Spletno stran gostuje moj-splet.si
Nebesa in pekel

Krščanskemu občestvu je povsem neznano, da nebesa in pekel izvirata iz človeštva... da vsi, tako v nebesih kakor na zemlji, izhajajo iz človeškega rodu: v nebesih so tisti, ki so na svetu živeli v nebeški ljubezni in veri, v peklu pa tisti, ki so na svetu živeli v peklenski ljubezni in veri... ...

Pekel

Tudi pekel se tako kot nebesa deli na skupnosti, in teh ni nič manj kot onih v nebesih. Zakaj vsaka nebeška skupnost ima svoj nasprotek v peklu, in sicer prav zavoljo omenjenega rav­novesja. Peklenske skupnosti se ločijo po zlu in lažeh, kakor se nebeške ločijo po dobrem in resnici. Da ima tam vsako dobro svoje nasprotno zlo in vsaka resnica svojo nasprotno laž, lahko vidimo po tem, da nič ne more obstajati brez svojega nasprotja, saj lahko o tem, kaj in kakšno je nekaj, presodimo samo na podlagi njegovega nasprotja, iz česar izvirata tudi vsakršna za­znava in občutje. Zaradi tega Gospod nenehno skrbi za to, da ima vsaka nebeška skupnost nasprotje v kaki peklenski skup­nosti in da med njima vlada ravnovesje ...