Znamenja božje prisotnosti

"Glejte, Jaz sem vedno z vami. " Mat 28, 20

" Ne boste imeli samo eno, ampak več znamenj, ki vam bodo v vsakem času kazala, da sem Jaz vedno v duhu z vami, med vami in prisoten znotraj vas! Ta neprenehna znamenja bodo večno sledeča:

Prvič, da Me ljubite bolj, kot vse na svetu. Kajti če kdo ljubi karkoli na svetu bolj kot Mene, Me ni vreden. Toda tisti, ki Me resnično nadvse ljubi, se preko takšne resnične ljubezni, nahaja v Meni in Jaz v njem.

Drugo znamenje Moje Prisotnosti pri vas naj bo, da iz ljubezni do Mene ljubite tudi svojega bližnjega, starega ali mladega, kot sami sebe. Kako bo nekdo, ki ne ljubi svojega bližnjega katerega vidi, ljubil Boga v Meni, katerega ne vidi? Čeprav Me sedaj vidite in slišite, Me od sedaj naprej ne boste več videli na tem svetu. In ko Me ne boste več videli, ali bo vaša ljubezen ostala takšna, kot je sedaj, ko Me vidite? Ta ljubezen bo ostala pri vas, toda potrudite se, da bo ostala tudi pri vaših naslednikih! Če Me bo nekdo resnično nadvse ljubil v svojem srcu in bo zaradi tega živel in deloval v skladu z Mojo Razodeto Voljo, bom prišel k njemu osebno v duhu in mu razodel Mojo Prisotnost.

Tretje znamenje Moje Prisotnosti v vas in med vami naj bo, da vedno razdajate to, kar v vsej iskrenosti prosite Očeta v Meni v Mojem Imenu ! Vendar, pri tem se razume, da ne prosite za brezvredne stvari sveta. Kajti če tako delate, samo razkrivate, da ljubite takšne stvari bolj kot Mene. To resnično ne bo znamenje Moje Prisotnosti med vami.

Četrto znamenje Moje mogočne Prisotnosti bo tudi takšno: če boste, iz resnične ljubezni do svojega bližnjega v Mojem Imenu, položili roke na fizično obolela človeška bitja, se jim bo stanje izboljšalo, če to služi odrešitvi ali zveličanju njihovih duš. Toda vedno recite v vašem srcu: 'Gospod, ne moja, ampak Tvoja Volja naj se zgodi!' Ker vi ne morete vedeti, ali in kdaj bo ozdravljenje telesa služilo duši za pridobitev odrešitve. Nihče ne bo večno živel na tej zemlji v fizičnem telesu, in polaganje rok ne bo vedno osvobodilo vsako človeško bitje njegove telesne bolezni. Toda ne boste grešili, če nudite vašo primerno ljubezen vsaki trpeči osebi, kajti Jaz bom zagotovil to sposobnost, dokler služi dušini odrešitvi, kar vem samo Jaz.

Če slišite, da je oddaljen prijatelj bolan, molite zanj in v vaših mislih položite roke nanj in stanje se mu lahko izboljša. Molitev v vašem srcu naj bo sestavljena iz sledečih nekaj besed:'Naj ti Jezus, Gospod, pomaga! Naj te okrepi, naj te pozdravi z Njegovo milostjo, ljubeznijo in usmiljenjem!' Če izgovorite te besede polni vere in zaupanja v Mene bolniku ne glede na to, kako je oddaljen od vas, in v vaših mislih držite roke nad njim, se mu bo stanje v eni uri izboljšalo, če bo to vodilo k odrešitvi njegove duše.

Peto znamenje Moje Prisotnosti bo obstajalo v tem, da boste vedno izvrševali Mojo Voljo, ter dosegli prerojenje duha v vas. Ko ste potem napolnjeni z Mojim Duhom in ste potemtakem razsvetljeni v vsej modrosti, bo to za vas resnični krst življenja. Naj vsak nadvse stremi k temu petemu znamenju!

Če se izkaže za resničnega v njem, bo dosegel Večno Življenje že na tem svetu. Zmogel bo delati in ustvarjati, kar Jaz delam in ustvarjam, ker bo eno z Menoj. Sedaj sem vam prikazal znamenja Moje Prisotnosti. Ravnajte se po tem in kmalu boste resnično opazili Mojega Duha v vas in med vami.

Ostal bom z Mojimi Lastnimi v duhu, v Besedi in v resnici! In tisti, ki Me zelo ljubijo Me bodo občasno tudi osebno videli za trenutek. S tistimi, ki živijo po Moji Besedi in iskreno iščejo notranjo resnico, bom Jaz govoril preko razumevanja njihovega srca in postavil Mojo Besedo v njihove misli. Dečki in deklice, ki so dobro vzgojeni v Mojem imenu, bodo imeli vizije v katerih jim bo Moje Bitje, nebesa in Večno Življenje, kot tudi veliko laži in zla, pojasnjeno. In na ta način bom ostal z Mojimi Lastnimi do konca te zemlje!"

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 6