Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

4983 DEVETA IN DESETA ZAPOVED....
15. oktober 1950: knjiga 56 Bertha Dudde

Ljudje, ki še vedno životarijo v materiji, si jo tudi želijo v vseh pogledih. Toda namen zemeljskega življenja človeka je premagati materijo, se od nje odtrgati, izkoreniniti vse, kar svet lahko ponudi ljudem, saj bo duša le s premagovanjem slednjega dosegla potrebno zrelost, da bo lahko vstopila v duhovno kraljestvo. Želja po posvetnih stvareh ni nujno greh, čeprav ovira človekov višji razvoj, lahko pa zlahka privede do greha, saj pohlep poskuša pridobiti predmet svoje želje, in to pogosto na nepošten način. Večja in močnejša kot je strast do stvari, ki dajejo telesu občutek blagostanja, bolj se bo človekov um osredotočal nanjo in v njem lahko sproži slabe instinkte in lastnosti, zaradi katerih bo škodoval drugim ljudem. Zato sem vam dal zapoved:

'Ne poželi žene, hiše, služabnika ali česar koli, kar je v lasti tvojega bližnjega....'.

Vse, kar pripada sočloveku, mora biti za vas sveto, ne smete si poskušati prisvojiti nobene lastnine svojega bližnjega in celo misel, da bi si jo vzeli, je greh, ker izdaja vašo voljo, vašo temno dušo, ki še ne pozna ljubezni. In čeprav skušate svoja hladna srca skriti pred drugimi ljudmi, so Mi zaradi vašega hrepenenja očitna, in takoj ko pohlepno razmišljate o imetju svojega bližnjega, v njem ne vidite svojega brata, ki bi ga morali ljubiti kot sebe. Morali bi mu priznati enako pravico, kot jo zahtevate zase, da spoštuje vaše bogastvo; morali bi se veseliti, ko je vaš bližnji uspešen, in mu pomagati, da bi povečal svoje bogastvo; takrat zmagujete v boju premagovanja materije, takrat boste pridobili več bogastva, kot bi ga lahko kdajkoli odvzeli drugim ljudem, saj bo vaša ljubezen do bližnjega nagrajena z Mojo ljubeznijo in to vam bo resnično dalo večni zaklad milosti, ki odtehta vse posvetno imetje in veselje. Zato morate tudi spoštovati in varovati imetje svojega bližnjega ter se oddaljiti od pohlepa, če ne želite kršiti zapovedi ljubezni do bližnjega, ki sem vam jo dal le zato, da bi vam olajšal vzpon, kajti le z ljubeznijo do bližnjega lahko pridobite Mojo ljubezen in le z ljubeznijo lahko postanete blagoslovljeni.... Amen

Bertha Dudde