje moj-splet.si
Max Sheltman

Max Seltmann je bil po poklicu železničar in je delal v Sachsenu. Medialna nadarjenost je bila v družini prisotna že pri materi. Pri njem pa se je pričela vizionarska nadarjenost šele v pozni starosti po velikih predhodnih dušnih borbah. Ker je pri tem doživljal veliko nasprotovanj in skušnjav, se je vedno bolj zatekal v svoje notranje življenje. Kako je sprejemal notranje podobe in dogodke, opisuje takole: »V meni so bili živi spomini in z osupljivo plastičnostjo in resničnostjo so se pred mojimi očmi vrtele slike in dogodki tako, da bi jih lahko ure in ure opisoval. V začetku nisem bil preveč navdušen in nisem namenjal  temu veliko pozornosti, toda vedno znova so se mi odvijali isti prizori, zato sem se odločil, da bom vse zapisal. In ko sem vse doživeto zapisal, so se namesto opisanih pred mojimi duhovnim očmi začeli odvijati novi prizori. Tako so si opisani prizori sledili drug za drugim. Isti prizori so se pred mojimi duhovnimi očmi pojavljali toliko časa, da mi jih je uspelo zapisati. Potem so sledili novi.«  ...


Joy Snell - Služenje angelov

V tej majhni knjigi so zapisi bolniške sestre, kako je doživljala služenje angelov na Zemlji in tudi njihovo služenje še v drugih sferah onkraj tega sveta. Zaradi njene močne psihične moči, ji je bilo v spremstvu angelov dovoljeno videti tisto, kar je večini človeštva do smrti zakrito. ...

Joseph Hahn - Nepoklicani

Res je, da v svojem zemeljskem življenju nista veliko posejala, ker sta večino svojega časa preživela v službi sveta, toda nebeška talilnica jima je še vedno naredila velike stvari, ki so nezavedno postale blagoslov mnogim v njihovih težkih dneh trpljenja. Vtis, ki sta ga z svojim potrpežljivim trpljenjem in veselim priznanjem Odrešenika grešnikom naredila na svojo okolico in številne, pogosto neverne obiskovalce, ga ne bo mogoče pozabiti niti v ognju pekla, saj jima je zagotovil plemenite sadove, ki jih zdaj smeta uživati  v Božjo hvalo. ...


Joseph Hahn - Sanje o ˝Božji njivi˝

Kdor želi vstopiti v njegovo sveto mesto, se mora preroditi. Tam sedi na Sionski gori med jeruzalemskimi prebivalci in jim je glede na stopnjo njihove ljubezni in čistosti kralj, prijatelj, brat ali ženin. Poročne duše so v njegovi neposredni bližini in sledijo jagnjetu, kamor koli gre. Na to najvišje dostojanstvo so se pripravljali že na Zemlji, saj je njihovo srce bilo v deviški ljubezni posvečeno samo Gospodu. Veličastja in lepote, ki obdaja te zidove, ni mogoče izraziti z človeškimi besedami. Hvalnice svetnikov in zvok harf se sliši že od daleč in svetloba s prestola osvetljuje vsa nebesa. ...


Popotnik v svetu duhov - A. Farnese

Vsem vam, ki ste še v dvomih in negotovosti, kaj se zgodi po tem našem zemeljskem življenju, posvečam to knjigo »Popotnik v svetu duhov« . To sem storil v upanju, da bi se znal marsikateri bralec, ki je grešil kot jaz, skozi moje izkušnje odpovedati svojega grešnega življenja. Vsem ljubim bratom in sestram, ki se premikajo navzdol po vodljivih tirnicah, naj bo jasno povedano: Če so že na Zemlji posledice sebičnega in razuzdanega življenja pogosto grozljive, so dvakrat grozljivejše v deželi duhov. Tam, kjer nobeno oblačilo ne prekriva duše, kjer so vse napake grešnikov razodete, se skozi takšno zemeljsko življenje pohabljena duša pojavi kot duhovno deformirana v vsej svoji gnusnosti; - tako dolgo, dokler kesanje in zadoščenje ne zgladi njene razvratnosti in jo voda skesanih solz čisto ne umije. Nadalje bi rad, da ste pozorni, saj »Popotniki iz duhovnega sveta« pogosto pridejo poučit zemeljske prebivalce, ja, pogosto je to njihova naložena naloga, da take ljudi na zemlji, kateri Božje in človeške zapovedi kršijo, opozarjajo na neizogibno usodo, ki jih čaka v onostranstvu. Skozi te nevidne predhodnike, so ljudem odprta vrata, skozi katera neprenehoma prihaja poplava luči v temo zemeljskega sveta in zato je prebivalcem duhovnega sveta dana priložnost opozarjanja in poučevanja svojih zemeljski bratov. Kot borec, kateri je moral iti skozi veliko trpljenje, bi rad svojim zemeljskim bratom, ki bijejo bitko, pokazal pot do zmage, spokoja in miru. ...


Neznani avtor - Skrivno naročilo

Hudič je sklical svoj svetni sestanek, kjer je v svojem uvodnem nagovoru dejal: „ Kristjanom ne moremo preprečiti, da bi hodili v cerkev. Prav tako jim ne moremo preprečiti, da bi brali Biblijo in s tem spoznali resnico. Lahko pa jim preprečimo, da bi z Jezusom razvili osebni odnos, poln ljubezni in molitve k njemu. Če z njim pridobijo ta odnos, je naša moč nad njimi prekinjena. Ko molijo, smo mi v nevarnosti. Naj gredo torej v svoje cerkve, naj živijo po svojem načinu življenja, vendar jim kradite čas, da ne bodo mogli vzpostaviti tega ljubezenskega odnosa z Jezusom Kristusom in naj nikdar ne molijo. To je moje poslanstvo, do vas mojih angelov podzemlja - Odvrnite jih od tega!“ ...