Spletno stran gostuje moj-splet.si
1 Prva adventna nedelja - Znamenja bodočnosti

Že od takrat naprej, kakor tudi še po Mojem vnebohodu, do Mojega naslednjega prihoda ni manjkalo in ne manjka opominjajočih znamenj za spreobrnitev, toda vedno se zdi, da še ni prišel čas za razdejanje sedanjega templja - namreč Rima in njegovega gospodarstva. Četudi mnogim ljudem v boljših trenutkih presvetli srce svetlobni žarek napovedi bodočnosti, v Rimu ostaja tema, in namesto svetleje postaja vedno temneje. ...


2 Druga adventna nedelja - Vprašanje Janeza Krstnika

Nebeško kraljestvo se mora pridobiti s silo! S silo se mora izgnati stari Adam in z močno voljo obleči novi, drugače je vse, kar bi hoteli preobraziti, zaman. Slediti srednjo pot in delno uporabljati Moj nauk, delno pa uporabljati obrede zastarelih institucij, ne gre. Jaz sem Duh, in kdor me hoče častiti, Me mora častiti v duhu in resnici, častiti v resnici pa se pravi: z neomajnim zaupanjem – s silo! In kdor s silo zgrabi nebesa, si jih bo tudi lastil. ...


3 Tretja adventna nedelja -Janezovo pričevanje

Janez se je v tej točki svojega poslanstva zelo dobro zavedal in poleg tega je bil med Judi edini vzgled ponižnosti in podrejenosti Moji volji. ...


4 Četrta adventna nedelja - Janez Krstnik pridiga o pokori

 To, kar je takrat delal in pridigal Janez, delam Jaz že dolgo časa. Tudi Jaz opominjam ljudi h kesanju – na različne načine – tako z besedami, kot z dogodki. Tako, kakor je bil takrat prihod pravega učitelja vnaprej napovedan in pripravljen, se godi tudi sedaj že dolgo časa za pripravo Mojega Drugega Prihoda. Tako, kot so takrat Judje mislili in delali, niso bili primerni, da bi Moj nauk pravilno sprejeli in razumeli. In za današnje ljudi, ki so še globlje zakopani v blatu sebičnosti, je še bolj nujno, da se jih prebudi in opominja. ...


5 Božič - Jezusovo rojstvo

Niste zaman ta praznik imenovali "Sveta noč". To je bila posvečena noč, ko Sem se vam in vsemu materialnemu stvarstvu na ljubo, posvetil kot žrtev ponižnosti s tem, ko Sem kot neskončni Gospod celotnega stvarstva oblekel krh­ko trohljivo oblačilo, ki med milijoni bitij na drugih sveto­vih, kar zadeva zunanjo obliko, daleč zaostaja za najvišjo izvorno obliko človeka. Mnogi prebivalci drugih svetov so tako bogato opremljeni, da človek te zemlje izleda samo slab posnetek tega, kar Sem položil v to obliko, kot posne­tek Mojega lastnega Bitja. ...


6 Prva nedelja po Božiču - Predstavitev Jezusa v templju

Upali so, da pride Mesija - toda njihovi upi so temeljili na posvetnih željah; čakali so na Mesijo, ki bo najverjetneje rojen v kakšni palači kot velik junak, ki jih bo nekoč osvobodil osovraženega bremena. ...


7. Prva nedelja po prazniku treh kraljev - Dvanajstletni Jezus v templju

Kar Sem učil v templju - ko Sem namesto odgovorov na vprašanja, postavljal učenim duhovnikom vprašanja, katera so jih spravila v zadrego je imelo namen - dal Sem jim majhen dokaz njihovega površnega znanja o tem, o čemer so trdili, da imajo izključno pravico. To Sem delal v templju, duhovni šoli tistega časa in pred mnogimi poslušalci, ker beseda, kot nosilka neskončno velike duhovnosti, deluje večno naprej in je tako položila klico za Moj bodoči nauk. ...


8 Druga nedelja po prazniku treh kraljev -  Poroka v Kani

Poroka je zaključek predhodnega dogovora dveh ljudi različnega spola, ki se medsebojno privlačita, ter sledita vzgibu njunih duš in ne nameravata med trajanjem njunega življenja nič več prekiniti to že pričeto duhovno povezavo, ter vedno bolj združena, skupno prenašati veselje in žalost. Potemtakem, ker sta enakega mišljenja, skleneta zakonsko zvezo, v kateri posamezna individualnost pravzaprav preneha, ampak ima prednost skupno življenje, življenje družine. ...


9 Tretja nedelja po Prazniku treh kraljev - Ozdravitev gobavca

Gobavost je tista bolezen, pri kateri se - bodisi z razuzda­nim življenjem, bodisi z nenaravnim načinom življenja ob uživanju hrane in pijače ali z nečistočo - sprejme v sebe ve­liko tujih in strupenih snovi, da vso človeško urino kolesje ne more iti naprej. Da bi se spet vzpostavilo normalno in naravno delovanje v vseh delih telesa, vrže človeška narava vse z leti sprejete tuje snovi ali strupe, na njen največji in tudi zelo važen organ, na kožo, ki zagotavlja največjo in najbolj razširjeno povezavo z zunanjim svetom, ne samo, da bi se na ta način znebila svojih tujih in nadležnih bre­men, ampak tudi, da bi s tem strupenim draženjem kožo pripravila do večje dejavnosti, da podpre ves organizem in mu tako ponovno pomaga k prejšnjemu zdravju. ...


10 Prva Predpostna nedelja - Prilika o delavcih v vinogradu

Vi, Moji otroci, in vse človeštvo ste sedaj vstopili v sta­rostno dobo. Čas razpustitve - v duhovnem pomenu - in Moj zadnji prihod se približuje. Zato nemir v človeških sr­cih, ker slutijo bližajočo menjavo posvetnih in duhovnih stvari! ...


11 Druga Predpostna nedelja - Druga Predpostna nedelja

Samo tisti, ki pozna globok in ustrezen duhovni pomen besed, je vešč svoje govorice. Takšen ima dar, da s svojimi usti pro­izvaja zvoke, ki se lahko razumejo v duhovnem pomenu. Vsaka beseda, ki prihaja iz njegovih ust, je žarek duhovnosti, ki v njem osvetljuje dušo, jo poduhovi in postopno vodi naprej k združitvi z Menoj. ...


12 Bela nedelja - Ozdravitev slepega

K tem povsem slepim spadajo tudi tisti učenjaki in znan­stveniki, ki so do zadnje iskre duhovne svetlobe, oropali sami sebe z napačno smerjo svojega študija. Prvi so slepi in ne vedo zakaj, - zadnji pa hočejo ostati slepi, ker se svetlo­ba, ki bi vdrla v njih, ne bi ujemala z njihovim mišljenjem in načinom življenja. ...


13 Prva Postna nedelja - Jezusove preizkušnje

Vse zlo, ki se na svetu kaže kot takšno, ni bilo ustvarjeno iz Mene, temveč je to izdelek zlorabljene svobodne volje lju­di. Kot svobodna bitja lahko delajo kar hočejo, morajo pa si tudi posledice tega pripisati samo sami sebi, - kot Sem v besedi o resnici dejal: Obstaja samo ena resnica, in kdor greši proti njej, mora občutiti posledice laži! ...


14 Druga Postna nedelja - Jezusovo spremenjenje

Duhovno oblačilo je pričelo sijati iz zemeljskega pompa in ceremonij katoliškega kulta in njegovega zmot­nega nauka. Čiščenje in spremenjenje se pričenja. Noči bo sledilo svitanje in svitanju - dan! ...


15 Tretja Postna nedelja - Izgon hudiča

Ostrmeli bi, ko bi lahko videli, kako umrli prispejo tja, kjer jih bodo sprejeli drugi duhovi, bodisi z ljubeznijo ali s sovraštvom. Strmeli bi, kakšne moralne borbe mora pre­stati duša, dokler ne zmore samostojno hoditi po svoji poti. Tam ne pomaga nobeno prikrivanje, nobena hinavščina, nobeno pretvarjanje. Tam je človek kot duh samo odtis svojega duhovnega jaza pridobljenega tukaj na tem svetu,in sicer ne z dejanji, temveč že z mislimi; kajti te povzročijo dejanja, in prav te so odločujoče v duhovnem svetu. Vsaka skozi vaše glave ali srca bežno tekoča misel, je v vaši notra­njosti duhovnega človeka vtisnjena kot nespremenljiv odtis in bo nekoč kakor zunanja duhovna obleka določevala vaše duševno telo. ...


16 Četrta postna nedelja -  Nahranitev pet tisočih

16 Četrta postna nedelja  Nahranitev pet tisočih 17 Januar 1872   Janez 6, 1 – 15: Potem se je Jezus prepeljal na drugo stran Galilejskega, to je Tiberijskega jezera. Za njim je šla velika množica, ker je videla znamenja, ki jih je delal na bolnikih. On pa se ...


Peta postna nedelja - Poskus Judov, da bi kamenjali Jezusa

17 Peta postna nedelja Poskus Judov, da bi kamenjali Jezusa   Janez 8, 59: Tedaj so pograbili kamenje, da bi ga vrgli vanj; Jezus pa se je skril in odšel iz templja.   17 Januar 1872   Tukaj imate ponoven dokaz, kako malo je večina Judov razumela Mene, ...

18 Cvetna nedelja - Jezusov prihod v Jeruzalem

V tistem času Sem šel po Moji zadnji pojavitvi v templju naproti največjemu trpljenju, ki ga človek lahko prenese. Tako gre tudi človek duhovno, pri svojem napredovanju, po duhovni poti zmeraj večjim težavam naproti. Svet mu bo vedno bolj tuj in se mu bo tudi maščeval zaradi zane­marjanja. Kopičijo se prepreke v družbenem življenju in vplivi iz duhovnega sveta, ki plašni duši otežijo hojo po Moji poti. ...


19 Velikonočna nedelja - Vstajenje Gospoda

Zadnji dnevi Moje zemeljske življenjske poti naj bi vsem duhovom dajali resnične dokaze,da je vsak, ki nosi v sebi Božjo iskro,sposoben še večjega žrtvovanja in samozatajevanja, daleč nad pojmovanjem vseh ustvarjenih bitij in sicer ne zaradi svojega lastnega, temveč zaradi zveličanja in odrešitve drugih. ...


20 Prva nedelja po Veliki noči - Gospod se prikaže učencem

 V tistem času Sem rekel Tomažu, ko je položil svoje prste v Moje rane: "Ker si videl, sedaj veruješ; toda blagor tistim, ki ne vidijo, pa vendar verujejo!" Tudi vi, Moji otroci, ki Sem dal že veliko duhovnega kru­ha, niste niti za las boljši, kakor so bili nekoč Moji učenci. Tudi vi ste obupani, malodušni, pričenjate dvomiti, tuhtate o Mojih besedah in se obrnete v svet k njegovim zapeljivim mikom, če ne gre vse tako, kot si želite. Tudi vi se zapirate, kot polži v svoje hiše, in nočete nič vedeti o notranjem in zunanjem svetu, ko se na videz pojavijo protislovja, kjer do­ločena dejanja in dogodke ne morete združiti z Mojo vse­obsegajočo ljubeznijo. ​​​. ...


21 Druga nedelja po Veliki noči - Dobri pastir

Pripraviti druge do tega, da bodo slišali Moj glas in sle­dili Mojemu nauku, je težko. Celo vi, ki vas že tako dolgo vodim in hranim, se včasih obnašate slabotno in kratkovidno, kot da ne bi nikoli prejeli od Mene nobene nepo­sredne besede! Kako pogosto hočete v vaši neumni zablodi povezati posvetnost z duhovnostjo, ker vas to zadnje stane preveč truda ali od vas zahteva preveč samozatajevanja! Če že vi tako ravnate, kako lahko potem pričakujete od dru­gih, ki so prispeli komaj do vrat in ki nimajo niti poguma iti naprej, da bi prestopili prag in zapustili vse, kar jim je bilo prej tako pomembno!? Zato bodite previdni pri izbiri vaših prijateljev! ...


22 Tretja nedelja po Veliki noči - Gospod napove svojo smrt

 Enaka šola, skozi katero so šli Moji učenci, je tudi sedaj pot vsakega posameznika, ki hoče slediti Mojim stopinjam in stopinjam Mojih učencev. ...


24 Peta nedelja po Veliki noči - Prava prošnja

Iz tega vidite, da moram v tej točki v pesek zapisati vaše neizprosne igre in norosti, da jih naslednja sapa zopet razpiha, medtem ko je Moja ureditev zapisana v nikoli minljivih kamnih večnosti, kakor zapovedi. Zato dobro razmislite o vaših prošnjah in ne zahtevajte od Mene razbitine Mojih otrok! Ustvaril Sem jih za večno življenje, za duhove, za življenje angelov in ne za udobno življenje v posvetni umazaniji, da bi Mi mogoče nekoč prinesli omadeževano dušo. ...


25 Nedelja po Vnebohodu - Obljubljeni tolažnik

Da pa so se v vmesnem času do Mojega vnebohoda ali vrnitve v Moje kraljestvo po trdem udarcu, ki ga je povzročila vidna odsotnost Moje osebe, lahko prav znašli, je bila Moja lastna velika dolžnost, kot njihovega mojstra in učitelja, da sem jim, kot nadomestilo za Mojo izgubo, vlil upanje. Zato sem jim obljubil Tolažnika, katerega so si predstavljali kot ose­bo, ne pa kot moč. ...


26 Binkoštna nedelja - Gospod in njegovi otroci

Takšnim ljudem, ki Me komaj trpijo, da hodim vštric z njihovimi posvetnimi zadevami, ne Bom izpolnil obljube, da Bom naredil prebivališče v njihovih srcih,ker Me ne lju­bijo na način, na kakršnega bi Me morali. Ker jim želim le vse najboljše in jim dajem dober nasvet z Mojo Besedo, gledajo z naklonjenostjo na Moj nauk in Mojo osebo, kljub temu pa je v njih prisotno seme dvoma ali Jaz, kakor oseba, resnično obstajam. ...


28 Druga nedelja po Binkoštih - Prilika o veliki večerji

Če se sedaj povrnemo na dejansko priliko o veliki večerji, moramo najprej začeti, kakor v večini primerov, z razlago besed, da se bo globlji pomen Mojega govora jasno pojavil. Rekel Sem: "Neki človek je priredil večerjo." Večerja je ena­ka večernemu obroku. Kaj to označuje? Najprej moramo bolj podrobno raztolmačiti ti dve besedi, preden nadaljujemo s pomenom celotnega stavka, ki Sem ga uporabil v priliki. ...


30 Četrta nedelja po Binkoštih - Bogat ulov

Med čermi sveta, kjer različne okoliščine in dogodki iz­gledajo kot dobri, prijetni in posebno pomembni, ki se bleščijo navzven, vendar jim primanjkuje trajnosti in se razkrajajo - posebno med takšnimi skušnjavami - morata ojačati vaša vera in zaupanje. Tam še posebno lahko prepoznate krhkost in šibkost vaše notranje moralne moči. ...


33 Sedma nedelja po Binkoštih - O lažnih prerokih

Pred Mojim prihodom morajo biti v duhovnem pogledu odstranjene vse sence, kajti Sem svetloba in ne trpim nobe­ne sence. Moj nauk je podan, da razsvetli vse kotičke mate­rialnega in duhovnega stvarstva. Vaše materialno življenje ima svetle in temne strani tako; kot ima vaša zemlja dan in noč. Vendar je to za vas potrebno; ko se, kot celoten materialen svet, morate spočiti, kadar se mora vaša porabljena moč obnoviti in vaš organizem ojačiti za nadaljnje delova­nje. Toda v duhovnem svetu je to drugače, ker tam ni noči, razen tiste, ki jo duh pripravi samemu sebi temveč obstaja samo večna svetloba, večna toplota, večna ljubezen, večno delovanje. ­ ...


35 Deveta nedelja po Binkoštih - Gospodova žalost nad Jeruzalemom

Radost Mojih učencev, ki so verjeli, da so v Mojem pri­hodu v Jeruzalem prepoznali vrhunec Mojega poslanstva, ni niti najmanj ustrezala farizejem in pismoukom. Ko so zahtevali naj oštejem Moje učence, Sem odgovoril: "Naj se veselijo; kajti, če bi molčali, bi govorili kamni!" ...


36 Deseta nedelja po Binkoštih - Prilika o farizeju in cestninarju

Ta Evangelij prikazuje, kako Sem dal farizejem, ki so se v njihovi nečimrnosti vedno imeli za boljše od drugih, pri­liko, ki se še posebej ukvarja z njihovimi napakami; kajti verjeli so, da so, dokler se držijo postave in verskih običajev, napravili vse, kar je zahtevano in da bo njihov Bog z njimi zadovoljen. ...


38 Dvanajsta nedelja po Binkoštih - Prilika o usmiljenem Samarijanu

Tukaj imate dve skrajnosti: Pomanjkanje in višek samo­ljubja tako v materialni, kot tudi v duhovni naravi človeka, Če naj vseeno krmari po srednji poti, kjer mu ni dovoljeno, da se preveč približa eni ali drugi skrajnosti, se pojavi vpra­šanje, kako naj to vpliva na ljubezen do bližnjega, katero naj bi vodilo samoljubje. ...


39 Trinajsta nedelja po Binkoštih - Ozdravitev desetih gobavcev

Usluga prejeta brez občutka hvaležnosti proti dajalcu, jo naredi le za polovično uslugo ali včasih sploh za nobeno. Namesto, da bi prejemnika milosti naredila ponižnega, ga opustitev hvaležnosti naredi ponosnega. Prvo je izraz ljubezni, drugo pa sovraštva. Prvo je pošteno priznanje nezmožnosti nekoga, medtem ko drugo prikliče obžalovanje, da so okoliščine pripeljale do tega, da je potrebno drugim dolgovati hvaležnost. Prvo je nebeške­ga, drugo pa je peklenskega značaja. ...


40 Štirinajst nedelja po binkoštih - Gospod svari pred posvetnem mišljenju

Moji učenci so zapustili vse, kar jih je vezalo na svet in Mi sledili, žrtvujoč posvetno lastnino in vezi, zaradi duhovnih vrednot. Zato, ker Sem tako pogostokrat napovedal Mojo smrt, je bilo razumljivo, da se je v njih pojavila misel: "Kaj bo z nami? Res je, ob Njegovi prisotnosti nimamo nobenih skrbi; toda ko Ga ne bo več med nami, - kaj potem?" ...


42 Šestnajsta nedelja po Binkoštih - Resnično praznovanje sobote

Evangelij navaja, da Sem ga pozdravil. Vendar pa, ker Sem ga pozdravil na judovsko Soboto, je to povzročilo ne­lagodje. S tem Sem hotel farizejem poudariti, kako slabo so razumeli svoje lastne zakone in kako so jih napačno pre­našali na ljudi. Zato Sem rekel: "Kdo izmed vas, če bi mu padel tepec ali vol v jamo, ga ne bi takoj potegnil iz nje, ker je to v njegovem lastnem interesu? Vendar delati dobro delo drugim ali za druge, to označujete kot greh!" ...


44 Osemnajsta nedelja po Binkoštih - Jezus pozdravi hromega

Vzemi svoje napačne predstave in zmote na svoja pleča, nosi jih in pojdi s trdnim korakom naproti svoji popolno­sti! Tvoje predstave in zmote, na katerih si do sedaj ležal kot bolnik, naj te ne ovirajo ob tvojemu napredovanju sedaj, ko je breme lažje, in postopoma se jih boš v celoti znebil. ...


45 Devetnajsta nedelja po binkoštih - Prilika o svatbi

Samo en človek - kot navaja prilika - se ni zmenil za no­ben videz. Hotel se je predstaviti takšen, kakršen je, ven­dar je želel sodelovati v tej združitvi, predpostavljajoč, da ustreza njegovim pogledom. In ta edina oseba, ki se po­gumno zoperstavlja Meni, Kralju, ni nihče drug kot Lucifer ali Satan, duh, katerega Sem pred davnimi časi izgnal in ki, kot poosebljeno načelo zlobe, predstavlja nasproten pol Moji lastni Biti. Torej je ta namerno najbolj zloben duh vr­žen v zunanjo temo, kjer je jok in škripanje z zobmi ali - z drugimi besedami - kjer lahko čaka v temi svojega lastnega razuma, dokler ne bo poboljšanje iz njegove notranjosti na­redilo njegov povratek mogoč. ...


48 Dvaindvajseta nedelja po Binkoštih  - Gospodov odnos do oblasti

Svetu je potrebno dati njegov davek, ki mu pripada, ker je vodnik v duhovno. Kakor se svetloba ceni le takrat, ko se spozna tema, tako bo tudi večno veliko bolj cenjeno, ko je nekdo seznanjen z minljivim, s svetom. Davek, ki ga mora­te dati svetu, sestoji iz borbe proti njegovim skušnjavam, in poleg tega v čistem razumevanju resnične vrednosti njego­vih zakladov, ki se lahko uporabijo za napredovanje le ta­krat, če lahko obrodijo duhovni sad ljubezni. In materialni davek cesarju omogoča njegovim podložnikom, da izvajajo svoje delo v miru, in s tem zagotovijo sami sebi in svoji družini blagostanje. Na ta način razsodnik kot dober po­znavalec, skrbi za splošno blagostanje in državljan za svoje lastno. ...


51  Petindvajseta nedelja po Binkoštih - Prilika o plevelu med pšenico

Te prilike, kakor Sem jih nekoč podal narodu Izraela, so bile vzete iz običajnega življenja, da bi jih poslušalci zlahka razumeli. Toda kljub temu niso dojeli priliki, ki je izbra­na za to nedeljo, kdo izmed njih se lahko primerja z dobro zemljo, kdo predstavlja kamniti svet in kdo obrobje, na ka­terega je padlo nekaj semen. ...


53  Sedemindvajseta nedelja po Binkoštih - Poslednji dnevi

Vse v Mojem stvarstvu nenehno napreduje. Vse se spre­minja in se v tej spremembi izpopolnjuje. Samo Judje niso hoteli nobenih novosti ali spremembe in tako lahko krivijo le sami sebe za svojo usodo - zaničevani s strani vseh naro­dov -, ker služijo samo tistemu, kar je najbolj manjvredna stvar na zemlji, mamonu. Na ta način tisti, ki stremi po materialnih, namesto po duhovnih vrednotah, kaznuje sa­mega sebe, kajti Moje Kraljestvo, celo če izgleda, kot da je v svoji vidni obliki materialno, je samo duh in ne materija. ...