Resnica

Kaj je resnica

Jezus spreobrnjenim farizejem 4 Jaz sem rekel: »Dragi Moji, za slepe je težko pisati in gluhim trdo pridigati! Če vam vašo stvar, ki se tudi še zelo drži vaše ose­be, za vaše poboljšanje postavim pred oči, mar s tem mislim tudi vašo osebo?! ...


Rimokatoliška cerkev

Jakob Lorber, ki se ga je zaradi njegove Notranje besede ob­časno polotil nemir, je v svojo lastno pomiritev in v pomirjenje nekaterih dvomljivcev v njegovi okolici 20. avgusta 1840 prejel zelo pomembno besedo (Nebeški darovi, str. 97), ki se je nanašala na nebeškemu Očet ...


Malikovanje

O malikovanju                                 K tej vrsti spadajo tudi tisti krivi preroki, ki z veliko resnostjo pridigajo naivnim ...


O pravih duhovnikih

Nebeški darovi 1, str.219, (Jakob Lorber) 26.1.1841 O pravih duhovnikih,  zdravnikih in pastirjih Svetloba in tolažba za slabiče: 1 Tako piši majhno besedo, polno višje tolažbe za dušo, ki je tu stalno bolnega srca in si ne zna, v njeni slabosti, ...


Papež Pij IX

Nebeški darovi (Jakob Lorber), Izvleček: str. 369: Rim in prihod Božjega kraljestva (papež Pij IX) 8.7.1847 1. Iz Rima ne bo nikoli svetlo... Vi veste, da prava Luč kot pravo Božje kraljestvo nikoli ne pride zunanje z materialnimi podobami, temveč v vsej tišini notranje v čl ...


O pobožni lenobi

156 O samostanih in samotarskem (puščavniškem) življenju  4 Človek  se lahko popolnoma izdvoji od sveta, enako kot samotarji iz Karmela in Sidona, ki ne pogledajo ženske in se hranijo skromno s koreninami in različnimi jagodami, divji medom in rožiči. Večkrat se t ...


O duhovnikih

23 Zato le pazite, ko boste v Mojem imenu spet izbirali naslednike zase, da, prvič, nikdar ne boste koga k temu silili, in drugič, ne sprej­mite nikogar, ki se mu že od daleč vidi, da bi rad stopil v vašo služ­bo iz preračunljivosti. 24 To boste sicer upoštevali; toda kl ...


Prevara pred Bogom

5 Kot prevara velja pred Bogom vsako prikrito dejanje in privablja­nje ljudi, zaradi katerega morajo nujno trpeti fizično in moralno ško­do. Če pa kak govor, privabljanje ali dejanje prikriješ le zato, da bi tako prav gotovo fizično in moralno pomagal svojemu bratu, ki ima p ...


Biti eno z Božjim duhom

4 Kako pa lahko človek izve, da je njegova duša postala eno z resničnim Božjim duhom v njej? - To nadvse zlahka izve iz sebe! Ko v sebi ne boš čutil več ne napuha, ne nepotrebnega častihlepja, nevoščljivosti, lakomnosti in hlepenja po blišču, nobene sebičnosti, zato pa ...


Drugo božje stvarjenje

239. Drugo Božje stvarjenje  1 (Gospod): »Vsi peklenski duhovi se znajo nadvse dobro pretvar­jati. Pogosto se prikazujejo na zunaj podobni angelom, v notranjosti pa so in ostajajo krvoločne zveri. Tako zelo se znajo pretvarjati, da bi lahko zapeljali celo angele, in Jaz sem pri ...


Križani je edini Bog

"Jezus Križani je edini Bog nad vsemi nebesi in nad vsem, kar izpolnjuje neskončni prostor. On edini je prastvarnik vseh stvari, vseh angelov, ljudi, živali, rastlinstva in vse materije (snovi). On je Oče Njegovemu pravečnemu po ljubezenskem Bitju, večni Sin Njegove modrosti in Edini Duh Nje ...


Bistvo resnice

176. Bistvo resnice 1 Nato sta se Mi gostilničar in njegov sin znova zahvalila za ta poduk in gostilničar je nazadnje rekel: »Velika in sveta resnica je, da se človek zgolj z resnico osvobodi vsakršne zaslepljenosti in prevare; toda številni modreci vseh nam znanih lj ...


Smrt apostola Petra

161. Širitev Gospodovega nauka v Babilonu 1 Kralj je nekaj let pozneje zelo gostoljubno sprejel tudi apostola Mateja in njegovega sopotnika na njuni poti v Indijo, in pri njem sta ostala vse leto. 2 Ko pa je hotel Matej s sopotnikom odpotovati naprej v Indijo, mu je kralj dal varno ...


O drevesu spoznanja in drevesu življenja

83. O drevesu življenja in drevesu spoznanja 1 Jaz sem odgovoril: »Prvič, resnica tudi brez znamenj zmeraj os­taja resnica, kdor po njej živi in ravna, bo že sam v sebi najbolj živo spoznal, da je Moj nauk Božja, in ne človeška beseda. 2 In drugič: tisti, ki bodo Moj nauk ...


O materialnem bogastvu

3 Če boš svojemu bližnjemu z desnico storil dobro delo, naj levica ne ve, kaj je delala desnica. Bog, ki dobro vidi vse, četudi je še tako skrito, ti bo to že povrnil. 4 Ko kdo posoja svoj odvečni denar, naj ga ne posoja tistim, ki mu lahko dajo zanj visoke obresti, temveč naj g ...


Čaščenje device Marije

130. Gabriel priča o Mariji 1 Ko sem bil spet med Svojimi učenci, so ti pohvalili Samarijane in njihovo vnemo. 2 Tudi Marija, ki je bila zelo dosledna judinja, kot je bil dosleden jud tudi Jožef, in je še zmeraj veliko dala na tempelj - čeprav v Mo­jem času niti ne več toliko, ...


O materialnem in duhovnem

102 4 Da pa bi duša vedela, kako naj ravna, da bi potem, ko odloži telo, prispela do končne in bogupodobne nematerialne in vse sodbe pros­te, torej povsem svobodne življenjske samostojnosti, in lahko obstala pred Božjim obličjem, ji je Bog pokazal, po katerih poteh mora, d ...


O lažnih Kristusih

188. O lažnih kristusih, lažnih prerokih in lažnih čudežih. Kako naj se vedejo učenci 1 (Gospod): »Da, Vame bodo verjeli tudi številni judje, in jih tudi že veliko verjame, toda ne bo trajalo dolgo, ko se bodo številni iz­ločili, in bo vsak o Meni pisal in pridigal dru ...


Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti duh

229. Bog Oče, Bog Sin in Bog Sveti duh 1 Peter je rekel: »Ko si se Ti dal v Jordanu krstiti Janezu, se je od­prlo nebo in Božji duh je v podobi ognjenega goloba lebdel nad Tvojo glavo in iz nebes smo slišali razločno izgovorjene besede: Ta je Moj ljubljeni Sin, nad katerim im ...


Pomen Lazarjeve obuditve

43. Pomen obuditve Lazarja 1 Ko smo dlje časa molče hodili po cesti, se Mi je približal Janez in rekel: »Gospod, veš, kako zelo sem bil pozoren na vse, kar si počel in govoril. Marsikaj sem si tudi zapisal, predvsem o Tvojem nauku, in si vse Tvoje besede tako natančno vtisn ...


Pomen resnice

44 Bolj pomemben je Gospodov nauk kot Njegova znamenja  … 4 Glavar je rekel: »Gospod, nikoli ne bomo storili ali se lotili česa proti Tvoji volji, toda dovoli mi vsaj to, da številnim prijateljem v Rim pošljem skrivno pismo, saj takšne stvari ne smejo ...