Skrivnosti življenja

Miselni svet

Povedal sem vam že mnogo stvari o Mojem stvarstvu, dovolil sem vam mnoge vpoglede v najgloblje skrivnosti Mojega duhovnega zna­čaja,  pojasnil sem vam vzajemno učinkovanje med duhom in materijo ter vam obrazložil pomembnost in nujnost tako velikih središčnih sonc,  kakor tudi ...


Glasba

Sedaj smo prispeli do tretjega dejavnika človeškega duhovnega življenja, namreč do jezika občutkov, ali do nekdanjega duhovnega jezika, ki se ne more prevesti v besedo, saj lahko njegove začetke, nedojemljive svetu ustvarjenih bitij, slednji samo slutijo. Na splošno imenujete ta ...


Govorica

Te tri besede ( umetnost, govorica, glasba ) označujejo tri stvari, ki se pojavljajo na vseh svetovih in soncih, saj predstavljajo osnovno dejavnost in glavni vzvod za duhovni napredek. Povsod jih lahko najdete, prilagojene so dimenzijam vesolj­skih teles in duhovnemu razvoju človeštva ...


Umetnost

V predhodnem sestavku imate govorico, kot sredstvo sporočila, in be­sedo duhovno razloženi in razgrnjeni pred vami. Sedaj se bomo obrnili k umetnosti ali potrebi, ki je vrojena vsem človeškim bitjem, da izražajo  svoje misli in predstave v obliki ali sliki. Tukaj moramo izklju ...


Nebesa

Prosil si Me za tri besede in, samoumevno, za njihovo obrazložitev. Torej ti Jaz dajem te tri po vsebini težke besede: nebesa, pekel in zemlja. Sedaj bomo videli, kaj lahko pridobimo iz teh treh besed povzdigujoče­ga, vzgojnega in poučnega, tako za vas kakor tudi za vso človeštvo. ...


Pekel

Sedaj se obrnimo k peklu. Kar sem vam pripovedoval o nebesih, lahko bolj ali manj velja tudi za pekel, vendar - samo po sebi umevno - v nasprotnem smislu. Ne bom vam tako veliko govoril o peklu, o njegovi organiziranosti in značaju, ker Mi razmišljanje o njem ni v veselje in bi bil ...


Zemlja

Sedaj se odpravimo na vaše prebivališče, na »zemljo, kot tretji zgo­raj omenjeni besedi, da bi lahko ponovno ugledali ljubezen in modro previdnost vašega Očeta v vsej Njegovi milosti. (Zaznamek: Zaradi jasnosti se v naslednjih odstavkih uporabljajo nemški izr ...


Življenje

Življenje (v luči ljubezni) Podal sem vam že več besed o tej temi iz različnih vidikov pokazal, kaj je življenje, kaj pomeni, a kljub temu je še veliko vidi­kov, iz katerih življenje zasluži, da se pazljivo obravnava. Potem lahko kdorkoli na koncu napreduje in naredi korak naprej v ...


Neskončnost

Tukaj imate pred seboj besedo, ki je pogostokrat nepremišljeno izre­čena, vendar njenega pomena še nobeno živo bitje ni nikoli dojelo v vsej njeni globini. In tako vam bom ponovno dopustil bežen pogled v Moje vesolje, pogled v Moje veliko stvarstvo in pogled v Moj lastni Jaz. Ta ...


Deklica, dekle, mati, žena

Ker v tvoji družbi predvsem prevladuje ženski spol, ki močno vpliva na duhovno vzgojo Mojih otrok, mu bom, zavoljo tvojih sester, namenil nekaj besed. S tem bodo nekatere lahko spoznale, kaj bi bile morale pravzaprav narediti, in druge, to upoštevajoč, kaj bi se dalo še nare­dit ...


Obvladovanje strasti

6 ... Dokler namreč človek ne postane popoln gospodar svojih misli, tako dolgo tudi ne bo gospo­dar svojih strasti in dejavnosti, ki iz njih izvirajo. Kdor pa ni gospo­dar in mojster v sebi in nad seboj, je še daleč od Božjega kraljestva in je ter ostane hlapec greha, porojenega iz ...


Bistvo materije in duše

 210. Bistvo materije in duše. 1 (Gospod): "Glejte, telo je materija in sestoji iz najbolj grobih pradu­šnih substanc, ki jih je oblast in modrost večnega Božjega duha prisilila v tisto organsko obliko, ki v vsem bistvenem najbolj ustreza svobodnejši du&scar ...


Senčna plat narave

SENČNA PLAT NARAVE GLEDE NA ČLOVEŠKO ŽIVLJENJE V Moji zadnji besedi sem se branil pred kritikami nekaterih ali prav­zaprav mnogih ljudi, ki zadevajo protislovja, na katere dozdevno na­letijo v Moji vidni naravi, ko slednjo primerjajo z Mojimi vsepovsod razglašenimi besed ...


Svetniki poslednjih dni

Vprašanje: O Gospod, kaj je z ločino v Veliki Britaniji, ki se je sama oklicala za Svetnike poslednjih dni in katerih pripadniki (za njih pravi­jo, da posedujejo čudežne moči) se v glavnem izseljujejo v Ameriko? Odgovor: Torej piši: Kar se tiče tako imenovane ločine, ki se j ...


Moč notranje volje

5 Peter je rekel: »Seveda, povsem; zelo pa se čudim, kako si si lahko ti, v vaši divjini, pridobil tolikšno notranjo pravo življenjsko modrost. Kdo je bil tvoj učitelj?« 6 Prebivalec Zgornjega Egipta je odgovoril: »Večinoma sam, z nenehnim iskanjem in proučevan ...


Rešitev materialne duše

182. Pot rešitve materialnih duš 1 (Gospod): »Toda če si duša, ki je prejela čisti nauk in tudi prav dojela resnico, misli: Zdaj vem, kaj moram storiti za svoj blagor, toda še preden začnem povsem delovati tako, želim še nekaj časa uživati v čarih in s ...