Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Deset zapovedi … Razlaga za dani zakon 

3. Jul 1940: Knjiga 24 Berthe Dudde

  Zapoved Ljubezni do Boga in do bližnjega zajema vse zapovedi, katere je Bog preko Mojzesa objavil ljudem tako, da človek sledi vsaki od teh Desetih Zapovedi, ko izpolnjuje največjo zapoved Ljubezni do Boga in do bližnjega.
  Pomembno je biti obveščen o vzroku, zakaj je bilo danih teh Deset Zapovedi; glede tega namreč kroži veliko domnev, katere bi lahko pripeljale do tega, da se začne dvomiti v Božansko Ljubezen. V tistih časih je med ljudmi vladalo stanje, v katerem se je odražala velika neljubeznivost. In ni se več častilo enega Boga; težnja k svetu, ljubezen do Mamona, do vseh zemeljskih zadovoljstev je bila nepopisno velika, in oni niso cénili niti imetja drugega človeka niti tega, kar so bili dolžni svojemu Bogu in Stvarniku. Oni so se ravnodušno predajali oblasti Satana in oboževali vse, kar je bilo v njegovem interesu. Toda Bog je dovolil, da strašna beda prizadene tiste ljudi, ki so pozabili na Njega, in tako jih je prisilil na notranji preobrat. Oni so prepoznali svoje nizko duhovno stanje in so zato prosili Boga, da jim pomaga, da se rešijo iz svoje telesne in duhovne težave. Potem pa je Bog preko Mojzesa objavil Svojo voljo v obliki, preko katere je pojasnil vsako posamezno stvar, da bi ljudem povsem jasno pokazal vse tisto, kar je nepravilno v njihovem načinu življenja. Objavljanje Zakona na Sinaju je bilo tako očitno, da je tudi najbolj zakrneli grešnik prepoznal silo in veličino Boga; tedaj pa je moral ravno tako prepoznati voljo Boga, Kateri je od njega zahteval globok notranji preobrat. On je preko Mojzesa z zastrašujočim glasom dal Svoje zakone, preko katerih je On ekstremno razsvetlil način življenja ljudi in na njih vrgel njihovo grešno življenje. Ono namreč ni bilo niti najmanj v skladu z Božanskimi zahtevami; človeštvo pa je bilo v teh časih tako zaslepljeno, da mu je bilo potrebno dati vse zapovedi, da bi lahko videli njihovo nepravičnost. Brez razmišljanja so izkoristili vse, kar bi lahko prispevalo k njihovemu telesnemu uživanju, brez da so usmerili pozornost na korist bližnjega tako, da preko svojih postopkov niti niso priznali večnega Božanstva... Ničesar niso storili, da bi živeli Bogu prijetno življenje, po drugi strani pa vse, da bi bližnjega oškodovali in izvlekli v svojo lastno korist. Duhovna depresija je bila tako zelo izražena, da se jih je Bog usmilil in dal, da se jim objavi Njegova Sila in Vsemogočnost, kakor tudi Njegova Ljubezen, katero pa je ravno tako zahteval od Njegovih stvaritev...
  Jezus Kristus je to isto poučeval na Zemlji; On je Ljubezen do Boga postavljal iznad vsega ostalega, in Ljubezen do bližnjega je dodal kot potrditev te največje zapovedi: Ljubezen do Boga. In zaradi tega bo Božansko voljo izpolnjeval tisti, ki spoštuje ti dve zapovedi, izpolnjevanje katerih pa bi moral biti smisel in središče življenja vsakega človeka.

AMEN