Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Zakaj ponovno razodetje

  Ali veste zakaj vam Jaz Sam sporočam Mojo voljo preko Mojih služabnikov in pisarjev?     
  Vzrok zakaj Moja neposredna sporočila bolj obilno pri­tekajo v teh zadnjih nekaj letih, kakor so v prejšnjem času in zakaj vam dajem toliko kruha iz nebes, kar se ni zgodilo od časa, ko Sem še živel na zemlji, je v tem, da se približuje čas, ko bo svet dosegel najvišjo stopnjo zmote in odklona od Mojega izvirnega stvariteljskega namena. Da ne bi bili vsi ljudje izgubljeni, Sem odredil - in to je pogoj za Moj Po­novni Prihod - da se od sedaj naprej Moja Beseda in nauk poda nekaterim v nepotvorjeni obliki, vendar pa tako jasno in dojemljivo, kakor so nekoč Moji učenci učili ljudi.
  V tistem času je bilo razširjanje Mojega nauka bolj težav­no, toda danes je, z izumom umetnosti tiskanja, razširjanje Mojega nauka veliko lažje tako, da se lahko lesketanje Moje večne svetlobe ljubezni in usmiljenja ponese povsod tja, kjer tema posvetne moči grozi, da bo prevladala.
  Sedaj Bom odprl oči nevernih in obrazložil dobesedne­žem dejanski pomen Mojega Svetega Pisma tako, da nihče ne bo mogel uporabiti izgovora, da ni poznal resnice in Me obtoževal, medtem ko je sam tisti, ki je za to odgovoren.
  Potemtakem, bodite močni, vi maloštevilni, ki razdrobljeni po deželah še vedno hranite Moje bisere v vaših srcih! Zaupajte Mi! Bivam v vaši bližini in v vas samih, ter vas Bom vodil in vam stal ob strani, dokler Me ljubite in se držite Moje Besede. Po mnogih sporočilih Sem vam raz­kril vse: Mene, Moje stvarstvo in človeško razmerje in od­nos med obema. Nimate nobenega opravičila, da tega niste vedeli. Le nekaj vas še vedno ni dojelo najgloblji duhovni pomen Moje Besede. Toda poslal Bom Mojega Tolažnika in Svetega Duha v obliki grenkih izkušenj in dvomov z na­menom, da odstranim tudi to temno stran iz src tistih, ki so Mi predani, kajti tisti, ki je poklican, da vpliva na druge, mora biti v sebi trden in mora natanko vedeti, kaj narediti ali kaj ne narediti.

Gottfried Mayerhoffer
Gospodove pridige

Jezus napove ponovno razodetje

112. Napoved zdajšnjih razodetij

1 (Gospod): "Rekel sem, da boste tukaj videli najbolj nenavadne ču­deže; razen svetilne krogle, ki jo je prinesel Rafael iz globoke in vi­soke Afrike, se za zdaj ni zgodilo še nič, čeprav je skoraj že minila pol­noč. Opozoril sem vas tudi, da vam bom za kratek čas odprl oči, da boste le začasno lahko videli, kaj se pravzaprav dogaja na svetu.
2 Preden pa bom storil to, naj vam povem in celo zapovem, da ne sme­te o tem, kar boste videli, govoriti nikomur; človeštvo na tem svetu še zelo dolgo ne bo zrelo za to, in za dušni blagor posvetnega človeštva pravzaprav sploh ni potrebno, da bi kaj takega izvedelo! Če si bo le zelo prizadevalo ljubiti Boga nadvse in bližnjega kakor samega sebe, mu bo vse drugo in nadaljnje že tako in tako razodeto, kolikor bo potrebno.
3 Toda vi, kot prvi temeljni stebri Mojega nauka, morate samo zase, na skrivaj, vedeti marsikaj več kakor vsi drugi skupaj, da čez nekaj ča­sa ne boste mogli zapasti v skušnjavo, da bi ta Moj nauk opustili.
4 Kljub temu pa se vse to ne bo izgubilo, in ko bo preteklo tisoč in še ne povsem tisoč let in bo Moj nauk skoraj povsem pokopan v uma­zano materijo, bom znova obudil može, in ti bodo to, kar smo se tu­kaj pogovarjali in kar se je zgodilo, dobesedno zapisali in v veliki knji­gi izročili svetu, da se mu bodo s tem vsestransko spet odprle oči!"
5 Nota bene: Tebi, Moj hlapec in pisar, se morda zdi, da sem tak­rat to komaj omenil?! Hočeš tudi v svoji veri postati tako slabo­ten, kakor si še zmeraj slaboten v mesu?! Glej, povem ti, da sem Cireniju in Korneliju razodel celo tvoje ime in imena več drugih in ti so zdaj tudi presrečne priče vsega, kar ti narekujem v pe­ro. Toda na koncu bom tudi tebi razodel imena tistih, ki bodo čez dva tisoč let zapisali in naredili še večje stvari kakor zdaj ti! - To si za zdaj zapomni in zapiši v polni veri!
6 Cirenij se je temu zelo začudil in Kornelij Me je podrobneje po­vprašal o možeh, ki jim bo to dano.
7 In Jaz sem jim razkril stan in značaj in celo imena in dodal: "Eden od teh, ki mu bo razodeta večina tega, več kot zdaj vsem vam, bo v moški ravni vrsti izviral od Jožefovega najstarejšega sina in bo torej tu­di po telesu pravi Davidov potomec. Sicer bo slabotnega mesa, kakor David, zato pa toliko močnejšega duha! Blagor tistim, ki ga bodo po­slušali in si po tem uravnavali življenje!
8 Tudi drugi veliki obujenci bodo večinoma izvirali od Davida. Tak­šne stvari so namreč lahko dane le tistim, ki celo po mesu izvirajo od tam, od koder telesno izviram tudi Jaz; zaradi Marije, matere Mojega telesa, tudi Jaz izviram od Davida, ker je tudi Marija čista Davidova hči. V tistem času se bodo sicer ti Davidovi potomci večinoma zadr­ževali v Evropi, toda kljub temu bodo povsem čisti in pristni potomci moža po Božjem srcu in bodo sposobni prenašati najmočnejšo svetlo­bo iz nebes. Na kakšen zemeljski prestol se sicer ne bodo nikoli po­vzpeli, toda toliko bolj jih bodo prestoli čakali v Mojem kraljestvu in Jaz se bom Svojih bratov zmeraj spomnil! Tudi večina Mojih učencev, ki so tu, izvira po moški strani od Davida in so zato telesno res Moji bratje, razen enega, ki ni od zgoraj, temveč zgolj od tega sveta. Sicer ne bi smel biti z nami, in vendar spet mora biti poleg, da se bo izpol­nilo, kar je zapisano!"
9 Reče Cirenij ves začuden: "Torej boš Svojo voljo zmeraj razode­val le Davidovim potomcem? So torej Matael, Cinka in Zorel tudi po­tomci velikega kralja? Saj jim vendar že zdaj razodevaš isto kakor Da­vidovim potomcem!"
10 Rečem Jaz: "Prijatelj, to tu se ne dogaja kot skrivno razodetje, temveč z javno besedo, ki jo sliši vsako meseno uho! Toda nekaj po­vsem drugega je slišati skrivno, notranjo besedo, ki prihaja iz Mojega srca v srce tistega, ki jo zaznava v sebi; za to pa mora obstajati nekak­šna pripravljena vrsta ljudi, katerih notranjost je sposobna prenesti vse­mogočnost in silnost Moje besede! Vsakega nepripravljenega bi že en sam jota, ki prihaja neposredno od Mene, uničil in ubil. Kar pa je en­krat zapisano, lahko ljudje, ki so dobre volje in dobrega srca, seveda berejo; ne le da jih ne bo ubilo, temveč jih bo utrdilo in okrepilo za večno življenje.
11 Toda če bi to brali in se posmehovali zlobni posvetni ljudje, bi jih, četudi le zapisano, uničilo in ubilo! - Zdaj tudi veš, kako je s te­mi stvarmi; in povem vam, da se pripravite na čudeže nastajanja, ob­stoja in večnega ohranjanja!"  
              

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 4

Ni veliko obetov za priznanje Novega Razodetje

  Če zgoraj navedena sporočila pravijo: »imate obilo opozoril in napovedi«, je to tudi potrjeno z dokazi o pristnosti Božanskega navdiha, kar je bilo podane v predhodnih poglavjih. V resnico, ki jo vsebuje ta prerokba, se ne more dvomiti.
  Vendar pa bi odšli predaleč, če bi pripisovali »Božjim pisarjem« nezmotljivost do zadnje besede. Tudi v teh razodetjih občasno naletimo na očitna in tudi na odkrita nasprotja. Med 2. Zborom vatikanskih škofov je nekajkrat poudarjeno, da se celo Sveto Pismo ne more obravnavati kot nezmotljivo, ker je istočasno Božja Beseda in človeška beseda.
  Vedno so obstajali ljudje, ki niso pripravljeni verjeti, tudi če so prisostvovali nadnaravnim vplivom. Tako bodo tudi v Novem Razodetju ljudje marljivo iskali in tudi našli napake. Nekaterim ne bo ustrezalo pridigarjevo ponavljanje teksta, drugi bodo ošabno grajali pomanjkanje retorične prefinjenosti zaklinjanja, in zopet se bodo tretji raje držali piscev, ki ponujajo kot zdravilo »religijo odgovornosti«, »spremenjeno zavest štiri dimenzionalnega človeka«, »vsesplošno svetovno religijo« ali »homo ludens«.
  Oseba, ki ne veruje v Boga in v nadnaraven svet duhov, bo na vsako razodetje gledala kot na izmišljotino in jo bo iz principa zavračala. To podkrepljuje z dejstvom, da razum ne podpira takšnih pojavov. Toda razumnik naj se spominja naslednjih Božjih besed: »Nič ni bolj obžalovanja vredno, kot slišati ljudi neprestano govoriti o razumu, medtem ko edino predsodki vodijo njihova dejanja.«
  »Svet je še vedno enak, kakršen je bil v času Mojega romanja. Takrat sem pridigal gluhim ušesom in sedaj je gluhota v duhovnih stvareh postala celo moda.« (Pridiga 52) »Če bi tvoja (Lorberjeva) beseda naletela na odobravanje sveta ne bi bila iz Mene. Zasmehovanje sveta je vedno najboljše pričevanje za to, kar prihaja od Mene.« (N.d. II, 98). »Potemtakem ne bodite preveč vneti v vašem iskanju isto mislečih ljudi ali jih želeti spreobrniti. Ni tako lahko kot mislite voditi druge na pot čistega nauka ljubezni.« (Pridiga 21) »Počakajte, da pridejo lačni k vam sami od sebe.« (Pridiga 21) »Ko bo čas pravšen, bo prišlo k vsem, ki v svojih srcih prosijo.« (N. d. II
, 276). »K vam bom vodil zrele duše.« (Pridiga 26).

Dr. Riner Uhlman
Tako mi je govoril Gospod