Spletno stran gostuje moj-splet.si
Janezovo pričevanje

Janezovo pričevanje Janez 1,1-27  V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v ...


Bogat ulov

Bogat ulov Luka 5, 1-11: Ko je množica pritiskala nanj in po­slušala Božjo besedo, on pa je stal ob Genezareškem je­zeru, je zagledal dva čolna pri bregu; ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in ...


Janez Krstnik pridiga o pokori

Janez krstnik pridiga o pokori Luka 3, 2-20:  četrta adventna nedelja Ko sta bila velika duhovnika Hana in Kajfa, se je v puščavi zgodila Božja beseda Janezu, Zaharijevemu sinu. Prehodil je vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov, kakor ...


Znamenja bodočnosti

Znamenja bodočnosti Luka 21, 25-26: Prva adventna nedelja Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi, v zmedi za­radi bučanja morja in valov. Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. ...


Božič

Jezusovo rojstvo Luka 2/1-14:   Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, ...


Gospod in njegovi otroci

Gospod in njegovi otroci  Janez 14, 23: 23  Binkoštna nedelja Jezus je odgovoril in mu rekel: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.  24. marec 1872  Za razlago tega ...


Gospod napove svojo smrt

Gospod napove Svojo smrt Janez 16,16-23: Tretja nedelja po Veliki noči »Še malo in me ne boste več videli, in spet malo in me boste videli.« Tedaj je nekaj nje­govih učencev govorilo med seboj: »Kaj pomeni to, kar nam pravi: 'Še malo in me ne boste ...


Gospodov odnos do oblasti

Gospodov odnos do oblasti Matej 22,15-22  Dvaindvajseta nedelja po Binkoštih  In tedaj so farizeji odšli in se posve­tovali, kako bi ga ujeli v besedi. K njemu so poslali svoje učence skupaj s herodovci in so rekli: »Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v ...


Gospodova žalost nad Jeruzalemom

Gospodova žalost nad Jeruzalemom Luka 19, 41- 46  Deveta nedelja po Binkoštih Ko je prišel bliže in zagledal mesto, se je zjokal nad njim. Rekel je: »O, da bi tudi ti na ta dan spoznalo, kaj ti prinaša mir, tako pa je prikrito tvo­jim očem. Prišli ...


Gospodovo vstajenje

Vstajenje gospoda Marko 16,1-8: Velikonočna nedelja Ko je minila sobota,so Marija Magdalena,Marija, Jakobova mati in Saloma kupile dišav,da bi ga šle mazilit. Prvi dan tedna so šle k grobu navsezgodaj, ko je sonce vzšlo. Med seboj so govorile:«Kdo nam bo ...


Izgon hudiča

 Izgon hudiča Luka 11, 14-28:   Tretja Postna nedelja Jezus je izganjal demona, ki je bil nem. Ko je demon šel ven, je nemi spregovoril. Množi­ce so se začudile, nekateri izmed njih pa so rekli: »Z Belcebubom, poglavarjem demonov, izganja demone.« Tudi ...


Jezusove preizkušnje

Jezusove preizkušnje Matej 4, 1-11: Prva Postna nedelja Tedaj je Duh odvedel Jezusa v pušča­vo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil štirideset dni in štirideset noči, je postal naposled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: ...


O lažnih prerokih

O lažnih prerokih Matej 7, 15-23: Sedma nedelja po Binkoštih   »Varujte se lažnih prerokov, ki pri­hajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabežljivi volkovi. Po njihovih sadovih jih boste spoznali. Se mar grozdje obira s trnja ali smokve z osata? Tako ...


O posvetnem mišljenju

Gospod svari pred posvetnim razmišljanjem Matej 6/24-34: Štirinajst nedelja po binkoštih    »Nihče ne more služiti dvema gospodarjema: ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu ...


Obljubljeni tolažnik

Obljuba o tolažniku Janez 15, 26: 26    Nedelja po Vnebohodu Ko pa pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o Meni. Janez 16, 7: 7 Toda govorim vam resnico: za vas je bolje, da grem; kajti če ne grem, Tolažnik ne bo ...


Prava prošnja

Prava prošnja Janez 16/23:  Peta nedelja po Veliki noči In tisti dan me ne boste ničesar spraševali. Resnično, resnično, povem vam: Če boste kaj prosili Očeta v mojem imenu, vam bo dal. 19. marec 1872   Vrstica, ki je v katoliškem cerkvenem letu ...


Praznovanje sobote

Resnično praznovanje Sobote Luka 14, 1-6: 1  Šestnajsta nedelja po Binkoštih  Ko je v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji, so ga ti opazovali. 2 In glej, pred njim se je znašel neki človek, ki je imel vodenico. 3 Jezus je ...


Prihod v Jeruzalem

Prihod v Jeruzalem Matej 21/1-9 Cvetna nedelja  Ko so se približali Jeruzalemu in prišli do Betfage ob Oljski gori, je Jezus poslal dva učenca  in jima rekel: "Pojdita v vas, ki je pred vama, in takoj bo­sta našla privezano oslico in oslička pri njej. ...


Prilika o farizeju in cestninarju

Prilika o farizeju in cestninarju Luka 18, 9-14:  Deseta nedelja po Binkoštih Nekaterim, ki so zaupali vase, da so pravični, in so zaničevali druge, je povedal tole priliko: »Dva človeka sta šla v tempelj molit: eden je bil farizej, drugi cestninar. Farizej se je ...


Prilika o plevelu med pšenico

Prilika o plevelu med pšenico Matej 13,24 30:  Petindvajseta nedelja po Binkoštih Podal jim je drugo priliko; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali,je prišel njegov ...


Prilika o svatbi

Prlika o svatbi Matej 22,1-14 1 Devetnajsta nedelja po binkoštih Jezus jim je spet spregovoril v pri­likah. 2 »Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je na­pravil svatbo svojemu sinu. 3 Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso ...

Prilika o usmiljenem Samarijanu

Prilika o usmiljenem samarijanu  Luka 10, 25-37:  Dvanajsta nedelja po Binkoštih Tedaj je vstal neki učitelj postave, in da bi ga preizkušal, mu je rekel: »Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« On pa mu je dejal: »Kaj je pisano v ...


Prilika o veliki večerji

Prilika o veliki večerji Luka 14, 16-24:  Druga nedelja po Binkoštih On pa mu je rekel: »Neki človek je priredi veliko večerjo in jih je mnogo povabil nanjo. Ko je bil čas za večerjo, je poslal svojega služabnika povabljenim povedat, naj pridejo, ker je že vse ...


Gospodovo vstajenje

Vstajenje gospoda Marko 16,1-8: Velikonočna nedelja Ko je minila sobota,so Marija Magdalena,Marija, Jakobova mati in Saloma kupile dišav,da bi ga šle mazilit. Prvi dan tedna so šle k grobu navsezgodaj, ko je sonce vzšlo. Med seboj so govorile:«Kdo nam bo ...