Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Uvod v Gospodovo delo, ki nam ga je dal po Jakobu Lorberju

   Pisec tega dela je resno iskal in našel, kar je iskal. Prosil je in bilo mu je dano; in ker je trkal na prava vrata, so se mu odprla in po njem tudi vsem, ki so dobrega srca in dobre volje. Tistim pa, ki ne iščejo s srcem, marveč zmeraj samo s svojim dozdevno čistim, posvetnim razumom, ter preverjajo in kritizirajo, in namesto da bi trkali na živo ime Večnega darovalca vseh dobrih darov, trkajo samo na trdo in mrtvo lupino materije, tem ne bo dano in se jim ne bo odprlo. Kajti Gospodov duh se svetu nikoli ne razodeva po pameti razumnikov, marveč samo v preprostem srcu in po njem tistim, ki pred svetom razumnih veljajo za neumne in so tudi razglašeni kot takšni; toda pamet razumnih bo kljub temu kmalu izničena pred preprostostjo neumnih.
  Kdor bo to delo bral s ponižnim in hvaležno vernim srcem, bo deležen vsakršne milosti in blagoslova in bo v njem lahko spoznal pravega avtorja. Kasti golih razumarjev pa je tako in tako vseeno, ali bere Daniela ali sira Walterja Scotta ali Rousseauja ali Hegla; kajti posvetni razum dojema vse po posvetno in mu je globlje sporočilo od zgoraj le prazno slepilo neukih, po naravi z bujno domišljijo obdarjenih ljudi, ki se hočejo s svojimi mistifikacijami uveljavljati in nekaj doseči, ker po samo razumski poti ne morejo ničesar doseči zaradi pomanjkanja potrebnega razuma! Toda to naj pač nikogar ne zmede! Kako pogosto so že sumničili štiri evangelije; mar zato v srcih resničnih vernikov veljajo kaj manj?! Kolikokrat so že modrijani tega sveta Mene, Gospoda in Darovalca življenja in vseh zanje resnično koristnih darov, razglašali samo za človeka, za hipnotizerja, tudi za sleparja in celo za povsem izmišljeno osebo in Me kot takega še v tej uri razglašajo milijoni! Vendar pa to ne zmede ostalih milijonov. Ti so, kot izpolnjevalci in ne le poslušalci Moje besede, v preproščini svojega srca zaznali, da je bil Jezus iz Nazareta več kot samo to, za kar ga mnogi posvetni učenjaki imajo ali tudi nimajo. Zato naj se pri tem knjižnem delu nihče ne ozira na mnenje sveta, ki povzdiguje samo to, kar mu je podobno, marveč naj posluša edino glas srca preprostih! Ta bo pred očmi dobrega Darovalca vsakomur dal to kar mu gre. Pamet posvetnih pa bo našla dovolj priložnosti za spotikanje nad tem delom. Blagor tistemu, ki ob tem ne bo doživel popolnega brodoloma!

AWAKENING EUROPE       BACK TO JERUSALEM       BRAT YUN      VASSULA RYDEN

 

NOVO NA STRANI - NOVORAZODETJE.SI
Zadnje besede umirajočega Odrešenika na križu
Kristusov križ se bo vidno in tako jasno prikazal na nebu, da bodo ljudje, ki ne verujejo vanj, prestrašeni, medtem ko se bodo Moji lastni razveselili in vriskali in se nadvse utrdili v svoji veri. 

Odgovor katoliški duhovščini
Če drug drugega poučujete le v nauku, ki ste ga prevzeli od svojih očetov, in ne upoštevate, da vam samo Gospod zagotavlja čisto resnico, boste vedno ostali v zmoti. Gospod je namreč vso moč položil v svojo Besedo, ki je izšla iz Njega, vendar te moči ni razširil na pozneje spremenjeno učenje pod njegovim imenom.

Razlaga 2. in 3. poglavja preroka Izaije
Zdaj pa Mi prinesite knjigo preroka Izaija; iz nje vam moram razložiti nekaj pomembnega.

Potek katastrofe
Na prihajajočo nevihto bodo ljudi najprej opozorili viharji. To se bo zgodilo tako nenadoma, da se bodo ljudje in živali znašli v velikih težavah, saj se bodo le stežka ubranili pred silovitim viharjem, in to bo začetek....

Nasprotnikova maska
Če pa se človek sam ne upre, bo postal žrtev tega nadzora in izgubil bo vso jasnost mišljenja.

Ureditev Božjega gospodarstva in Gospodov prihod
Jaz sem rekel: »Simon Juda, zaradi tvoje mogočne vere sem ti dal ključe Božjega kraljestva in te imenoval skala, na katero bom postavil Svojo cerkev, ki je vrata pekla ne bodo mogla premagati. Postal boš novi Aron in sedel boš na njegovem stolu. To pa boš postal tudi tako, da boš z drugimi brati širil Mojo besedo. Toda ko se bo to po nekaj stotih letih med pogani razširilo, bodo v Rimu lažno razglasili, da si ti takšen stol že ustanovil. 

Kanonizacija
Zato naj si ljudje na podlagi lažnega razumevanja ne prisvajajo pravice, ki ni njihova, kajti kanonizacija ni blagoslov za človeštvo, temveč je zavajanje tistih, ki iščejo resnico.

Utelešenje
Zavoljo človeštva se je Gospod sam žrtvoval in tako odrešil svet večne smrti. Blagor tistemu, ki je deležen te daritve in hodi v ljubezni do Gospoda, da tudi sam prejme odrešenje po Jezusu Kristusu, našem Gospodu! 

V GOSPODOVEM VINOGRADU
To delo je namreč raznoliko in ni vedno sestavljeno iz navzven vidne dejavnosti. Vsak duhovni pogovor je lahko delo v vinogradu, če poteka v popolnem zaupanju, in Jaz sam sem navzoč tam, kjer sta dva ali trije zbrani v Mojem imenu. Všeč so Mi tudi tihe molitve, ker skrbijo za zablodele duše in jim s priprošnjo dajejo svojo ljubezen. Tudi pravilno živeto zemeljsko življenje je delo v vinogradu, saj lahko z dobrim zgledom k pravemu načinu življenja spodbudimo tudi bližnjega. Vsak, ki veruje Vame, lahko tudi sam svojo vero predstavi bližnjemu in tako že opravlja delo v vinogradu. Noben človek ni nesposoben za odrešilno delo, če je le njegova volja, da je v zadnjih dneh Moj sodelavec. Vsakemu dodelim drugačno delo in tudi sam bo čutil, da ga pozivam, naj naredi to ali ono. Ko bo izrazil pripravljenost za delo v vinogradu, se bo z veseljem prepustil svojemu notranjemu vzgibu.
Raznolikost del v Gospodovem vinogradu
Moč Jezusovega imena

Notranje občutje, ki je vodilo načina življenja....

VNEBOHOD IN BINKOŠTI 
Binkošti
Vnebohod Jezusa Kristusa
Jezusov vnebohod...
Kristusov vnebohod in spremenjenje

Kristusov vnebohod....

VELIKA NOČ
Če globoko premišljujete posamezne faze Mojega križanja ter Mojega trpljenja in smrti na križu in Me na tej poti spremljate z globoko ljubeznijo v svojem srcu.... potem boste lahko vsaj za trenutek začutili nekaj Moje neizmerne ljubezni do vas, zaradi katere sem se žrtvoval, in boste tako rekoč sodeloval pri njej, ko bo vaša duša sočustvovala in skušala razumeti, kar vam je kot navadnim ljudem nerazumljivo.
Ne dovolite, da bi bila žrtev na križu zaman....
Velikonočno sporočilo...
Jezusovo vstajenje in poduhovljenje
O smrt, kje je tvoje želo

Vstajenje, velikonočna nedelja
Vstajenje tretji dan 2
Vstajenje tretji dan
Vstajenje....

Vstajenje.... Razpadanje mesenega telesa....
Sestop v pekel...

Spust v pekel.... Luciferjevo nasprotovanje....
Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?
Veliki petek.... Ljubezen....
Veliki petek.... Pot na Golgoto....
Trpljenje in umiranje Jezusa Kristusa
Žrtev na križu je bila darovana za čas in večnost....
Odrešenje samo po Jezusu Kristusu...

Vera v Jezusa Kristusa je v nevarnosti....
Postni čas
Pravilen odnos človeka do Jezusovega odrešenjskega dejanja
Nihče ne pride k Očetu razen po Meni (Jn 14,6)
Velika noč.... vstajenje - premagovanje smrti...

Marijina prikazovanja
Moj nasprotnik deluje z veliko zvitostjo in prevaro.... Ne boji se zaviti v ogrinjalo, v ogrinjalo nebeške Kraljice, najčistejšega, najbolj svetlečega bitja, ki Mi je predano v goreči ljubezni... in ki ne pozna drugega cilja kot ljudi na Zemlji voditi nazaj k Meni in, ki zato ne bi nikoli stopil naprej, da bi usmeril misli ljudi k sebi, saj pozna namen in cilj življenja ljudi na Zemlji.

Kdo vse prešuštvuje, se kurba, goni in nečistuje? 
Kako je zgoraj prikazano satansko vlačuganje industrijskega sveta povezano s tem? Obnaša se tako, kot se najnižji pekel in najvišja nebesa obnašajo drug do drugega. Zato sploh ni potrebno določati nagrade za takšna dela in tako imenovani napredek duha časa v večnem velikem onostranstvu. Kajti takšni ljudje so že pregloboko v peklu, da bi Moja Svetost prišla v tesnejši stik z njimi!
Svobodna odločitev... Cerkvena organizacija...
Pravilna odločitev volje zahteva miselno potopitev v duhovna vprašanja in šele nato zavestno mišljenje o njih. Slepa poslušnost pa ni odločitev volje, ampak je prej izključitev svobodne volje, zato ne more prinesti nobenega duhovnega uspeha.

Odnos ljudi do Marije, Jezusove matere
Vedno znova so vam bila dana pojasnila o odnosu ljudi do Marije, zemeljske matere Mojega telesa, v smislu, da jo vsekakor lahko imenujemo najbolj spoštovano bitje v Mojem kraljestvu svetlobe, ki ji vi, ljudje, prav tako lahko namenite svojo ljubezen, vendar vedno s pridržkom, da ona zaradi svoje visoke duhovne stopnje zrelosti prebiva v Mojem kraljestvu kot 'Božji otrok', v katerem kraljujem Jaz sam kot Bog in Stvarnik, kot Oče, kot glavni vir svetlobe in moči, kot najvišji in najbolj popoln duh v večnosti.

Rim in prihod Božjega kraljestva
Iz Rima ne bo nikdar svetlobe, pa naj na papeževem prestolu kot cerkvena vladarja sedita Peter ali Pavel! Saj veste, da se resnična luč kot dejansko Božje kraljestvo nikoli ne pokaže navzven z materialnim videzom, ampak le v vsej tišini znotraj človeka, povsem neopazno - kakor gorčično seme, če je posejano v zemljo.

Še nekaj o pritožbah ljudi (nad razmerami v cerkvah)
To, kar je Jeremija prerokoval o takratnem Babilonu, se torej dobesedno dogaja tudi Rimu kot vsemu zunanjemu cerkvenemu življenju; ali to, kar se dogaja z vso zunanjostjo, se nenehno dogaja tudi Rimu in vsem drugim cerkvam, v kolikor so samo zunanje - usahnejo in se posušijo ter postanejo mrtve gmote kamenja.

Notranji glas... Misel... Dejanje...
Vsako dejanje izvira iz misli, misel pa je vpliv dobre ali zle sile na človeka. Misel je duhovni tok moči, ki se ji človek izroča.

Ti si Peter skala 
Zaman je torej tudi vprašanje, katera zunanja in vidna cerkev je prava med mnogimi, ki nosijo Moje ime. Odgovor na to ne bo nikoli drugačen: Sploh nobena! Samo cerkev v srcu, ki sem jo Jaz ustvaril je edina prava in je tudi večno zavarovana pred peklom; Vse drugo si je izmislil svet, vse to mu pripada in pred Menoj je večno brez vrednosti!

Naloga širjenja resnice...
In čeprav je Moje vodstvo očitno, morajo ljudje kljub temu delovati tako, da se vse odvija v okviru naravnega napredka in da nobena oseba ni prisiljena verjeti, vendar se vedno kažejo ljubezen, modrost in moč Boga in Stvarnika.
Kult skupnosti
Človek lahko izpolni vsak odlok, ki ga določijo ljudje pa to ne bo niti najmanj koristilo zrelosti njegove duše, saj je v ozadju vsakega izpolnjevanja določena prisila. Od ljudi se zahteva nekaj, kar otežuje pot k Bogu.

Kar zavežete na zemlji bo zavezano v nebesih
Kot človek sem umrl na križu in kot človek sem pridobil za ljudi od Boga neizmerno moč, ki jo lahko vsakdo uporabi za okrepitev svoje volje, da bi se lahko osvobodil od Božjega nasprotnika.

O evangelijih in nastanku Nove zaveze
Slepo človeštvo, ki ničesar ne preverja in nikoli ni preverjalo, še vedno deloma verjame v takšno večinoma brezupno delo v Mojem imenu. Če bi ti evangeliji ostali takšni, kot so bili, bi bilo stanje veliko boljše kot je zdaj.

Vegetarijanska prehrana... Ubijanje živali.
Če bo upošteval, da z vsako hrano zaužije tudi duhovne snovi, bo razumel, da telesna prehrana vpliva na človekovo dušo v skladu z naravo živali in da je zato treba dati prednost nežni živali, človek ima torej možnost izbire.

Skrivnosti življenja
Energija

Človekovo dostojanstvo
Živjenje (samega sebe)
Miselni svet 
Vera, zaupanje, gotovost 

Štiri besede življenja za človeka, zemljo in stvarstvo
Rast  
Svetloba, življenje in ljubezen

Božanska resnica... znanost 
Človek lahko raziskuje zemeljske teme, vendar se ne glede na to, koliko doseže, še vedno ne bo približal Božanski Resnici, saj je eno popolnoma ločena od drugega.

Razlaga stigem
V stanju ločenosti od telesa, v spanju ali popolni telesni letargiji mora duša pokazati hrepenenje po izredni oskrbi z močjo v vseh oblikah. Takrat se duše polastijo bitja svetlobe, ki je ne opustijo niti takrat, ko telo spet začne svojo običajno dejavnost v povezavi z dušo.

Izpolnitev napovedi....Predhodna katastrofa  
Usoda človeštva je neizogibno globok prepad, pa če živijo kratko ali dolgo, ker so v popolnoma zatemnjenem duhovnem stanju in sami od sebe ne naredijo ničesar, da bi to popravili. 

Sadhu Sundar Singh
Resničnost in religija meditacije o Bogu, človeku in naravi
Menim, da bo knjiga kot taka dobrodošla za širok krog bralcev. Tu in tam so stavki, ki bi jih filozof ali znanstvenik lahko zavrnil; ker pa se Sadhu ne pretvarja, da je eden od njiju, se razgledani bralec ne bo pritoževal nad podrobnostmi, ampak bo raje cenil neposredno preprostost verskega vpogleda, ki preveva celoto. B.H.Streeter

Prerokbe o poslednjih dneh in o koncu zemlje - prejeto po prerokinji Berthi Dudde
Vedno znova vas opozarjam na to, toda ker vi ljudje ne verjamete, ker Mojih besed ne jemljete resno, vas bo to presenetilo, kajti četudi bo Moj nasprotnik v zadnjih dneh kraljeval na Zemlji, celo če spravi ljudi tako popolnoma pod svoj nadzor, da izgubijo vso vero in so na koncu pravi hudiči, ki zatirajo Moje lastne in jim povzročajo največjo stisko, bodo kljub temu enako zgroženi, ko bodo Moji lastni dvignjeni pred njihovimi očmi in bodo spoznali, da se ne morejo več rešiti, da bodo sami postali žrtev dejanja uničenja, da ni več izhoda in da jih bo zemlja požrla.

Doktrina o reinkarnaciji... (Tantrično sporočilo)
Razumljivo je, da bo vera v pogoste možnosti višjega razvoja skozi ponavljajoče se inkarnacije na Zemlji naredila človeka ravnodušnega do njegove duševne naloge. To prepričanje je nevarno, saj učinkovito zmanjšuje prizadevanje za najvišjo možno zrelost duše, hkrati pa postavlja pod vprašaj Mojo pravičnost.

Zemeljsko življenje - iluzorno življenje....
Zemeljsko življenje je le navidezno bivanje. Takoj, ko boste ljudje to spoznali, boste dosegli točko vzpona. Potem boste živeli zavestno in si prizadevali za življenje, ki je resnični obstoj, ki se začne šele, ko vaše telo, materialna lupina vaše duše, umre in se duša lahko neovirano dvigne v duhovno kraljestvo.

O evengelistu Luku - o njegovem evangeliju in njegovih apostolskih delih
Kakor je bilo z njegovim evangelijem, tako je bilo še bolj z njegovimi Apostolskimi deli, ki jih je prav tako zapisal na pergament na prošnjo svojega prijatelja Teofila in to šele v zadnjem letu svojega življenja – tj. v času, ko niti eden od Mojih prvih apostolov in učencev ni bil več v Jeruzalemu.

Božanska resnica in znanost
... dejansko, znanost je bolj verjetno ovira za blaženost.... Na Zemlji vas naredi velikega in močnega, vendar pogosto zelo neprimernega, da bi kot majhen in ponižen človek, stopili v stik z Gospodom.

Kristusova cerkev... "Ti si Peter, skala..."
Takrat bodo trdno stali le ljudje, ki resnično ljubijo, katerih vera je živa, saj bodo drugi prešibki, da bi se uprli. Odvzeto jim bo vse, kar so do sedaj imeli za cerkev, vsak obred, vsaka zunanja oblika bo odpadla, stavbe v katerih se izvajajo cerkveni obredi bodo zaprte ali uničene, ne bo več možnosti za opravljanje tistih obredov, ki se jim zdijo pomembni, in resno se bodo soočili z odločitvijo ali naj se izpovedujejo za Boga ali proti njemu.

Odpuščenje grehov
Vendar si vi, ljudje na Zemlji, le redko iz dna srca želite odpuščanja svojih grehov, kajti hkrati s to prošnjo mora v vas dozoreti odločitev, da se nikoli več ne vrnete v staro zmoto, kar pa vam pogosto ne uspe. 

Začetek prejemanja besede 15. junij 1937
Posredoval Sem vam Mojo besedo, govoril Sem vam Sam in tako Sem bil navzoč z vami v Moji besedi.... lahko ste neposredno slišali Moj glas, čeprav Sem vam jo moral najprej posredovati preko Mojih poslancev, vendar Me je prejemnik Moje besede lahko slišal. Njegova vez z Menoj je bila tako iskrena, da Sem mu lahko govoril neposredno, da je tako lahko predložil dokaz o moji navzočnosti: Moja Beseda, ki je bila naslovljena nanj in na vse vas, je zvenela v njem samem in resnično razkrila najgloblje skrivnosti, ki so vas uvedle v resnico.... In tako ste prejeli neprecenljiv dar in se imate lahko za resnično blagoslovljene, saj vam nihče ne more vzeti tega, kar Sem vam dal in kar ste v veri, da Sem vam Jaz govoril, prostovoljno sprejeli....

Duhovna praksa Sundarja Singha
Pogosto je v času kontemplacija vstopil v izkušnje ekstaze. Te izkušnje je imel za enake kot vstop sv. Pavla v "tretje nebo". V njegovih zadnjih letih so se pojavljali pogosto, celo desetkrat na mesec. O teh izkušnjah je rekel: "Nikoli ne poskušam iti v ekstazo; tudi drugim ne svetujem, naj poskusijo. Je dar, ki ga je treba sprejeti, a ga ne smemo iskati; če je dano, je dragocen biser."

Vera - nevera  in Tisti ki so čistega srca
Nečiste misli in dejanja otoplijo zmožnost zaznavanja srca in zato tisti, ki se vdaja svetu in njegovim užitkom, ne bo v Resnici, saj stremljenje k temu rojeva tudi misli in želje, ki niso usmerjene izključno k Bogu, ampak k tistemu, čigar področje je svet.

Vera lahko gore premika
Toda kdo od vas ljudi ima tako močno vero? Vsi ste še vedno prešibki v veri, ker ste prešibki tudi v ljubezni, kajti le ljubezen daje veri moč, saj je ljubezen sama moč.

Volk v ovčji koži.... Gospodov predhodnik pred drugim prihodom....
Nasprotniku je najlažje, ko hodi naokoli preoblečen v volka v ovčji koži in zavaja ljudi s pogledi in besedami. Izkoristil bo vsako priložnost, kjer lahko povzročil škodo med ljudmi. Kdor pade v volkove kremplje, bo neusmiljeno raztrgan, če je ta pridobil oblast nad njegovo dušo. 

Vnebohod Jezus Kristusa
Dogodek vnebohoda se je resnično in zares zgodil, človek Jezus je dal zadnji dokaz Njegove Božanskosti na Zemlji, ko je zapustil to Zemljo v bleščečem obilju svetlobe in se vrnil v kraljestvo, od koder je prišla njegova duša

Slepa vera je brez vrednosti 
Vsak človek je od mene prejel dar sposobnosti mišljenja, toda ali ga uporablja? Zakaj natančno preverja vrednost zemeljskega blaga, pri duhovnih dobrinah pa tega ne počne? Zakaj je odrešitev duše za vsakega posameznika tako majhnega pomena, da se zaskrbljeno sprašuje, ali se lahko zanese na dejstvo, da mu je bila ponujena resnica?

Zapustiti matično cerkev
Ko ljudje zapustijo cerkev, ki ji pripadajo, naredijo največjo neumnost v življenju. 

Apostolska dela 7,55-56
Štefan je res videl odprta nebesa in videl je tudi Jezusa v sijočem sijaju, videl ga je kot Boga, toda ljudje okoli njega so njegov obraz povezovali s povsem človeškimi pojmi in stavek "kjer sedi na Božji desnici" je bil dodan s strani človeka.

Izjave jasnovidcev in prerokov
Mojemu oznanilu boste verjeli, če boste priznali tem posrednikom dar videnja in preroštva; zavrnili ga boste, če boste dvomili v njihovo poslanstvo.

Prišel sem k svojim in me niso sprejeli
Ljudje Me le redko prepoznajo, ko se jim približam na poti, zato bodisi ne sprejmejo Mojega daru kot Božanskega darila bodisi mu namenijo le malo pozornosti.

Priznanje Jezusa Kristusa je priznanje Boga
Njegovo odrešenjsko dejanje, pravzaprav so pogosto celo zanikali Jezusov obstoj, ker o njem niso bili poučeni v resnici.

Satanovo delo kot angela luči....(Fatima)
Najboljše sredstvo se mu zdi Jezusova mati, ki jo ljudem najprej postavlja v ospredje, da ti nad njenim čaščenjem in poveličevanjem pozabijo dejanski namen svojega življenja na zemlji in to je: iskati vez z samim Jezusom Kristusom, od katerega je edino odvisen blagor človeške duše.

Napačna podoba o Bogu 
Kakšno izkrivljeno podobo Mojega bitja dobite, če sem vam predstavljen kot Bog jeze in maščevanja, kot strogi sodnik brez usmiljenja, ki samo kaznuje in obsoja ter nikoli ne izkaže usmiljenja....

Prerokov odnos do Boga in ljudi 
Ker prerok zlahka spozna, da je to svetloba iz nebes, ki se zmeraj izraža v jasno razumljivih besedah, sme tako dovršeni prerok potem sa­mo z glasom svojih ust glasno ponavljati, kar jasno in razumljivo sliši v svojem srcu, in potem govori že dovršeno preroško!

Razpad cerkvenih organizacij... Prava cerkev  
Jaz ne bom zaščitil cerkve, za katero menijo, da jo je 'ustanovil Bog', in se ne bodo spraševali, ali so člani cerkve, ki sem jo Jaz ustanovil, saj o tem ne smejo razmišljati. In tako bo nekaj, kar imajo ljudje za nepremagljivo, razpadlo.

Duhovno stanje pred križanjem
Vendar za večino ljudi, ki živijo ravnodušno in so zadovoljni z duhovnim znanjem, ki ga prejemajo z učnimi sredstvi, nikoli ne bi bil blagoslov, če bi bile vse korelacije jasno razložene, saj jih sestavljajo tako globoki duhovni razlogi, ki jih razum ne more dojeti, temveč ja za razumevanje potreben prebujeni duh. 

Napoved zdajšnjih razodetij
Eden od teh, ki mu bo razodeta večina tega, več kot zdaj vsem vam, bo v moški ravni vrsti izviral od Jožefovega najstarejšega sina in bo torej tu­di po telesu pravi Davidov potomec. Sicer bo slabotnega mesa, kakor David, zato pa toliko močnejšega duha! Blagor tistim, ki ga bodo po­slušali in si po tem uravnavali življenje!

Strašen potres pred koncem
Zemljo bo stresel silovit potres... duhovno kot tudi fizično se bo Zemlja soočila s tresenjem, kakršnega ljudje od začetka te dobe še nikoli prej niso doživeli.