Spletno stran gostuje moj-splet.si
1. knjiga

38. Jezus pa se obrne, in ko vidi, da gresta za njim, ju vpraša: »Kaj hočeta?« Odgovorita Mu: »Rabi (to pomeni mojster), kje prebivaš? « 1 Tudi to besedilo se kaže kot nadaljevanje prejšnjih besedil in je bolj zgodovinsko kot duhovno; kajti s tem se za zdaj začenja znano, po svoje še povsem materialno sprejemanje apostolov, in sicer v istem okolju, kjer je deloval Janez, v Bethabari, najrevnejšem kotičku, kjer so prebivali revni ribiči; zato sta se tudi oba učenca takoj pozanimala za prenočišče in vprašala, v kateri koči prebivam. ...


6. knjiga


11. knjiga

Ko je Jakob Lorber leta 1864 umrl, je ostalo njegovo poglavitno delo - Janezov veliki evangelij - nedokončano. Šele 27 let pozneje ga je dokončala roka drugega prebujenega zapisovalca. Leta 1891 je Leopold Engel začutil klic, naj dokonča Lorberjevo delo. Tega mu je do leta 1893 tudi uspelo dokončati. ...


5. knjiga

V svoji knjigi Liber divinorum operum (O Božjih delih), napisani v letih 1163-1173, je že velika prerokinja 12. stoletja, katoliška redovnica sv. Hildegarda iz Bingena (1098-1179), napovedala novi Janezov evangelij, ki še ni bil razodet: »/.../ in videla in razumela sem besede razodetja - začetek novega spisa Janezovega velikega evangelija, ki še ni bil razodet, in bi moral biti obenem začetek nekega drugega spisa, ki tudi še ni bil razodet in se začne z istimi besedami: V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Bog je bil Beseda. In dano mi je bilo, da sem ga razumela. V njem bo opisano in razloženo veliko vprašanj skrivnostne ureditve Božjega stvarstva.« Sv. Hildegarda govori o: a) Janezovem evangeliju (Prim. Jan 1, 1-2), ki ga poznamo v Svetem pismu in ki je takrat že obstajal, in o b) Velikem Janezovem evangeliju, ki ga takrat še ni bilo, in ga je Božji duh narekoval šele 700 let pozneje Jakobu Lorberju v njegovem srcu (v letih 1851-1864), ter mu do smrti razlagal vse skrivnosti Božjega stvarstva. Oba evangelija se začenjata Z istimi besedami! ...