Spletno stran gostuje moj-splet.si
Apostolska dela 7, 55-56.

Štefan je res videl odprta nebesa in videl je tudi Jezusa v sijočem sijaju, videl ga je kot Boga, toda ljudje okoli njega so njegov obraz povezovali s povsem človeškimi pojmi in stavek "kjer sedi na Božji desnici" je bil dodan s strani človeka. ...

Dana mi je vsa oblast na nebu in na zemlji Mt 28,18

Namreč edino Moja moč zagotavlja obstoj (življenje), kakor tudi napredek in priložnost za uresničitev; medtem ko bi nasprotujoča delovanja.... če ne bi bila zaustavljena ob pravem času.... pomenila popolno uničenje. ...


Jezus otrok.... Bog in človek....

Ob Jezusovem rojstvu so se mu približali le tisti ljudje, ki jih je tja vodil Božji duh in jih je Bog sam dostojanstveno usposobil, da so gledali otroka, ki se jim je približal prek otroka in v katerih je tudi prebudil zavest, da so blizu Bogu. Nekomu drugemu, ki ni bil tak človek, pa bi se otrok zdel le čisto človeški, nič drugačen od drugih otrok, saj je bilo to tudi Njegovo zemeljsko telo ...


Napačna podoba o Bogu... Zavajajoči nauki

Kakšno izkrivljeno podobo Mojega bitja dobite, če sem vam predstavljen kot Bog jeze in maščevanja, kot strogi sodnik brez usmiljenja, ki samo kaznuje in obsoja ter nikoli ne izkaže usmiljenja. Takega Boga se lahko samo bojite, zaradi strahu ga boste ubogali, tudi njegove zapovedi boste upoštevali samo zaradi strahu pred kaznijo, vendar ga nikoli ne boste mogli ljubiti tako, kot želim, da bi Me ljubili. ...


Pot Jezusovega trpljenja kot človeka

Zemeljska pot Jezusa kot človeka je bila izjemno težka, vendar je “človeku“ Jezusu prinesla popolno združitev z Menoj, to Mu je prineslo deifikacijo njegove duše... In človek Jezus je na zemlji dosegel cilj, ki ga morajo doseči vsi ljudje: združiti se z Duhom Očeta od večnosti, kar tudi zmorejo, ker imajo pomoč v Božanskem Odrešeniku Jezusu Kristusu, ki odstrani njihovo breme izvirnega greha, ko ga nosijo pod križem (Mt 16,24), ...


Priznanje Jezusa Kristusa je priznanje Boga

Kdor ima pravo vero vame, me tudi kliče v njem, v Jezusu, ki je odrešil svet greha in smrti. ...