Spletno stran gostuje moj-splet.si
Bistvo materije in duše

Kajti vsaka duša, ki hoče dalje obstajati, se mora z danimi ji sredstvi sama oblikovati za svoj nadaljnji obstoj in tako rekoč izgrajevati, sicer lahko na koncu deli usodo telesa, ali pa kot tričetrtinsko še neizobliko­vana zapusti telo, ki kot popolnoma pokvarjeno ni več sposobno za na­daljnje in dokončno oblikovanje duše, in tedaj bo prisiljena nadaljevati svoje izpopolnjevanje v veliko manj udobnem stroju navadno zelo ža­lostno in boleče. ...


Častihlepnost

O človeški častihlepnosti Huda in škodljiva kot togotnost je tudi častihlepnost, ki je vzrok jeze. Ponižni se ne razburi zlahka, pri ošabnem pa bruhne jeza. Ta častihlepnost je pravzaprav glavni hudič in je tesno povezana s Satanom. Vendar pa ta hudi duh obsede otroke ...


Človekova samoobsodba

109. O samoobsodbi ljudi 1 (Gospod:) »Poglejte gore, polne gozdov in grmičevja! Glejte, vse to vsrkava njim ustrezne naravne duhove (elektrika, magnetni fluid) v pravi meri! Pojdite in posekajte vse gozdove po gorah, pa boste zelo kmalu občutili zelo bridke posledice takšnega ...


Človekove tolažbe

Vsakovrstne  človekove tolažbe. Mnoge tožbe krožijo med ljudmi. Enemu so časi preslabi vse postaja dražje in zaradi tega težje. Drugi so prav besni na vlade in valijo vso krivdo nanje. Spet drugi valijo vso krivdo na duhovščino in tretji na vsakovrstno razkošje. ...


Človekov jaz

243. Božje bistvo. Nujna preskusna teža zemeljskega življenj 1 Rečem Jaz:(Jezus Kristus) "Da, da, prav v tem je težava, ki sem jo po razlagi možganov odkril ne le v tebi, temveč v večini od vas in sem vas prav zato tudi pozval k vpraševanju. 2 Seveda je samoumevno, da Bog, ki ...


Človekovo zedinjenje z Bogom

176.   Simon prizna svoje mesene  slabosti 1 (Simon): "Zdaj vidim, da se Ti, o Gospod, ljudem povsem razodevaš kot Bog in se nikjer ne oziraš na kakšno skrivnost kot stari pre­roki, ki so Te ljudem zmeraj razodevali le pod najdebelejšim ...


Jeza

Bistvo in posledice jeze Razkriti hočemo nadaljnjo, zelo nevarno vrsto obsedenosti. Ta je v tem, da hudič jeze zasede človekovo zemeljsko telo. Ta obsedenost je najnevarnejša, ker takšen hudič jeze nikoli sam ne obsede nekega telesa, temveč še množica podložnih ...


Kaj pomeni, delati

Kdor zemeljsko skrbi za svoje telo, išče zaklade tega sveta, rije v materiji in tako zakopava svojo dušo v sodbo in v smrt. Četudi je tak človek ves dan delal na polju s plugom in motiko s takšno vnemo, da se je zvečer prav pošteno kopal v znoju, je bil v primerjavi s tem, kar Jaz imenujem delo, vendarle brezdelnež, leni hlapec za polje Božjega kraljestva. ...


Moč notranje volje

Že prvega dne sem se prepričal, kaj vse zmore človek s svojo neustrašno, trdno voljo in resničnim zaupanjem v enega, pravega, resničnega Boga. ...


Mož in žena, moški in ženska

g) Slabi zakoni in njihovi sadovi NS 23.pogl. Gospod: »Verjemite Mi: Zakon, ki je sklenjen na Zemlji, in je najbolj zaničevanja vreden, je zakon, ki je sklenjen zaradi denar­ja ali zaradi materialnih dobrin. Ta ima tudi zagotovo svoj konec tam, kjer ima njegov vzrok svoj konec. ...


Nujnost samoizpraševanja

125. Nujnost samo-izpraševanja 1 (Gospod:) "Torej se le nadvse pridno ravnajte po tem; zelo se potrudite in se sprašujte, ali niste česa opustili, da vam nazadnje ne bi bilo treba reči: 'Zdaj, glej, sem kar deset ali dvajset let delal vse, kar mi je predpisoval novi ...


Obvladovanje strasti

Obvladovanje strasti 6 ... Dokler namreč človek ne postane popoln gospodar svojih misli, tako dolgo tudi ne bo gospo­dar svojih strasti in dejavnosti, ki iz njih izvirajo. Kdor pa ni gospo­dar in mojster v sebi in nad seboj, je še daleč od Božjega kraljestva in je ter ostane ...


O človekovem umiranju

Zakaj bolečine pred smrtjo 10 Zakaj tako dolgotrajno hiranje do smrti, čemu bolečine, čemu grenkoba smrti in potem v grobu še dolgo razkrajanje in minevanje mrtvega telesa? 11 Skratka, nikakor se ne strinjam s takšnim načinom človeške smrti in na to ne morem gledati ...


O egoizmu

O egoizmu 11 Da, po Epikurju lahko na tem svetu človek najbolje shaja kot bo­gat in telesno povsem zdrav. Pravilo 'Bodi zaradi samega sebe pošten in znosen do vsakega, - toda zmeraj najbolj pošten do samega sebe!' lahko sicer poslušajo s svetnimi ušesi, ...


O mnogoženstvu

Glej, če bi bilo mnogoženstvo v Mojem redu, potem bi Jaz zagotovo že v začetku, ko Sem ustvaril Adama kot prvega človeka Zemlje, kateri na višinah do tega trenutka še živi, in bo živel še nekaj let, za tega prvega človeka ustvaril tristo šestdeset in nekaj žensk, da bi on lahko dnevno uporabljal svojo sposobnost oploditve ...

O nevernikih

O nevernikih 21 In glejte, ko je Henoh izgovoril v svojem ljubečem srcu to tiho molit­vico, ki je bila resnična molitev, in Mi je tudi bila edina prijetna, in Mi bo tudi edina ostala všeč, ker je bila resnična molitev, sem takoj poslal ange­la na zemljo, da je okrepčal svojega ...


O notranji nravni čistosti

`O Gospod, bodi milostljiv meni, grešniku!', in ne sodi o hudobiji nikogar, moli za svoje sovražnike in zmeraj dobro dela celo tistim, ki hudo o njem govorijo in mu morda celo prizadenejo hudo. Resnično, kdor je takšen in tako dela, ni samo čist pred Menoj - in četudi bi imel nad seboj marsikak greh, v katerega ga je tu in tam prisililo njegovo meso - marveč je ob tem Moj popolni brat in z Menoj kralj nebes in vseh njihovih krasot! ...


O obljubi

Obljuba 9 Seveda boste večkrat prišli v skušnjavo, da bi pokazali drugačen obraz, kot bi ga morali kazati po resničnosti svojih čustev; toda ni­kar se ne pustite zapeljati in tudi nikogar ne varajte s svojimi očmi, am­pak naj se najpopolnejša resnica izraža v ...


O počasnem razkrajanju trupla

83. Namen počasnega razkrajanja trupla 1 Pismouk je rekel: »Gospod in Mojster, šele zdaj povsem razu­mem umiranje; je pa še nekaj postranskih zadev, ki sicer niso nepos­redno povezane z umiranjem, vendar bi želel, da bi mi jih razložil, ker bi se pri širjenju ...


O praznoverju

Praznoverje Tretja vrsta tako imenovanih vizij je tista najbolj praznoverna domneva, po kateri naj bi bili nekateri naravni pojavi preroško povezani z  dogodkom, ki se bo zgodil v prihodnosti. Ne more vam biti neznano, v kakšne nerazumljivo neumne spletke se zatekajo nekateri ...


O samomorilcih in njihovi usodi v onostranstvu

Samomorilci in njihova usoda v onstranstvu 148 Smrtni padec radovednega dečka. 1 Rečem Jaz: "Če je tako, nam pač moraš povedati tudi še o deč­ku, ki je padel z drevesa in kmalu nato umrl, obenem pa tudi o člo­veku, ki je sam skočil v ribnik in utonil in ...


O umetnosti

Zelo dobro veste, da se kultura nekega ljudstva najlažje presoja po njegovih umetniških delih, kajti ta na zunaj odslikavajo tisto, kar se dogaja v duši ljudstva, v njegovem občutenju, mišljenju in ravna­nju. ...


O zunajtelesni izkušnji

Zunajtelesne izkušnje Ljudi s tako imenovanim "drugim obrazom" (zunajtelesnimi izkušnjami) ne smete že samo zaradi te sposobnosti imeti za prerojene. Kajti ta je samo posledica njihovih lahko vzburljivih živcev, po katerih duša s posredovanjem duha živčevja - ...


Pravičnost in ljubezen do bližnjega

Jezusov pogovor s Cirenijem, zelo pomembnim rimskim upraviteljem. 38. Resnična pravičnost 1 (Gospod:) "Mislim, da bi vam to zdaj moralo biti jasno, zato nadaljujem in pravim: To pa ne pomeni, da morate zdaj, ko sem vam to povedal, porušiti vse ječe in zapore, ki so vendarle ...


Razlaga sanj

Sanje in njihova razlaga Naslednji opis o nekaterih vizijah, ki lahko pri dobrih kot tudi pri slabih ljudeh  izvirajo ali iz nebes ali iz pekla. Zaradi tega je najnujnejše dobiti o tem prava pojasnila in pravilna navodila za ravnanje, da bi vedeli, kako ravnati pri takšnih ...


Revni in bogati

37. Revščina in bogastvo 1 (Gospod:) »Da so dobrine te zemlje zelo neenako porazdeljene in da obstajajo bogati in revni, to je že tako modra Božja volja in On tudi dopušča takšno razmerje med ljudmi, saj bi brez tega ljudje težko obstali ali pa sploh ne bi mogli ...


Rešitev materialne duše

182. Pot rešitve materialnih duš 1 (Gospod): »Toda če si duša, ki je prejela čisti nauk in tudi prav dojela resnico, misli: Zdaj vem, kaj moram storiti za svoj blagor, toda še preden začnem povsem delovati tako, želim še nekaj časa uživati v čarih ...


Slutnja o prisotnosti Boga

Človekova slutnja o Jezusovi prisotnosti  7 Roklus je odgovoril: »Poslušajte, prijatelji! Človek je pogosto bli­zu velikega dogajanja in s svojim razumom ter marsikdaj tudi s svo­jimi očmi in ušesi ne zazna, kaj vse velikega in izjemnega je že blizu ...


Strah pred Bogom

129. Strah pred Bogom in ljubezen do Boga 1 Vstal sem s stola in se napotil k mizi Samarijanov, ki so kar se da hitro vstali in Mi z največjim strahospoštovanjem rekli (Samarijani): »O Gospod, Gospod! Grešniki smo in nismo vredni, da prideš k naši mizi, ...


Vzrok propada ljudi

76. Vzroki propada ljudi. Teokracija in kraljestvo. Poslednji čas in sodba 1 Jaz sem rekel: »Pomisli, kaj sem o tem že povedal; predvsem pa so vzroki tega propada ljudi napuh, lenoba, samoljubje in iz tega zrasla oblastiželjnost. 2 Že v Samuelovih časih so ljudje postali bolj leni in ...