Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Antikrist

(Prejel Gottfried Mayerhofer 1871) 
(Text: Janezovo Razodetje, 11. poglavje)

  "Najprej vam Bom razumljivo podal, da v Mojih Naukih in Besedah leži mnogo več zveličanja in blagoslovov, če se po njih živi, kot če bi lahko tolmačili vso razlito jezo v Janezovih prerokbah.
  Toliko vam lahko povem: Zemlja z njenim celotnim človeštvom je sedaj sredi procesa ločevanja in vse, kar se bo kmalu zgodilo, je resnično zapisano v teh prerokbah, toda to se ne bo zgodilo na način, kot si vi to tolmačite. "Skrajšanje dnevov" pomeni - v pogledu razširjanja Moje Besede - pospešitev očiščevanja pokvarjenih sestavnih delov zemlje, kar se že nekaj časa dogaja.
  Tudi berete o "Antikristu"; večina ljudi si zamišlja, da bo to oseba. Če pogledajo na svet s pozornim očesom, bodo našli mnogo "anti-kristjanov", kajti le malo med njimi je dejansko pravih naslednikov Kristusa ali Mojih Naukov, in celo ti so še vedno daleč od tistega, kar naj bi resnično bili.
  Dejanski "Antikrist" je splošno prevladujoča nagnjenost ali obsesija po čisto drugačnih stvareh, kot so zajete v Mojih Naukih. To je prevladujoča težnja tako mnogih ljudi, pri katerih je dejavna samo glava, srce pa je obsojeno na molk. Tukaj morate sprejeti "glavo" ali preračunljiv razum (kot duhovno načelo) kot "Antikrista", ki že dolgo časa dejavno zganja hudobijo na zemlji, pri čemer si prizadeva razložiti človeštvu, z zavajajočimi dokazi, da je samo tisto, kar lahko razum dojame in obrazloži, resnica.
  Medtem ko ni to, kar čuti ali sluti srce, nič drugega kot bežeča nejasnost vzburjene domišljije! Zaradi tega je doktrina materialistov zadnja stopnja razumske modrosti, z vdajanjem užitkom in sredstvom za njihovo potešitev, ter zaničevanjem vsega, kar je plemenito, dobro in dostojanstveno. Torej, "znanje in ne vera"! Kljub temu ljudje pozabljajo, kar sem nekoč rekel:  Vaše znanje je le delec!'
  Vsi prikazi v Janezovi Apokalipsi so duhovne podobe. So prevladujoči v nalezljivem duševnem neredu, ki žene in obvladuje ljudi. Da bi lahko nekdo razbral ta razodetja, mora razmišljati na veliko višji stopnji, kot pa je zmožen na tej. Mora videti in razumeti, z Mojega stališča, duhovni notranji svet duš, ki se razvijajo na zemlji v fizičnem telesu. Mora prepoznati, kako se duhovno nagnjenje spreminja, kako ga Jaz potem uporabim za Moje Lastne namene in kako se, nasprotno temu, kar želi človeštvo doseči, lahko bori samo za Moj Veliki Cilj! Če se je zmožen povzdigniti na to stališče, bo tudi dojel, kaj pomeni: "Ubili so preroke in pustili njihova mrtva trupla ležati na ici tri dni in pol." To pomeni: Ko bo človeštvo slišalo nauke Mojih Izbranih, jih bo zavrnilo, ter zasmehovalo Moje pisarje in služabnike, ali pa jih bodo imeli za neobstoječe, kot da so mrtvi. Zavrnili bodo Moje Nauke ali 'pustili jih bodo ležati na sredi ulice', ne da bi v njih popolnoma verovali, pa tudi ne da bi jih popolnoma zavrgli. Dokler ne bo, po kratkem času (simbolično po treh dneh in pol) resnica zopet slavila zmago, tisti, kateri je veljal za mrtvega, bo ponovno oživel in se vrnil od koder je prišel, to je, vzdignil se bo k Meni. Kdor razume pomen teh besed, to je njihov duhovni pomen, bo zlahka ugotovil pomen "mesta Babilona" kot "mesta razumskih napak".
  Kdor se vrže v Moje Roke lahko mimo spremlja prihajajoče dogodke. Ta ve, da je vse to v korist izgubljenih otrok. Ko bo iz Mojih Besed dojel, da svet na ta način ne more obstajati - ker ga Jaz nisem ustvaril za ta namen –  bo tudi razumel, da se Jaz moram vrniti, zato da rešim, kar se še da rešiti! Torej naj tudi on ne stremi k nobenemu drugemu cilju, kot da se prizadeva, da bi bil vreden in se prišteval med "Moje Otroke" in da ne bo pomeden z zemlje in uničen z ostalimi ruševinami!"