Spletno stran gostuje moj-splet.si
Jakob Lorber

Bog je vječni, beskrajni Duh, prasnaga i pratemelj svakog bivovanja. Njegovi su vrhunski atributi ljubav, mudrost i moć volje. Njegov Sveti Duh ispunjava sav svemir („duha svijeta“ kod antičkih religija). Jedino ovaj beskrajni Sveduh ima UNUTARNJI CENTAR MOĆI, iz kojeg, kao iz sunca, ...


Gotried Mayerhofer

Mayerhoferova objašnjenja ukazuju kako je ono što je zapisao bilo uistinu inspirirano a ne samo proizvod njegove vlastite mašte.  ...


Sadhu Sundar Singh

Bilo je prerano za svitanje. Otvorio je vrata i povirio u dvorište. Tama. Okrećući se nazad u sobu ugledao je kako svjetlo u sobi postaje sjajnije. Najprije se pobojao da se soba zapalila. Ali ništa se nije dogodilo. On je onda mislio da to može biti odgovor na njegove molitve. Dok je gledao svjetlo, iznenada je u sjajnosti ugledao Isusov lik. Na njegovo potpuno iznenađenje on nije ugledao lice nijednog od svojih tradicionalnih bogova, već lice Isusa Krista. Isus Krist je bio tamo u sobi, blistajući i zračeći neizrecivu radost, mir i ljubav. Gledajući na njega sa samilošću, zapitao je: ‘Zašto Me progoniš? Ja sam umro za tebe?’ Tada je Sundar shvatio da Isus nije bio mrtav nego živ. Sundar je pao na svoja koljena ispred Njega i doživio zapanjujuću mirnoću koju nikad ranije nije osjetio. Vizija je nestala, ali mir i radost su se zadržali u njemu. ...

Emanuel Swedenborg

Preci su obdarili ovog slavnog Šveđanina sa mnogostrukim talentima koji su odredili pravac i smisao njegova života. Po majčinoj strani su Swedenborgovi rođaci već duže vrijeme imali visok ugled u rudarskoj industriji, dok je njegov otac bio izrazito inteligentan, ozbiljan i gorljiv ...