Spletno stran gostuje moj-splet.si
Ali je biblija zaključena

Vi, ki zavračate vsako 'Novo razodetje', ste še vedno v najgloblji duhovni temi.... In v taki temi ne boste razumeli niti Svetega pisma, zato je za vas še vedno zaklenjena knjiga, ker ne razumete duhovnega pomena črk, sicer bi v Njem našli znamenja o Mojih nenehnih razodetjih – in delovanju Mojega duha bi vam bilo razumljivo.... ...


Cerkvena organizacija...

Vsak človek bi moral skrbno razmišljati, saj ima zato razum; če tega ne stori, je sam kriv, da je daleč od resnice, da se je pustil ujeti zavajajočim naukom. ...


Cerkvene zapovedi....

Ljudje so izdali dodatne zapovedi, ki jih ne morem odobriti, ker jih ne podpira ljubezen do sočloveka, ampak so zgolj ukrepi za krepitev moči, ker je članstvo v organizaciji, ki si lasti pravico biti prava Kristusova cerkev, odvisno od izpolnjevanja teh zapovedi. ...


Greh proti Svetemu Duhu

Zoper Duha lahko greši le tisti, ki je spoznal Mene in Moje delovanje v Duhu in si je modrost, ki mu je bila podeljena kot umsko znanje, prisvojil tako, da je notranje prepričanje pridobil tudi razumsko, tako da je lahko verjel in se je v tej trdni veri tudi utrdil. Sprejel in tudi uporabil je Mojo milost v največji možni meri in zdaj dopušča, da postane neučinkovita; zato tudi ne more pričakovati usmiljenja, saj odriva Božanstvo, ki se mu je v svoji neskončni ljubezni popolnoma približalo in mu odstranilo tančico z oči. ...


In peklenska vrata jo ne bodo premagala... Mt 16,18

Toda vse sile podzemlja bodo planile proti vam, ki želite širiti Moj nauk. Toda takrat vam bo zagotovljena Mojo zaščita in Moja moč vam bo na voljo, lahko boste govorili in pričevali o Meni in delovanje Mojega Duha se bo jasno pokazalo. ...


In peklenska vrata jih ne bodo premagala...

Kdorkoli veruje Vame z vso svojo močjo, se mu ni več treba ničesar bati, ne glede na to, s katere strani lahko pride. Res je, da so vedno sile zla tiste, ki skušajo omajati to trdno vero in potrebna je volja za upiranje. Kdor pa stoji v veri, ta pozna tudi Mojo ljubezen in Mojo vsemogočnost, zato se ne boji nobenega nasprotnika, premaga ga z Mojo močjo. Kdor pa veruje, ve tudi za Mojo ljubezen in Mojo vsemogočnost, in zato se ne boji nasprotnika, temveč mu pogumno stopi naproti, premaga ga z Mojo močjo. ...


Izjave jasnovidcev in prerokov

Mojemu oznanilu boste verjeli, če boste priznali tem posrednikom dar videnja in preroštva; zavrnili ga boste, če boste dvomili v njihovo poslanstvo. Vendar vam želim olajšati, da jim verjamete, vidno bom poudaril njihovo poslanstvo tako, da bom dovolil, da se zgodijo napovedani dogodki, ki bodo predhodniki Sodbe. ...


Izvirni greh

Vsaka oseba, ki se obrne k Meni, bo prejela obilno, ker se Moja Ljubezen ne bo nikoli iztrošila.... ona želi neprekinjeno dajati in osrečevati in zahteva le odprte posode, v katere se bo lahko vlivala. ...


Kanonizacija

Zato naj si ljudje na podlagi lažnega razumevanja ne prisvajajo pravice, ki ni njihova, kajti kanonizacija ni blagoslov za človeštvo, temveč je zavajanje tistih, ki iščejo resnico. ...


Klicanje angelov... Božji izvrševalci

Vedno zaupajte samo svetu svetlobe. To pa pomeni, da se v mislih spajate z vsem dobrim, z duhovnim, ki je spojeno z Menoj, da vas bodo oni potem vzeli pod zaščito, ker delujejo samo po in v Moji volji, pri čemer se lahko približujejo vsem ljudem, ki se trudijo živeti v Moji volji, ki Mi torej že pripadajo po svoji volji, zaradi česar pripadajo veliki skupnosti tistih, ki si medsebojno služijo v ljubezni ...


Kristusova cerkev

To je nevidna cerkev, ki pa je lahko in je zastopana v vsaki veroizpoved, ker povsod obstajajo ljudje, ki verujejo v Jezusa Kristusa z iskreno ljubeznijo, ki jih prevzame tudi ljubezen do svojih bližnjih... ki se lahko imenujejo pravi kristjani, saj s svojim načinom življenja izkazujejo svojo pripadnost Njemu, ki je Svoje delovanje ljubezni kronal z Svojo smrtjo na križu. ...


Kristusova cerkev... "Ti si Peter, skala..."

Odvzeto jim bo vse, kar so do sedaj imeli za cerkev, vsak obred, vsaka zunanja oblika bo odpadla, stavbe v katerih se izvajajo cerkveni obredi bodo zaprte ali uničene, ne bo več možnosti za opravljanje tistih obredov, ki se jim zdijo pomembni, in resno se bodo soočili z odločitvijo ali naj se izpovedujejo za Boga ali proti njemu. ...


Kult... skupnosti...? 

Človek lahko izpolni vsak odlok, ki ga določijo ljudje pa to ne bo niti najmanj koristilo zrelosti njegove duše, saj je v ozadju vsakega izpolnjevanja določena prisila. Od ljudi se zahteva nekaj, kar otežuje pot k Bogu. ...


Nasledniki Petra.... Cerkveno - posvetna oblast....

Služenje v ljubezni je bilo še vedno zahtevano, vendar se ni več izvajalo.... To je bilo največjega pomena, saj se je ponovno pojavilo tisto, kar je Jezus Kristus obsodil v času svojega življenja na Zemlji.... ljudem je bilo zapovedano, kar naj bi delali po svoji svobodni volji. In možje uglednega imena, ranga in dostojanstva so se imenovali nasledniki apostolov, ki so svojo službo opravljali v največji revščini.... in stavba neizmernega sijaja se je imenovala edina blagoslovljena Cerkev, ki jo je Jezus Kristus ustanovil z besedami: "Ti si Peter, skala.... " ...


Obvestilo o dogodku.... Duhovna preobrazba.... (Rim?)

Stavba, ki velja za neuničljivo, se bo stresla in povzročila dogodek, ki bo zahteval številne žrtve v vseh pogledih. Božji poseg bo šokiral misli ljudi. Toda Bog želi dokazati ljudem, da vse človeške stvaritve propadajo in da se bo vse, kar prihaja neposredno od Boga, nadaljevalo. ...


Odgovor katoliški duhovščini

In če ne zaupate, vam ni mogoče pomagati, v veri Vanj je moč in izpolnitev molitve. Imejte Boga pred očmi in v svojem srcu. Te besede vsebujejo vse. Spoznajte njegovo stvarstvo in vdano ga boste sprejeli v svoje srce. In če Njega s svojim srcem lahko objamete, bo tudi On vas objel z vso močjo in vas ne bo več izpustil. In takrat boste razumeli vse, česar svet ne more razumeti ...

Prava pot... Rimsko - katoliška

Vsakdo meni, da je pot po kateri hodi, edina pravilna. In za posameznika je pot lahko pravilna, če gre po njej ravno zato, da bi se končno približal večnemu Božanstvu. S to željo vsaka pot postane izvedljiva in vsaka pot vodi do cilja. ...


Prebujeni pridigarji

Zato je med poklicanimi izbran prebujeni pridigar, ki mu nikoli ne bo zmanjkalo duhovnega znanja, če ga bo želel posredovati soljudem. Kajti neposredno od Mene prejema vse, kar potrebuje za delo zame in za Moje kraljestvo. ...


Prepoznavanje ljudi povezanih z Bogom

Z Bogom povezan človek prepozna Božji glas in mu prisluhne. Kjer pa se temu glasu posveča malo pozornosti, človeku še vedno manjka intimna povezanost z Bogom. ...


Prikrivanje pobožnosti.... Satanova dejavnost....

... vendar zna izpodriniti Moje zapovedi ljubezni tako spretno, da se ljudje komaj zavedajo svojega brezsrčnega načina življenja, ker se z veseljem podrejajo človeškim (cerkvenim) zapovedim v prepričanju, da so naredili dovolj. Človek bi to zagotovo lahko spoznal tudi sam, če bi bila njegova resna volja živeti življenje, ki Mi je všeč.... Toda njegov pogled je zamegljen zaradi sijaja, ki obdaja tiste, ki se predstavljajo kot Moji predstavniki na zemlji.... in ki so v resnici predstavniki tistega, ki Mi nasprotuje in se bori proti Meni. ...


Prišel sem k svojim in Me niso sprejeli

Ljudje Me le redko prepoznajo, ko se jim približam na poti, zato bodisi ne sprejmejo Mojega daru kot Božanskega darila bodisi mu namenijo le malo pozornosti. ...


Razlaga Božje besede

In če želim ponovno prinesti jasnost in obvestiti ljudi o Svoji volji, moram najti posodo, ki se Mi da na razpolago.... ki ji bom lahko govoril sam in prek katere bom ljudem povedal, kako želim, da razumejo mojo besedo. Kajti danes je zmeda večja kot kdaj koli prej in vsak si Besedo razlaga tako, kot mu ustreza.... ...


Razpad cerkvenih organizacij.... Prava cerkev....

Kljub temu bo nešteto ljudi izgubilo vero, saj se jim bo zdelo nerazumljivo, da Jaz ne bom zaščitil cerkve, za katero menijo, da jo je 'ustanovil Bog', in se ne bodo spraševali, ali so člani cerkve, ki sem jo ustanovil Jaz, saj o tem ne smejo razmišljati. ...


Ti si Peter skala in na to skalo bom sezidal svojo cerkev Mt 16,18

Zato mislijo, da so Moji predstavniki na Zemlji, vendar niso sposobni posredovati resničnega znanja ljudem, saj ga sami ne posedujejo. Čutijo, da so Petrovi dediči, vendar niso, saj njihova vera nima trdnosti skale, takoj ko je preizkušena. Cerkev, ki sem jo ustanovil Jaz, se bo izkazala... tudi vrata pekla je ne bodo premagala. ...


To delajte v Moj spomin

Delite vse, kar imate z revnimi.... Potem boste izpolnite Mojo zapoved Ljubezni in hkrati prvi pogoj združitve z Menoj, kajti šele ko boste svoje srce oblikovali v Ljubezen, se bom lahko združil z vami, sicer bo združitev z Menoj nemogoča, ne glede na to koliko zunanjih formalnosti opravljate, ki nimajo nikakršnega vpliva na stanje vašega srca. ...


Zapovedi božanske ljubezni... prava Kristusova cerkev....

In tako vsi ljudje, ki živijo v ljubezni in veri, pripadajo tej cerkvi. Zato se vam nikoli ni treba spraševati, katera veroizpoved ali šola mišljenja je prava.... kajti vsak lahko postane član Moje prave Cerkve, saj se povsod najdejo ljudje, ki živijo v ljubezni in so s tem dosegli tudi živo vero. ...


Znamenje duhovnega pretresa (Rim).... Prava Kristusova cerkev

Opustiti bi morali vnaprejšnja mnenja, tradicionalno sprejeto duhovno znanje, ki je brez vrednosti, saj so zanj značilne zunanjosti, ki prekrijejo jedro in ga naredijo neprepoznavnega. Potrebno je pojasniti, kakšne so značilnosti cerkve, ki sem jo Jaz ustanovil na Zemlji, potrebno je osvetliti zemeljske nauke, ki jih je treba označiti za napačne, ker pripadnost Moji cerkvi pogojujejo s pripadnostjo določeni denominaciji, kar nikoli ni v skladu z Mojo voljo. Vse, kar je organizirano, je delo človeka. ...


Zapustiti matično cerkev

Božja beseda mora zaživeti v glasniku.... vsakogar, ki govori ljudem, mora prevevati resnična ljubezen do Odrešenika.  Potem bo vsako besedo, ki bo pritekla iz njegovih ust, izrekel Gospod sam.... takrat bo vsaka beseda vstopila tudi v srca ljudi in majhna čreda ljudi na zemlji, ki sledi Odrešeniku in mu želi služiti, se bo vedno tesneje povezovala. ...