V sebi nimate ljubezni do Boga Jn 5,42

“Sicer pa vas poznam; v sebi nimate ljubezni do Boga!” (Janez 5, 42)

Dne 27. februarja 1844, zvečer 

1 “Sicer pa vas poznam; v sebi nimate ljubezni do Boga!” - Ta kitica se kot odmerjena točno prilega k zaključku dodatka.

2 To sem povedal Judom; kajti v njih je bila mrtva črka zakona. Obredni postopki, dela zunanjega videza, so jim pomenila več kakor sam Živi, ki jim je to povedal. 

3 Zato so tudi bili udarjeni s slepoto in v Njem, ki je večno živ, niso videli nič drugega kakor nekega navadnega, povsem vsakdanjega človeka in so se kvečjemu začudili nad kakim pozornost zbujajočim čudežnim dejanjem, občasno tudi nad kako modro besedo, če so bili ravno poleg, ko se je dogajalo ali ko sem jih izgovoril. Če pa niso bili zraven, potem niso verjeli, da sem povzročil to ali ono in poskušali so zasejati sum na vse mogoče načine. Kjer se niso mogli prebiti s povsakdanjevanjem ali celo s popolnim zanikovanjem, so Me označevali kot obsedenca in kot nekoga, ki deluje s pomočjo hudiča.

4 Zakaj pa niso prepoznali Gospodarja življenja, ko pa sta bila Gospodova volja in namen, da naj bi Ga prepoznali? Vzrok leži v besedilu, ki se glasi: “In ljubezni do Boga nimate v sebi!”

5 Zakaj pa brez ljubezni Gospoda ni moč prepoznati? To brez ljubezni ni možno iz istega razloga, zaradi katerega slepec ne more videti, kaj ga obdaja in gluhec ne more začuti glasu svojega prijatelja.

6 Kajti ljubezen je življenje; in samo ljubezen sama edino zmore videti in slišati, kajti smrt tega ne premore. In tako Judje tudi niso premogli prepoznati med seboj Gospodarja življenja, kajti v njih ni bilo življenja ljubezni, ki je prosto življenje iz Boga, medtem ko je vse drugo življenje nekaj obsojenega, kar je v nasprotju z resničnim življenjem smrt sama.

7 Kajti v komur ne živi ljubezen, ta ni nič drugega kot prazen stroj, ki ga poganjajo samo posvetni goni. Njegovo zrenje,poslušanje in občutenje je popolnoma strojno. Nikdar se ne more dvigniti nad zakleto življenjsko oblo obsodbenih omejitev. Samo resnično življenje ljubezni je samostojno, prosto in zmore zato samo iz sebe porušiti vse zapornice in se dvigniti navzgor k Njemu, ki je njegova najbolj notranja osnova.

8 Nihče ne premore ugledati v svoji naravni življenjski obli ničesar, česar ni imel že poprej v sebi; kako bi torej mogel nekdo v sebi ugledati Moje bitje in Ga spoznati ako nima ničesar Njegovega v sebi?

9 Zato vam pravim: Odvrzite vse, - le ljubezen obdržite in nato boste spoznali, česar Judje niso in videli boste, za kar njihove oči niso imele svetlobe.

10 Danes živijo na svetu prav tako mnogi, ki v sebi nimajo ljubezni. Zato tudi imajo senco, ki je nična, za resničnost; Mene pa, ki sem in hodim vedno med njimi, ne ugledajo in ne prepoznajo, kajti v sebi nimajo ljubezni.

11 In prav tako so med vami nekateri, ki iščejo tam, kjer ni moč ničesar najti; kjer pa tisto, kar je živo pred njimi mogočno stopa in jim sveti, pa ne premorejo ničesar ugledati in spoznati.

12 Le-ti še vedno tehtajo diamante hkrati s prodom v eni skodelici tehtnice. Čemu pa teža proda poleg diamanta? Zakaj je treba od daleč občudovati gnoj in iti ravnodušno mimo zlata v lastni hiši?

13 Ni dovolj poznati vrednost zlata, - temveč je potrebno znati v življenju ceniti zlato pred gnojem, pa čeprav prihaja iz oddaljenih krajev. To pa zmore samo tisti, v katerem je popolna ljubezen; kdor pa se ji izmika sem ter tja, pa tega še dolgo ne bo zmogel. In zato se mu bo godilo kakor Judom, ki niso zmogli razlikovati Gospoda od popolnoma vsakdanjega človeka.

14 Zato vam povem in vas spominjam: Dal sem vam mnogo; toda samo ta, ki ima ljubezen v sebi, bo to prepoznal kot čist dar iz Mene.

15 Kdor pa ljubezen preračunava in prešteva, kaj je storil in dal, temu bom z enako mero povrnil in preračunljivec ne bo prost in preštevalec ne brez bremena pred Menoj, dokler ne bo izgnal iz sebe računanja in preštevanja. Kajti ljubezen mora biti prosta, tako da se ne ozira najprej za nasvetom iz glave.

16 Modrega darovalca bom poplačal z modrostjo; prostemu darovalcu ljubezni pa bom v plačilo Jaz sam! Kdor ni dejaven iz proste ljubezni, bo ugledal Gospodovo lice šele, ko bo postal dejaven iz proste ljubezni!

17 To vam dajem v popolno upoštevanje tisti, ki sem večno Zvesti, Resnični, Prvi in Zadnji, kot Oče z vso ljubeznijo! Amen.

Konec