Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Čuvanje svetosti imena Jezus

23. May 1944: Knjiga 41 Bertha Dudde

Vi morate ime Jezus izgovarjati polni Ljubezni. Ono mora biti za vas najsvetejše. Morate ga nositi v srcu; ono mora biti za vas svetla zvezda, ki se lesketa v temni noči in sonce, ki jasno sije in vam daje življenje. In ne smete dovoliti, da bo to najsvetejše ime zasramovano, temveč se morate zoperstaviti tistim, ki to delajo in jih opozoriti, da odnehajo, da tako ne bi bili za vekomaj izgubljeni… Njegovo ime se mora čuvati v svetosti, ker ono v sebi skriva veliko moč za tistega, ki ga izgovarja v veri in želi prejeti to moč. Vi boste prejeli to, kar prosite v Njegovem imenu, ker vam je On dal to obljubo. V Njegovem imenu boste delali čudeže, vi, ki kot Njegovi učenci želite ljudem pokazati moč vere. Vi boste s klicanjem Njegovega imena sposobni pregnati zlo, ker se Njemu ne more nič zoperstaviti in sile teme se umikajo od Njega; one se bojijo Njega in Njegove moči. In ko vi uporabljate Njegovo ime, da bi delovali za Njega, bo obenem tudi blagoslovljeno vaše delo, ker On Osebno stoji na vaši strani in vas preplavlja Njegova milost. Njegovo ime bo vaše orožje v boju proti vašim sovražnikom, ki želijo oskruniti Njegovo ime, ki Ga ne priznajo in Mu odprto napovedujejo vojno. In vi morate uporabljati to orožje, ko ste v težki težavi, kjer se vam zdi, da je kakršnakoli zemeljska pomoč nemogoča… potem Ga kličite in v veri izgovorite Njegovo ime. Prepustite se Njemu in On vas bo rešil, ker je On povsod tam, kjer se prosi za Njegovo pomoč; Njegova moč pa je resnično večja od moči Njegovih sovražnikov… Moč Božanskega imena bodo ravno tako izkusili tudi tisti, katerim primanjkuje vsakršnega spoštovanja pred Njegovo svetostjo in kateri zato brez zadržkov uničujejo vse, kar se nanaša na Jezusa Kristusa in Njegovo učenje; kateri v Njemu ne prepoznajo večnega Božanstva, kateri Njegovo Besedo želijo označiti kot človeško delo in si zato prizadevajo uničiti Njega in Njegovo učenje, pri tem pa se ne bojijo Božje moči. Oni bodo izvajali dela, ob katerih se bodo verniki zgražali… oni bodo žalili Njegovo ime in ga zlorabljali, vse dokler Bog ne reagira preko Svojih služabnikov, dokler jih oni z zoperstavljanjem v Jezusovem imenu ne zaustavijo… da bodo tako oni nesposobni govoriti in Ga oskruniti; da bodo ostali brez vsakršne moči in da bo Božja moč nad njimi fizično opazna. Njegovo ime je namreč sveto in tisti, ki oskruni Njegovo sveto ime, se mora pokesati… Njegov greh je prevelik, da bi lahko ostal brez kazni. In če to za seboj povleče kazen še na Zemlji, je človeku še dan čas milosti… da prepozna in se pokesa, da prosi za odpuščanje njegove težke krivde. Namreč Bog Svojega ne dovoli zasmehovati… Njegova Ljubezen je brezmejna, vendar pa ko ljudje napadejo Njega Samega, so njihova srca otrdela; in oni sami so padli Satanu, ki uporablja njegovo voljo, da se zoperstavlja Jezusu Kristusu in da nastopa proti Njemu in Njegovi Besedi. Vendar pa je Njegova moč večja, katera pa je dana tudi tistimi, ki v veri izgovarjajo Njegovo ime, kadar so v težavi.

AMEN