Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

NOVO NA STRANI - NOVORAZODETJE.SI

Odpuščenje grehov
Vendar si vi, ljudje na Zemlji, le redko iz dna srca želite odpuščanja svojih grehov, kajti hkrati s to prošnjo mora v vas dozoreti odločitev, da se nikoli več ne vrnete v staro zmoto, kar pa vam pogosto ne uspe. 

Začetek prejemanja besede 15. junij 1937
Posredoval Sem vam Mojo besedo, govoril Sem vam Sam in tako Sem bil navzoč z vami v Moji besedi.... lahko ste neposredno slišali Moj glas, čeprav Sem vam jo moral najprej posredovati preko Mojih poslancev, vendar Me je prejemnik Moje besede lahko slišal. Njegova vez z Menoj je bila tako iskrena, da Sem mu lahko govoril neposredno, da je tako lahko predložil dokaz o moji navzočnosti: Moja Beseda, ki je bila naslovljena nanj in na vse vas, je zvenela v njem samem in resnično razkrila najgloblje skrivnosti, ki so vas uvedle v resnico.... In tako ste prejeli neprecenljiv dar in se imate lahko za resnično blagoslovljene, saj vam nihče ne more vzeti tega, kar Sem vam dal in kar ste v veri, da Sem vam Jaz govoril, prostovoljno sprejeli....

Duhovna praksa Sundarja Singha
Pogosto je v času kontemplacija vstopil v izkušnje ekstaze. Te izkušnje je imel za enake kot vstop sv. Pavla v "tretje nebo". V njegovih zadnjih letih so se pojavljali pogosto, celo desetkrat na mesec. O teh izkušnjah je rekel: "Nikoli ne poskušam iti v ekstazo; tudi drugim ne svetujem, naj poskusijo. Je dar, ki ga je treba sprejeti, a ga ne smemo iskati; če je dano, je dragocen biser."

Vera - nevera  in Tisti ki so čistega srca
Nečiste misli in dejanja otoplijo zmožnost zaznavanja srca in zato tisti, ki se vdaja svetu in njegovim užitkom, ne bo v Resnici, saj stremljenje k temu rojeva tudi misli in želje, ki niso usmerjene izključno k Bogu, ampak k tistemu, čigar področje je svet.

Vera lahko gore premika
Toda kdo od vas ljudi ima tako močno vero? Vsi ste še vedno prešibki v veri, ker ste prešibki tudi v ljubezni, kajti le ljubezen daje veri moč, saj je ljubezen sama moč.

Volk v ovčji koži.... Gospodov predhodnik pred drugim prihodom....
Nasprotniku je najlažje, ko hodi naokoli preoblečen v volka v ovčji koži in zavaja ljudi s pogledi in besedami. Izkoristil bo vsako priložnost, kjer lahko povzročil škodo med ljudmi. Kdor pade v volkove kremplje, bo neusmiljeno raztrgan, če je ta pridobil oblast nad njegovo dušo. 

Vnebohod Jezus Kristusa
Dogodek vnebohoda se je resnično in zares zgodil, človek Jezus je dal zadnji dokaz Njegove Božanskosti na Zemlji, ko je zapustil to Zemljo v bleščečem obilju svetlobe in se vrnil v kraljestvo, od koder je prišla njegova duša

Slepa vera je brez vrednosti 
Vsak človek je od mene prejel dar sposobnosti mišljenja, toda ali ga uporablja? Zakaj natančno preverja vrednost zemeljskega blaga, pri duhovnih dobrinah pa tega ne počne? Zakaj je odrešitev duše za vsakega posameznika tako majhnega pomena, da se zaskrbljeno sprašuje, ali se lahko zanese na dejstvo, da mu je bila ponujena resnica?

Zapustiti matično cerkev
Ko ljudje zapustijo cerkev, ki ji pripadajo, naredijo največjo neumnost v življenju. 

Apostolska dela 7,55-56
Štefan je res videl odprta nebesa in videl je tudi Jezusa v sijočem sijaju, videl ga je kot Boga, toda ljudje okoli njega so njegov obraz povezovali s povsem človeškimi pojmi in stavek "kjer sedi na Božji desnici" je bil dodan s strani človeka.

Izjave jasnovidcev in prerokov
Mojemu oznanilu boste verjeli, če boste priznali tem posrednikom dar videnja in preroštva; zavrnili ga boste, če boste dvomili v njihovo poslanstvo.

Prišel sem k svojim in me niso sprejeli
Ljudje Me le redko prepoznajo, ko se jim približam na poti, zato bodisi ne sprejmejo Mojega daru kot Božanskega darila bodisi mu namenijo le malo pozornosti.

Priznanje Jezusa Kristusa je priznanje Boga
Njegovo odrešenjsko dejanje, pravzaprav so pogosto celo zanikali Jezusov obstoj, ker o njem niso bili poučeni v resnici.

Satanovo delo kot angela luči....(Fatima)
Najboljše sredstvo se mu zdi Jezusova mati, ki jo ljudem najprej postavlja v ospredje, da ti nad njenim čaščenjem in poveličevanjem pozabijo dejanski namen svojega življenja na zemlji in to je: iskati vez z samim Jezusom Kristusom, od katerega je edino odvisen blagor človeške duše.

Napačna podoba o Bogu 
Kakšno izkrivljeno podobo Mojega bitja dobite, če sem vam predstavljen kot Bog jeze in maščevanja, kot strogi sodnik brez usmiljenja, ki samo kaznuje in obsoja ter nikoli ne izkaže usmiljenja....

Prerokov odnos do Boga in ljudi 
Ker prerok zlahka spozna, da je to svetloba iz nebes, ki se zmeraj izraža v jasno razumljivih besedah, sme tako dovršeni prerok potem sa­mo z glasom svojih ust glasno ponavljati, kar jasno in razumljivo sliši v svojem srcu, in potem govori že dovršeno preroško!

Razpad cerkvenih organizacij... Prava cerkev  
Jaz ne bom zaščitil cerkve, za katero menijo, da jo je 'ustanovil Bog', in se ne bodo spraševali, ali so člani cerkve, ki sem jo Jaz ustanovil, saj o tem ne smejo razmišljati. In tako bo nekaj, kar imajo ljudje za nepremagljivo, razpadlo.

Duhovno stanje pred križanjem
Vendar za večino ljudi, ki živijo ravnodušno in so zadovoljni z duhovnim znanjem, ki ga prejemajo z učnimi sredstvi, nikoli ne bi bil blagoslov, če bi bile vse korelacije jasno razložene, saj jih sestavljajo tako globoki duhovni razlogi, ki jih razum ne more dojeti, temveč ja za razumevanje potreben prebujeni duh. 

Napoved zdajšnjih razodetij
Eden od teh, ki mu bo razodeta večina tega, več kot zdaj vsem vam, bo v moški ravni vrsti izviral od Jožefovega najstarejšega sina in bo torej tu­di po telesu pravi Davidov potomec. Sicer bo slabotnega mesa, kakor David, zato pa toliko močnejšega duha! Blagor tistim, ki ga bodo po­slušali in si po tem uravnavali življenje!

Strašen potres pred koncem
Zemljo bo stresel silovit potres... duhovno kot tudi fizično se bo Zemlja soočila s tresenjem, kakršnega ljudje od začetka te dobe še nikoli prej niso doživeli.

Jezus dojenček, Bog in človek
Duša je izvirala iz kraljestva svetlobe in je glede na to, brez greha prišla na svet, zato se je Bog lahko razodeval po tej duši, lahko je deloval, saj ni obstajalo nič, kar bi kot ovira nasprotovalo njegovemu delovanju.Tako sta bila hkrati Bog in človek v dojenčku Jezus.

Prebujeni pridigarji  in  Pomen imena Izrael

Prakticiranjem samokontrole... Nežnost... Miroljubnost
Vi, Moji otroci na Zemlji se morate truditi, da boste drug drugega obravnavali z ljubeznijo

Velika jutranja zarja pred Gospodovim prihodom
Kdorkoli pa misli in sodi drugače, mora biti torej tudi večji gospodar kot Jaz in nujno tudi modrejši in boljši od Mene. Če si to kdo domišlja, čeprav ne v svojih mislih, ampak po svojih govorih in delih, naj potem ukroti tudi elemente, vodi zvezde v njihovih tirnicah, ukazuje vetru, morju in mogočnem ognju v notranjosti zemlje; ukazovati mora tudi oblakom in poskrbeti, da sonce in Luna služita zemlji bolje, kot se to včasih dogaja.

Prerokba o treh bogovih
Ti in vsi vi veste, da na obzorju sveti samo eno sonce, zdaj pa jih vidite kar tri. Veste tudi, da je samo en pravi Bog in Stvarnik, in kljub temu bodo v prihodnje neumni ljudje zaradi vsakovrstnega napačnega zrcaljenja iz enega pravega Boga naredili tri bogove. Kot odrešenik sveta bom tudi Jaz med njimi, ampak razdeljen v tri osebe. Govorili bodo še zmeraj o enem Bogu, toda ob tem kljub temu molili k trem osebam, od katerih bo vsaka zase tudi popolni bog in bo treba mo­liti k njej kot samostojni osebi.