Sara Pavlič o reinkarnaciji

IZVLEČKI IZ JEZUSOVEGA RAZODETJA JAKOBU LORBERJU O razvoju, inkarnaciji in reinkarnaciji duš Nauk o razvoju naravnih duš ali evoluciji, to je o postopnem razvoju od nižjih oblik k višjim in popolnejšim, je samo razlaga združevanja posameznih mineralnih, ...


Pogled na reinkarnacijo iz onstranstva

6 Ljudem se zdi najhujša nesreča na tem svetu, če je bil kdo ubit. To­da za tiste v onstranstvu je še več tisočkrat hujša nesreča, če se je kak­šna svobodna duša, ki je že tam, prisiljena vrniti v svoje umrljivo, smrdeče in okorno telo! Zato ...


Reinkarnacija - poglobljen pogled

V predhodnem smo izvedeli veselo vest, da se bo nam ljudem te zemlje - ko bomo prestali vse težke preizkušnje in stiske tega zemeljskega življenja - zahvaljujoč odrešitvenemu dejanju Je­zusa Kristusa odprla najkrajša pot v bližino Boga, našega lju­bečega ...


Nujno zastiranje spominov

5 In če bom v nekem prihodnjem bivanju spet nekaj povsem dru­gega, kot sem zdaj, ali če mi bo odvzet ves spomin na to bivanje, potem tudi ne bom več tisti, ki sem zdaj, in tako spet ne bom obsta­jal. Kajti kaj koristijo verigi številni tisočeri členi, če nikoli niso bili ...