Razlaga Izaijevih prispodob

Reče pismouk: "Toda zakaj so vsi preroki govorili in pisali na takšen zakrit način? Saj naj bi jim bilo zelo pomembno, da bi njihove besede ljudje razumeli!"

Rečem Jaz: "Takšni pomisleki so bili izrečeni že pred nekaj dnevi na Oljčni Gori in pokazal Sem vam, da nimajo nobene osnove, torej Mi ni potrebno ponavljati, kar je bilo že o tem izrečeno."

"Kakšna bi bila Božja Beseda, če ne bi imela nobenega notranjega pomena?! Ali si lahko zamislite človeško bitje brez notranjosti? Enkrat se, vsi vi, že naučite misliti resnično modro! Toda sedaj vam bom pokazal tako očiten, resničen pomen četrtega verza Izaija, torej bodite pozorni!"

"Kdo so pogani, in kdo so narodi? Pogani so vsi tisti, ki ne poznajo enega resničnega Boga, ampak namesto Njega molijo in častijo mrtve idole in bogastvo tega sveta. Judje so obkroženi z vseh strani s tem idolizmom, in kjerkoli na svetu ste - naj bo to na vzhodu, jugu, zahodu ali severu - boste naleteli samo na poganstvo vseh vrst in skupin. Toda vi veste, da pogani visokega ali nizkega stanu in od blizu in daleč prihajajo k Meni iz vseh smeri. Ko so slišali Mojo Besedo in videli Moja znamenja, so začeli verjeti, sprejeli so Moje Nauke in Moja Beseda je sodnik in usmerjevalec med njimi, s čimer so prenehali biti pogani, ter se spremenili v številne Božje maziljence in v resnične Božje narode.

Toda dolgo ne bodo ostali v sedanji veri; kajti kmalu se bodo med njimi vzdignili lažni maziljenci, ki bodo z znamenji očarali kralje in prince, ki si bodo kmalu prilastili veliko posvetno moč in bodo z ognjem in mečem preganjali tiste, ki jim bodo nasprotovali; in na koncu se bodo razdelili v veliko sekt in strank. In točno ti so mnogi ljudje, katere bom Jaz, kot Gospod, kaznoval zaradi pomanjkanja ljubezni, njihovih laži, samoljubja, napuha, trme, hlepenja po oblasti in zlega prepiranja, medsebojnega preganjanja in vojskovanja. Toda predno se bo to zgodilo, bo preteklo kar nekaj časa, kot ga je preteklo od Noeta do danes.

Kot je bilo v Noetovem času, ko so ljudje, ob poroki in dogovarjanju o poroki, prirejali velika praznovanja in pojedine, ter dovoljevali, da so jih na veliko častili in se vojskovali proti tistim, ki niso pokleknili pred njihovimi idoli, ko je kmalu prišel Veliki Potop in potopil vse hudobneže, tako bo tudi v tistem prihodnjem času. Toda ko bo prišel Gospod z ognjem Njegove gorečnosti in Njegove jeze, bo pometel vse hudobneže z obličja zemlje.

Takrat se bo zgodilo, da bodo tisti, ki jim je bilo prizanešeno in ki so čistega in dobrega srca, in prijatelji resnice in svetlobe, spremenili meče v pluge in sulice v srpe, in bodo popolnoma ukinili umetnost bojevanja; in potemtakem ne bo nobeden maziljen narod dvignil meča proti drugemu, razen nekaj poganov, razpršenih v puščavah sveta; toda tudi ti bodo ošteti in nato pometeni z obličja zemlje.

Na ta način bo zemlja ponovno postala blažena. Njena prst bo obrodila tisočkratne najrazličnejše sadeže, in starejšim bo podeljena moč nad vsemi elementi.

Glej četrti verz v skladu z duhom, kakor ga je treba razumeti, vendar ga ima bitje te zemlje, pismouk, kot si ti, za nerazumljivega.

Vendar je znotraj tega naravno resničnega pomena skrit še mnogo bolj globlji, čisto duhovni in božanski pomen, katerega ne moreš dojeti s svojim še vedno posvetnim razmišljanjem, in takšen se ne da opisati z besedami. Ne boš hodil v resnični duhovni Božji svetlobi, dokler ne boš vstopil v Gospodovo Hišo na Gospodovi gori in potem zopet prišel iz te Jakobove hiše, kot pravi prerok v kratkem petem verzu. Povej Mi, če sedaj lahko razumeš to bolje, kot prej.

Jakob Lorber & Gottfried Mayerhofer
Kristusov prihod