Spletno stran gostuje moj-splet.si
Tko je bio Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg – biografija Obiteljska podloga   Preci su obdarili ovog slavnog Šveđanina sa mnogostrukim talentima koji su odredili pravac i smisao njegova života. Po majčinoj strani su Swedenborgovi rođaci već duže vrijeme imali visok ugled u rudarskoj ...


Emanuel Swedenborg - dijela

Bračna ljubav  Bog je Ljubav. Ona nije neka slepa sila, priroda ili sladunjavi bespomoćni sentiment. Ljubav je Apsolutna Energija Svesti koja stvara svemire, pokreće galaksije, sunca i planete; Ona je Energetsko polje koje sve stvara i održava; Dahom Ljubavi diše svako biće, ...