Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

178. Ljudje dveh vrst na zemlji: duše od zgoraj in duše od spodaj.  Različen učinek naukov in znamenjž

1 Le Lazar je spregovoril in vprašal: »Gospod in Mojster, sem mor­da tudi jaz eden od zgoraj?«
2 Jaz sem rekel: »Vsekakor, sicer znamenj, ki sem jih že večkrat na­redil pred tvojimi očmi, ne bi tako mirno in ravnodušno prenesel, kot da bi se zgodilo nekaj povsem naravnega. Presenečen si bil le takoj med do­gajanjem, nekaj trenutkov zatem pa si bil do zadeve že spet povsem ravnodušen. Mislil si namreč takole: človek ne more letati po zraku ka­kor ptice. Jaz pa sem pravi Bog in potem je tudi kar naravno, da Mi mo­ra biti vse mogoče, prav tako kot je pticam letanje po zraku; zato ni tu­di noben čudež nič drugačen kot vse, kar sem ustvaril. Luna, Sonce, zvezde in ta Zemlja in vse, kar je, živi in se giblje v njej, na njej in nad njo, so trajni čudeži Moje modrosti in oblasti in zdajšnji čudeži so le tre­nutne priče tega, da sem prav Jaz Tisti, ki sem že od vekomaj napolnil neskončnost z neštetimi in trajnimi čudeži. Nič čudežnega torej ni, če kot Bog delam čudeže, resnično čudežna pri Meni pa je Moja nedoumljiva ljubezen do vas, Mojih ustvarjenih bitij, in Moje tako veliko ponižanje in nesebična dobrota, krotkost, potrpežljivost in resnična ponižnost pred ljudmi, ki bi jih lahko z enim dihom odpihnil v popoln nič.
3 Da, praviš sam pri sebi naprej, če bi vse to lahko naredil tudi kak človek, tedaj bi bil to zares čudež, tako kot če bi se človek dvignil v zrak kakor ptica in letal naokrog.
4 Glej, če ti ne bi bil od zgoraj, ne bi bil sposoben takšnih misli in Jaz iz prizanesljivosti do tvoje svobodne volje ne bi delal pred teboj takšnih čudežev, kot sem jih! Ti tu spodaj pa niso od zgoraj, temveč od tega sveta, in zato pred njimi tudi ne smem delati takšnih znamenj tako kot pred teboj in pred Svojimi učenci. O tem smejo le slišati go­voriti, nikakor pa ne veliko od tega videti; če bi namreč videli velika znamenja, ki jih delam in sem jih naredil, bi jih to docela uničilo. Za­to morajo premlevati le Moj govor.
5 Vendar bo tudi njim še dano znamenje, toda nobeno drugo kot zna­menje preroka Jona; kakor je on prebil v ribjem trebuhu tri dni in bil potem živ postavljen na obalo, tako bom tudi Jaz prebil v grobu tri dni in potem spet živ vstal iz groba v največjo grozo in sodbo za tiste tu spodaj.
6 Zapomnite si vsi, da lahko otroke te zemlje pridobite za Moje kra­ljestvo le z živo besedo, ne pa z znamenji! Večinoma so otroci te zem­lje - če niso z lažnimi znamenji že preveč pokvarjeni - lahkoverni, ne pa počasne pameti, in zato jih bo s pravim govorom zlahka in hitro mogoče pridobiti za resnico; toda s pozornost vzbujajočimi znamenji bi izgubili svoje mnenje in hotenje. - Lazar mar zdaj veš, ali si od zgo­raj ali od spodaj?«
7 Lazar je rekel: »Da, zdaj že razumem, da sem tudi jaz nekje od zgoraj; toda kako bomo spoznali, kateri od ljudi, ki nas bodo srečeva­li, so od zgoraj ali od spodaj?«
8 Jaz sem rekel: »Če bo potrebno, vam bo to že oznanil duh v vas. Obstaja pa tudi zunanje in redko varljivo znamenje, po katerem lahko na človeku hitro spoznate, od kod izvira njegova duša.
9 Glejte, duša ima tudi v svojem nujno mračnem mesu nekakšen ob­čutek za to, od kod je, in celo mesena ušesa in posebno oči rada obrača tja, od koder prvotno izvira. Ljudje, ki svoje poglede radi usmerjajo kvišku in se radi vzpenjajo na gorske višave ter radi poslušajo tiste gla­sove, ki prihajajo v njihovo uho od zgoraj, so zanesljivo od zgoraj. To­da ljudje, ki svoje poglede večinoma usmerjajo k tlom in rijejo po tleh ter iščejo raznovrstne zaklade in le redko oči in ušesa usmerijo navzgor, so prav gotovo od spodaj. Po tem boste lahko, če boste pozorni, prav jasno spoznali, koga imate pred seboj.
10 Ljudje, ki so od zgoraj, so navadno tudi zelo iznajdljivi in zmožni vsakovrstnih umetelnosti in znanosti. Toda kljub temu so vsi bolj ali manj nedostopni za vero, vse hočejo namreč imeti jasno dokazano. Grk Filopold v Kani pri Kisu ni veroval prej, dokler mu nisem pokazal tiste sončne zemlje, kjer je bil najprej utelešen; in taki so skoraj vsi kiniki. Pred njihovimi očmi lahko ustvarjate svetove, pa bo to komaj toliko za­leglo, kot če bi kakšnemu Zemljanu rekli: 'Pojdi in stori to!' Morda vas niti ne bo vprašal in rekel: 'Ja, zakaj pa?', ampak bo prepričano storil zahtevano samo zato, ker mu je to rekel modrec; upa, da bo vzrok že še dovolj zgodaj izvedel Toda človek od zgoraj vas bo resno in od­ločno pogledal v oči in vprašal: 'Zakaj pa to? Brez razloga ne storim ničesar! Pojasnite natančneje in videl bom, zakaj pravite: Pojdi in sto­ri to!'           
11 Povem vam, da je veliko odvisno od tega, da se prepričate, z ot­roki kakšnega duha imate kot učitelji opraviti in s kakšnimi trtami v Mojem vinogradu; kajti ista beseda ima lahko najboljše ali pa tudi naj­slabše posledice, če jo podamo ustrezno ali neustrezno poslušalčeve­mu značaju.
12 Slabotni majhni otroci te zemlje verujejo, kot sem že rekel, kmalu in zlahka vse, kar jim ponudimo za verovanje; razlago potrebujejo šele pozneje, ko so si že pridobili veliko zalogo verskih resnic. Zato morate pri njih zelo paziti, da jim vedno oznanjate najčistejšo resnico, - in gorje tistemu, ki bo male te zemlje pohujšal z vsakovrstnimi lažnimi nauki in primeri, kot sem vam to nekoč že pokazal v manjši podobi v Galileji! Toda pri otrocih od zgoraj je treba dati razlago že vnaprej ali vsaj obe­nem z naukom, sicer bodo le težko sprejeli nekaj kot polno resnico.
13 Že pogosto ste bili priče, kako sem ravnal z Grki in Rimljani; de­lajte tudi vi tako in pridobili jih boste toliko laže, ker imate pred se­boj Mene in Moja dela, na katera se lahko zmeraj uspešno sklicujete! Ko bo potrebno, boste tudi vi lahko delali znamenja; toda s tem rav­najte kar se da varčno in naredite znamenje šele tedaj, ko vas bo k te­mu prisilil Duh! Znamenje sicer učinkuje dobro, toda tisočkrat bolj za­leže resnična, živa beseda, ker z besedo ni človeškemu srcu naložena nobena prisila.
14 Beseda namreč najprej razsvetli človekov razum in šele ta potem prebudi voljo in ljubezen v človekovem srcu. Ljubezen se razvname v mogočen plamen. Šele ta potem razsvetljuje in oživlja voljo v srcu in ta se nato ravna po predpisu lastnega razuma, in kar človek tako svobodno stori sam iz sebe, to je lastno zaslužno dejanje, in šele tako najde človek svoje lastno življenjsko ognjišče.
15 Znamenje pa za dolgo zatre razum in spodbudi k delovanju le lju­bezen in njeno voljo. Toda to delovanje je podobno v zrak vrženemu kamnu, ki se premika skozi zrak, vendar le tako dolgo, dokler je met­na sila povezana z njegovo težo; ko pa ta prehitro preneha delovati, pa­de kamen zaradi svoje teže spet kakor mrtev in negiben na tla in ob­leži tam v svoji stari sodbi.
16 Duša z znamenjem spreobrnjenega človeka je podobna krepko vrženemu kamnu in potem ravna slepo iz strahu pred znamenjem; ko pa znamenje sčasoma izgubi moč, zamre tudi ljubezen in volja du­še, posebno pri potomcih, ki znamenja niso videli; povsem se pole­nijo, znamenje imajo ali za  čarovnijo ali za čisto navadno laž in iz­mišljotino prednikov. Če namreč duša vpraša razum, kaj je z zname­njem, ji ta tega ne more razložiti, saj ga sam nikoli ni dobil in po­tem prav dobro sodi takole: 'Smo mar mi manj ljudje kakor naši predniki, ki so prejeli vsakovrstna znamenja in so zlahka verovali? Mi naj bi zdaj verovali tisto, česar ne razumemo, in znamenja, o katerih smo zgolj slišali govoriti, naj bi nam bila motiv za vero? Ne, to nikakor ne gre! Tega modri bog, če kakšen obstaja, ne more nikdar zahteva­ti od nas, slabotnih ljudi! Zato tudi mi zahtevamo znamenja ali vsaj takšno razlago, ki nam bo osvetlila, kaj naj verujemo in delamo, da bomo spoznali pravi temelj. Zahtevamo takšne pobude za vero, ki so učinkovite za vse ljudi vseh časov, ne pa takšnih, da moramo najprej vanje verjeti, da bi potem mogli verjeti tudi to, v kar nas ti silijo ver­jeti.'
17 Vidite, tako torej sodi človekov razum, in to celo upravičeno! Če namreč nauk tudi z znamenji ni postavljen v pravo luč, tedaj hitro pro­pade z vsemi znamenji vred, in ljudje ob tem izgubijo vso vero ter za­padejo v svoje staro, lenobno in divje življenje, dokler se jih potem ne loti kakšen nabrit čarodej in jih z lažnimi znamenji zlahka in hitro pri­dobi na svojo stran.
18 Zato naj vam vsem še enkrat zelo poudarim: Učite jasno in ra­zumljivo in kar najbolj varčujte z znamenji, tako boste vzgojili trdne in neomahljive učence, kajti znamenje preide, jasna in čista resnica pa ostane večno in je ni treba potrditi z nobenim znamenjem več; sama je namreč najvišje znamenje in to bo iz nebes vselej dano ljudem, ki ga iščejo.
19 Seveda pa so že tudi taka znamenja, ki jih lahko delate tudi vi; toda tedaj naj bo znamenje le resnično dobro delo za revne in betež­ne ljudi ne glede na stan ali vero, ne pa poseben dokaz za čisto bo­žanskost Mojega nauka.
20 Nauk se mora s svojo svetlobo tudi sam brez drugih posebnih znamenj izkazat kot čisto božanski in vsakemu, ki ravna po njem, dati notranji, živ dokaz svoje popolne pristnosti. Če to upoštevate, Mi boste vzgojili res dobre učence tudi za vami, če pa vsega tega ne boste na­tančno upoštevali, boste sami odprli vrata antikristu in očitno tudi sa­mi morali pobegniti.«

Jakob Lorber
Veliki Janezov evangelij
knjiga 6 / 178