Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

NOVO NA STRANI - NOVORAZODETJE.SI

Kaj se zgodi, če se ljubezen ohladi
Kjer ni ljubezni, Bog ne more biti prisoten, saj je kot čista Ljubezen lahko prisoten samo tam, kjer obstaja ljubezen

Kratka svetopisemska pojasnila 
Kako je danes s služabniki in apostoli, saj se služabnikom postavljajo oltarji in apostole častijo, kot da bi bili več kot Jaz! Odvzeta mi je bila vsa oblast in čast in moram biti, kakor hočeta služabnik in apostol, ne pa da bi bila ona po Moji volji!

Sovražniki človeške rase
Tem sovražnikom človeške rase je treba napovedati vojno s trdno voljo in z vsemi sredstvi zdaj in vedno. Navsezadnje pomislite, kako imajo v svojih rokah blaginjo ali bedo človeške duše.

Gospodov ponovni prihod in konec zemlje
Jaz bom Osebno prišel, ko Moji Lastni ne bodo več mogli videti izhoda, ko bo Moj nasprotnik odkrito nastopi proti njim. Takoj, ko se začne verski boj boste vedeli, da je prišla zadnja ura, ker bo to njegovo zadnje dejanje, to bo zadnja bitka na Zemlji, ki se bo končala z njegovim končnim porazom

O blagoslovu križa
Duša, ki ne nosi križa, se utrudi in umre, ter se izgubi v noči smrti.

Odrešenje in ponovno rojstvo v duhu
Kako Mojzesov zakon pogojuje svobodo volje z ljubeznijo, z ljubeznijo ponovno rojstvo in s ponovnim rojstvom večno življenje? Zakaj je bila ob Mojzesovi postavi potrebno odrešenje, saj za ponovno rojstvo ni potrebno nič drugega kot izpolnjevanje postave iz čiste ljubezni do Mene? Kaj je torej odrešenje, v kolikšni meri je namenjeno človeku in kako je lahko le tega deležen?

Pot Jezusovega trpljenje kot človeka
Tudi zame kot človeka Jezusa je bilo potovanje na zemlji zelo težko, saj se je Moja duša spustila iz kraljestva svetlobe v brezno... dosegla je sfero, ki ji je lahko prinesla samo trpljenje, ker je bila domena Luciferja, prvega padlega duha

O življenju, smrti in ljubezni
Če pa bi kdo med vami hotel reči: "Da, rad bi storil vse in se odrekel zadnje kaplje krvi, če bi lahko le enkrat kaj videl ali slišal, da bi vedel, ali je v vsem tem kaj res? Kdo vam je dal luč oči, kdo vam je dal sluh? In, kdo vam je dal vse druge čute? Kdo vam je dal srce, da ljubite in razum, da razmišljate? Če tega niste prejel od sebe, saj to očitno imate, kako lahko rečete, da še niste videli in slišali?

Razlika med duhovno in materialno resnico.
In ni vse laž, ki se tako zdi, prav tako kot ni vse resnica, ki se tako zdi.

Nauk o reinkarnaciji je zavajajoč
Le malo ljudi razume katastrofalne posledice tega poučevanje za človeštvo, če se ne ovrže in popravi. 

Čutna vznemirjenost
In prav odločnost svojega telesa, da bi na novo spočeli človeško bitje, popolnoma ignorirajo, s čimer ne škodujejo samo sebi, ampak hkrati tudi dušam, ki se želijo utelesiti, jim onemogočajo vstop v človeško telo in tako preprečijo novo rojstvo.

Pot prerojenja
Potem se mora trdno odločiti, da bo popolnoma pretrgal s svetom in se popolnoma predal Meni ter v svoji ljubezni močno hrepenel po Meni. V tem velikem hrepenenju se mora vsak dan umakniti od sveta in vseh poslov v njem ter vsaj 1,45 ure ob zaprtih vratih in oknih ničesar ne moliti in ne brati, ampak mora ta čas preživeti v popolni tišini in se v svoji notranjosti ukvarjati samo z Menoj. - Vedno, ko se nekdo odpravi v ta počitek, pa naj v svojem srcu z največjo resnostjo ohrani naslednji mali navdihujoči govor k Meni in reče:

Nasprotnik pod masko angela luči
Ker so ljudje brezbrižni in pogosto pričakujejo samo občutke, ker so s tem zadovoljni, in še vedno verjamejo, da jih Jaz pošiljam, toda Moje delovanje je čisto duhovno, torej zadeva samo odrešenje človeške duše, zato se izogibam vsemu, kar bi lahko podžgalo lakoto po občutkih...

Posledice napačne razlage Svetega pisma
Res je, da je Božja Beseda citirana, vendar ji je bil dan popolnoma drugačen pomen in sedaj človeštvo ne razume Njegove Besede na ustrezen način, ampak so ji človeške razlage spremenile pomen.

Nazmotljivost cerkvenega poglavarja
To, da morajo ljudje verjeti v nauk o nezmotljivosti poglavarja cerkve pomeni, da mora biti vsak dodatni nauk ali pravilo, ki ga postavi poglavar cerkve, priznan (odobren, sprejet) brez kritike, s čimer sta odpravljena človekovo razmišljanje in njegova svoboda izbire, kar je nesprejemljivo, če naj bi človek nekega dne polagal račun za svoj odnos do Boga.

Vpliv princa laži na človeško razmišljanje
Poglejte obnašanje človeštva. Nad njim prevladuje duh laži in to povzroča nepopisno zmedo. Človeško razmišljanje se bo vse bolj oddaljevalo od resnice, saj človek mentalno sprejema laž in je nikakor ne more prepoznati kot tako, s tem pa bo tudi človekovo čustveno življenje zavedeno.

Razvoj dogodkov pred koncem ... vojna in potres
Te razmere pa bodo sledile po velikem potresu, ki se bo zgodil po Božji volji, da se konča konflikt med narodi, ki ga človeška volja ne bo uspela končati.

Dvomi v božanska razodetja  
Ker Me motivira Moja ljubezen do Mojih živih stvaritev, ki živijo na zemlji kot človeška bitja, da se vrnejo k Meni in ki lahko dosežejo ta cilj le, ko jim Jaz osebno dam moč za to, ko jih nahranim s kruhom iz nebes in vodo življenja. ... Z Mojo besedo .... In ljudje nočejo razumeti tega dejanja Ljubezni in zato zavračajo tudi Moj dragoceni dar milosti....

Prebujenje Evrope 2022 
Ljubimo te, Jezus! Hvala za zgodovinske stvari, ki si jih storil v zadnjih dveh tednih v Evropi. Enotnost, kot je nismo videli že leta, desettisoči poslušajo evangelij v 10 mestih. Več kot 2000 odločitev za Kristusa, navdušeni smo in hvaležni, da slavimo tvoje ime.

"Boril sem se z mnogimi stvarmi in bil sem nenehen lažnivec. Imel sem se za kristjana, a sem bil v resnici mrtev. V The Call Back sem prišel, da bi se spravil z Bogom in se preobrazil. Na zadnji dan prebujenja v noči 17. julija sem bil sprejet in moja identiteta in namen sta bila obnovljena in dana. Jezus me ni izpustil. Kot je bilo rečeno, nikoli več ne bomo isti, ko bomo odšli. Za vedno sem spremenjen!"

Gospodove pridige
Kakor se je godilo Judom v času, ko je bil Jeruzalem unič­en, se bo znova zgodilo ob koncu današnjega človeštva. Po­novno bodo prisotne grozote vojne in opustošenje, samo v drugačni obliki. In tako kot je takrat tista peščica, ki je ver­jela v Mene, doživela boljšo usodo ali če je bilo težko, so to lažje prenašali zahvaljujoč njihovi trdni veri v Mene, tako bo tudi v času pred Mojim Drugim Prihodom. Tudi takrat bosta vera in zaupanje na zemlji izginila, ker bo človeštvo, ali vsaj velika večina ljudi, dajala prednost svetu in njego­vim užitkom, kar se lahko dandanes vsepovsod opazi.
Poslednji dnevi >>>

Ali je biblija zaključena
Vi, ki priznavate samo to knjigo očetov, sami še niste prodrli v Besedo, brali ste jo samo z razumom, ne da bi dovolili duhu, da pove svoje in vam razloži duhovni smisel Besede.... "Zataknili ste se na črki" in njenega pomena ne razumete.... In ko vas hočem Jaz uvesti v resnico, potem Moje delo zanikate, - in obtožujete Moje služabnike, da imajo opravka z Mojim nasprotnikom....

Sadhu Sunda Sing - Modrosti
Ljudje se imamo pogosto za najbolj vzvišena živa bitja, toda ali se lahko česa naučimo od teh navadnih ptic? Pogosto dvomimo o resničnosti in dobrohotni / ljubeči naravi Boga. Toda Učitelj je rekel: 'Blagor tistim, ki niso videli, a verujejo.' Kadarkoli odpremo svoje srce Bogu, prejmemo duhovno hrano in rastemo vedno bolj podobni Bogu, dokler ne dosežemo duhovne zrelosti. In ko enkrat odpremo svoje duhovne oči in zagledamo Božjo navzočnost, najdemo neopisljivo in neskončno blaženost

Adam kje si
Kajti človek, ki je z drevesa spoznanja, še prehitro izgubi Boga, sebe in svoje notranje življenje, in ne ve več, kdo je, zakaj je tukaj, in kaj naj bi nastalo iz njega. Njegova duša se napolni s strahom in gro­zo in v razumu možganov svojega telesa išče pomirjajoči in tolažilni odgovor na svoje vprašanje: `Človek, kje si?' Toda neprenehoma se poraja isti odgovor brez tolažbe: `Obsojen si, sodba pa je prava smrt duše! V potu svojega obraza si priskrbi kruh!'

V poslednjih dneh
Svet je v okovih… duhovna tema je kakor veriga položena med človeštvom; oni pa se ne morejo osvoboditi, ker ne želijo, da bi svetloba večne Resnice prebila temo… Oni so v okovih tistega, ki je gospodar teme… In tako moram biti Jaz ponovno vaš Odrešenik, vendar pa na drugačen način… Jaz moram nasprotniku iztrgati njegovo moč; Jaz ga moram zajeti, da bi se na ta način prekinila prevzetost in da bi tako lahko med ljudmi ponovno zavladal mir; mir v Meni, kateri pa je dan vsem tistim, ki želijo živeti z Mano in za Mene

Znamenje časa
Zdaj je čas plesa in skakanja, najtemnejši od vseh! To je znamenje, da je svet zelo blizu nepredstavljivemu skoku in sicer skoku iz Moje zdajšnje najvišje ljubezni čez neskončni prepad v morje Mojega najvišjega ognja jeze!

Uničenje zemlje je razultat eksprimentov
Zaključno delo uničenja Zemlje boste začeli vi ljudje osebno. In ne bom vas ustavljal, saj upoštevam tudi duhovno substanco, ki bo zaradi tega dejanja uničenja osvobojena materije in sposobna nadaljevati svoj proces razvoja v novih oblikah na novi Zemlji.

Duhovna prisila
Vsak človek ima pravico do svojega svobodnega mišljenja in samo lastna presoja mu lahko prinese srečo. Vsak dogmatični sklop smernic, ne glede na to ali je resničen ali ne, je duhovna prisila... toda Moj sovražnik se bo zelo trudil, da vas pridobi zase. In ker vas sam ni sposoben prisiliti, bo to poskušal doseči preko ljudi, ki mu pripadajo.... Skladno s tem zavračajte vsako prisilo, ker je vedno lastnost tistega, ki vas namerava pokvariti.

Prava krščanska vera
Splošna oblika vere v zvezi s človekom je, da mora verjeti v Gospoda; kajti vera vanj omogoča združitev z Njim in posledično odrešenje. Verovati vanj pomeni imeti zaupanje, da rešuje; in ker nihče ne more imeti tega zaupanja razen človeka, ki živi dobro življenje, ​​zato se to razume - tudi z vero vanj. Tako pravi Gospod v Janezu: 'To je Očetova volja, da ima vsak, kdor veruje v Sina, večno življenje.' Janez 6:40

Lega krajev v Palestini, omenjenih v Janezovem evangeliju in v Stari zavezi
Na mestu Mojega napačno navedenega nekdanjega bivališča je zdaj tudi cerkev z majhnim samostanom, kjer duhovščina še vedno razstavlja najrazličnejše relikvije iz delavnice tesarja Jožefa, vendar kljub temu pri večini sekt ne uživa veliko zaupanja, saj se vsaka sekta pretvarja, da ima te relikvije sama, zlasti katoliki, ki se pretvarjajo, da so vse relikvije iz Jožefove hiše v Rimu, v Sikstinski kapeli, kamor so jih prinesli angeli po zraku.

Zunanji svet kot duhovna šola
Glejte, na milijone ljudi se zvečer uleže na posteljo s svojimi udi in spet se na milijone ljudi naslednje jutro vstane s spočitimi udi, eni za običajno dnevno delo, drugi za običajno dnevno brezdelje. Tako vstane tisoč ljudi in vsak od teh tisoč ljudi ima v mislih nekaj drugega. Toda med vsemi temi ljudmi, ki so vstali, ni nobenega, ki bi vstal tako, kot bi moral. Ko se zjutraj zbudite, s pozornim srcem opazujte stvari okoli sebe, bodite pozorni na svoje občutke, ki se vedno  spreminjajo, četudi le majhen oblaček na nebu spremeni svojo prejšnjo obliko. Občutki postanejo zopet drugačni, ko usmerite svoj pogled na kateri koli drugi del sveta.

 

Lorberjeve napovedi o prihajajočih ekoloških katastrofah
Poleg tega so tako monokulture, kakor tudi kultivirane, visoko donosne žitarice podvržene veliki stopnji obolelosti (kakor omenja Lorber). Nedavno je bil celoten pridelek riža uničen zaradi neznane virusne bolezni. Naslednja navedba v Novem Razodetju jasno kaže na to: »Kmalu po času največje industrializacije bo položaj na zemlji za človeštvo izgledal zelo mračno, ker bo zemlja postala neplodna.«

Pavlovo pismo Laodikeji
Nekaj luči na vprašanje, zakaj je bilo to pismo izbrisano iz Svetega Pisma s strani Cerkvenih Učiteljev in Papežev, lahko poda naslednje razmišljanje. Laodičani so se podobno kot Kološani oddaljili od čistega duhovnega Krščanskega Nauka in zapadli v obredno ali ceremonijalno Cerkveno Krščanstvo, katerega ceremonije je Pavel v svojem pismu zelo ostro zavračal.

Duhovno sonce - knjiga 1
Preden se odpravimo v dejansko duhovno sonce, moramo prej vedeti kje je, kako je povezano z naravnim soncem in kakšno je. Da bi si celotno zadevo kar najbolje predstavljali, moramo najprej omeniti, da je duhovno vse, kar je najbolj notranje, obenem pa najbolj prodorno in je posledično samodejno ter pogojeno. Duhovno je torej najbolj notranje, prodorno in s tem tudi vseobsegajoče. Kajti tisto kar prodira, je tudi tisto ki zaobsega.

O ljubezni do bližnjega
Če imate med seboj reveže, vam vsem povem: ni treba, da bi jim dali toliko, da bi tudi oni postali bogati; ne smete pa pustiti, da bi trpeli bedo!

Sedem Jezusovih besed na križu
Približal se je čas, ko sem se čutil vse bolj slabotnega, in tedaj sem Svojo dušo izročil nebeškemu Očetu. Pod križem sem tedaj zagledal Svojo na smrt žalostno, Meni tako ljubo, zvesto mater Marijo z učencem Janezom (ki je bil tudi Moj tajni pisar) in rekel sem jima tiste pomembne besede: »Marija, glej, tvoj sin!« in Janezu: »Glej, tvoja mati!« S tem sem hotel nakazati svojo duhovno oporoko: da otroke tega sveta izročam Božjemu Duhu in Marijo imenujem za mater slabotnih in v duši bolnih ljudi.

Poziv k molitvi pred veliko nevarnostjo
Ko ljubezen postane hladna in stoji razum kot hladen severni ali južni tečaj, bo kmalu izginila vsaka iskrica občutka za pravičnost in na njeno mesto bo prišel najtrdnejši tako imenovani komunizem, ki bo zavzel mesto prav vsega in bo nasilno porušil vse ovire med mojim in tvojim.

Klic iz globin in odgovor z višin
Če vam Jezus govori v srcu in vam oznanja svoje usmiljenje, ga lahko razumete in dosegli boste življenje. Če vas Oče pritegne, lahko tudi takrat prepoznate njegov glas. Ko pa Božji Duh pride nad vas in vas uči modrosti, potem verjamete, če vaš razum ni zmožen dojeti nedosegljive višine in globine, da je Božji Duh bodisi v nasprotju sam s seboj, ali pa je orodje, po katerem je Duh spregovoril, slabo in podaja besedo drugače, kot jo sliši. – A se ne zavedate, da se s tem upirate duhu?

Služenje angelov
V tej majhni knjigi so zapisi bolniške sestre, kako je doživljala služenje angelov na Zemlji in tudi njihovo služenje še v drugih sferah onkraj tega sveta. Zaradi njene močne psihične moči, ji je bilo v spremstvu angelov dovoljeno videti tisto, kar je večini človeštva do smrti zakrito. Angeli so jo zaradi tega opogumili in vzpodbudili naj pričuje o svojih doživetjih tudi na papirju, da bi milijoni tistih, ki žalujejo za svojimi bližnjimi, našli upanje in tolažbo.

Ko bo zavladala ženska
...ko se bo ženska dvignila nad moškega in ga bo hotela nadvladati in ga tudi resnično prevladala, bodisi z njeno satansko pridobljeno mikavnostjo ali z zakladi in dediščinami sveta, ali z nekim imenitnim stanom in odličnim poreklom, ... 

Pomembno sporočilo za današnji čas   
Zakaj prezirate tolažbo, ki jo danes dajem svojim otrokom po najmanjših udih svoje Cerkve? Nebesa se bodo kmalu zaprla, toda vi še vedno trdno spite. K vam bom prišel kot tat. Ne bom vam povedal, katero uro bom prišel. Danes vas s solzami v očeh sprašujem: Kaj se je zgodilo z mojo čredo? Kje so moji zeleni pašniki? Zakaj so moji sinovi in hčere v suženjstvu? Kje je današnja mladina? Zakaj se je dišeč vonj, ki sem vam ga dal, spremenil v smrad? Nad vami jočem zaradi vaše oholosti. Zaradi vaše velike oholosti je Cerkev podobna grobu.

Molitev k Jezusu in molitev srca
Moj Bog in Oče, pomagaj, pomagaj, pomagaj, da bo Tvoje najsvetejše ime, ki je nad vse mogočno in močno, tudi po nas in skozi nas dostojno posvečeno! - Ne dovoli, da bi ga kdaj oskrunili z mislimi, besedami ali dejanji! Bodi usmiljen, bodi usmiljen do mene, do mojih in do vseh ljudi!

Kako je Sadhu Sundar Sing našel Maharišija iz Kailaša
Sadhu Sundar Singh je o svojem srečanju z Maharišijem iz Kailaša povedal naslednje: Bilo je leta 1912, ko sem prišel v zasnežene pokrajine Kailaša, kjer sem iskal rišeje in vidce. V jami na več kot 4000 metrih nadmorske višine sem našel zelo starega puščavnika, ki je bil  zaradi svoje poraščenosti bolj podoben živali kot človeku.

Gospod varuje svoje delo in o duhovnih pijancih
Glej, Jaz vedno zaščitim svoje delo! Ti nisem to že enkrat povedal, ko ste prejeli lažno grozilno pismo, da se bom resno  soočil z vsemi, ki se Mi bodo hoteli zoperstaviti na Moji poti! Glej, to je način, ki ga uporabljam, da razorožim svoje sovražnike! Pred kratkim sem dal nagrado zelo pomembnemu sovražniku, ki se Mi je nameraval resno zoperstaviti in to je drugič.

Emanuel Swedenborg   Nebesa in pekel
“V tisti noči so se mi, zato da bi bil prepričan, odprli svet duhov, pekel in nebesa, kjer sem srečal več oseb iz svojega znanstva z vseh koncev in krajev. Od tega dne sem se odrekel vsej posvetni učenosti in se posvetil zgolj še duhovnim stvarem, v skladu s tem, kar mi je Gospod ukazal, naj pišem. Dan za dnem je Gospod odpiral oči mojega duha, tako da sem bil zmožen pri polni budnosti videti, kaj se dogaja na drugem svetu, in povsem buden govoriti z angeli in duhovi.“

Brat Yun - Corona kateheze 
Enajst video katehez brata Yuna za vse, ki jim ta težki čas ogroža vero in odnos z Jezusom.
Slovenski podnapisi.