Spletno stran gostuje moj-splet.si
Tko je bilo Jakob Lorber

Spisi Jakoba Lorbera sa svojih 25 svezaka postigli su tiražu od preko milijun primjeraka. Crkveni su krugovi jedva primjećivali duhovno literarno bogatstvo ovog proročkog fenomena našeg vremena. Iako vatikanska knjižnica posjeduje kompletno sva djela Jakoba Lorbera, do danas od crkvenih krugova ne pokazuje se želja da se Jakob Lorber proglasi crkvenim učiteljem i da se njegovim učenjem obogati veliko teološko neznanje institucionaliziranih crkava.  No u zadnje vrijeme dižu se iz crkvenih krugova mnogi glasovi koji se ozbiljno suočavaju s Jakobom Lorberom. Tako npr. piše evangelistički teolog dr. Kurt Hutten: „Ova djela imaju dubinu i snagu, obuhvaćaju sva područja čovjekovog života i njegove povijesti, sadrže veličanstvene predodžbe o čovjekovom stvaranju i na zadivljujući način nadopunjuju moderne rezultate istraživanja kao npr. u atomistici zastupajuće mišljenje o razrješenju materije u energiju i kretanje.  Katolički teolog Robert Ernst piše: „Jakob Lorber je u toku 24 godine napisao 25 svezaka. Jedno monumentalno djelo, koje nadilazi sposobnosti i mogućnosti jednog genijalnog filozofa, teologa i književnika.“ ...


Jakob Lorber - Tajne prirode

Lorber je pripremio (uz druga velika djela duhovnog sadržaja) također i nekoliko pouka o duhovnoj strani prirode, koja su se pojavljivala u manjim brošurama i uglavnom su sva razgrabljena. Pored novog izdanja knjige „Zemlja i svijet“ Izdavaštvo Lorber je pripremilo i tri ovakva manja teksta („Svjedočanstvo prirode“, Großglockner – planinsko evanđelje“ kao i „Muha“) u sažetom obliku i izdani su kao jedinstvena knjiga. ...


Jakob Lorber - Zemlja i mesec

Jakob Lorber - Zemlja in mjesec  Zemlja također i stvara/rađa (procreate prokreativna je), iako na drugačiji način od bilo kojeg čovjeka, životinje ili biljke. 6. Na Zemlju, zbog njezine specifične prirode, treba gledati kao na jednu određenu vrstu hermafrodita (dvospolca): kao ...


Jakob Lorber - Biskup Martin

Jakob Lorber - Biskup Martin Jedan biskup, koji je mnogo važnosti pridavao svom dostojanstvu i isto tako svojim statutima, bio je sada zadnji put bolestan. On, koji je i sam kao podčinjeni svećenik u najljepšim bojama oslikavao nebeske radosti – on, koji se je često potpuno ...


Jakob Lorber - Dječak Isus u Hramu

Bio je običaj i propis u celom jevrejskom carstvu da svoju decu, kada napune dvanaest godina, odvedu u Jerusalim, gde bi ih u hramu starešine, fariseji i književnici ispitivali o svemu što su do tog uzrasta naučila, posebno iz nauke o Bogu i Prorocima. Za takav ispit trebalo je naravno platiti i ispitninu, nakon koje bi ispitanici, posle još jedne male naplate, dobili svedočanstvo, naravno ako bi to želeli. Ukoliko bi se deca u svakom pogledu istakla, mogla su ići u škole hrama, sa izgledima da jednom postanu njegove sluge. Ako bi roditelji dokazali da su od plemena Levi, onda je sa prijemom išlo lakše. Ali ako roditelji to nisu mogli, išlo je teže, pa ipak, postojala je mogućnost da plate prijem u pleme Levi i hramu daju neku značajnu nadoknadu. ...


Jakob Lorber - Poslanica zajednici u Laodiceji

Ali ja vam ovo kažem: Gospod će Sebe povući i prepustiti vas svakojakoj vrsti bluda, i staroj pravdi (sudu), i staroj smrti, ukoliko se smjesta ne okrente, i potpuno ne odustanete od vašeg samoizabranog svećenstva, od vaših hramova, od vaših praznika, i vaše veličanstvene odore; sve to je odvratno pred Gospodom, baš poput požudne kurtizane, koja je u njezinom srcu puno opakija, nego deset Babilonskih kurvi ...