Posvetno življenje Mt 23,24

“Vi zaslepljeni voditelji, ki sicer s cedilom odbirate mušice, a velbloda pogoltnete!” (Matej 23, 24)

Dne 27. januarja 1844, zvečer 

1 “Vi zaslepljeni voditelji, ki sicer s cedilom odbirate mušice, a velbloda pogoltnete!”

2 To je zopet ena takšna kitica, ki je primerna za vse čase in katere pomen je obenem takoj oprijemljiv z rokama, kakor je bil primer tudi že z obema prejšnjima.

3 Kdo so torej ti zaslepljeni ali slepi voditelji? To so tako imenovani pikolovci ali jezdeci črk Postave. Te čistijo in se derejo nato cel dan; toda velikih napak, od katerih sta odvisna vsa blaginja in življenje ljudi, pogosto sploh ne poznajo, če pa že vejo zanje, si zatiskajo oči iz političnih razlogov, kot da sploh ne bi bile pomembne.

4 V ponazoritev te zadeve vam bom navedel nekaj primerov! Pri tem se bomo vzpenjali od majhnega proti velikemu ali od posebnega proti splošnemu.

5 Poglejmo v neko družino, torej v neko posamezno hišo! Oče ima otroke obeh spolov; v nekoliko premožnejšem domu dečke marljivo priganjajo k učenju in tudi deklice imajo različne učitelje. In učijo se lomiti neki tuj jezik, risati, gosti in kaj je poleg tega še drugih uglednih ženskih del.

6 Sinove priganjajo z vso vnemo k učenju. Odlični morajo biti, drugače doživljajo hude ure; vsako zanemarjanje se ostro kara in kazni ne izostajajo. Prav tako se uporabljajo tudi ostala tako imenovana pravila premožnejšega stanu, in gorje dečku, ki bi jih lahkomiselno prekršil. In dnevno ga kaznujejo oče, domači - in šolski učitelj.

7 Vprašali boste: “Ja, je to mar zgrešeno? Nič drugega ne bom odvrnil kakor: Tudi tukaj odbirajo mušice s cedilom in pogoltnejo velbloda, ne da bi ga sploh opazili.

8 Kaj pa je v tem primeru velblod? Velblod je sam študij in posvetno poleščeno tesanje mladeniča. Zaradi tega pogoltnjenega velbloda izgubi mlad človek večinoma zadnjo kapljico tistega, kar bi moglo v njem prebuditi duhovno življenje in je zato pahnjen ven v povsem golo posvetnost.

9 Enako se godi tudi deklicam. Stroga mati si s celodnevnim govorjenjem skorajda ožuli jezik; kajti ena hči je naredila neki vbod nekoliko predolg, pri drugi odkrije nekje majhen madež, pri tretji ugotovi, da svoje naloge iz tega ali onega predmeta ne zna dovolj dobro, ena zopet nima urejenih las, skratka, vsaka poševna drža in še dodatna množica komaj opaznih napak se neredko okrega z grenko prizadetostjo in ves dan je poln popravkov, kazni in spodbujanja.

10 Vidite, tudi tukaj odbirajo mušice s cedilom; toda dejstvo, da v deklicah s tem posvetnim sejmom nečimrnosti ubijejo čisto vse, kar je pomembno za notranje duhovno življenje, je velblod, ki ga pogoltnejo brez pomislekov.

11 Menim, da k temu primeru ni potrebno dodajati razlage, ker je sam po sebi dovolj zgovoren. Preidimo na neki bolj splošen primer:

12 Prav tako pazi cerkev, kakršna je pri vas, nadvse pozorno, da posebno nižji sloj prebivalstva upošteva tako imenovana cerkvena pravila pri pridržanem odpustku grehov. Tistemu, ki se jih drži, temu cerkev ob drugih priložnostih ne povzroča težav; zato jim pa ostro pridigajo vse nedelje in praznike in ubogemu grešniku proti takšnim cerkvenim pravilom zakurijo pekel prav pošastno vroče, da ima polne roke dela, preden si ponovno pribori cerkveno milost. Bogatinu je to seveda nekoliko lažje; toda revež okusi svojo stisko!

13 Kako pa izgleda z živim oznanjanjem Moje besede in z življenjem v skladu z njo? Torej: ako maziljenovec le izpolnjuje svoje cerkvene obveznosti, potem se sme pregrešiti proti marsikateri Moji zapovedi in lahko se zanaša, da zato ne bo deležen nobene hude pokore.

14 Če je le potrjeno navzoč pri vnanjih cerkvenih obredih ob nedeljskih dopoldnevih, sme že popoldan brez pomislekov obiskovati igralnice in gostilne, tudi plesišča. Sme igrati in se prenažirati, plesati in se vlačiti do jutra; poleg tega sme varati, obrekovati ljudi, lagati, skopariti, prizadejati škodo, seveda po politično - pravni poti.

15 Vse to mine pri naslednji spovedi, posebno pri uvidevnem spovedniku, za pet očenašev in sveto marijo in sploh zelo zanesljivo za eno plačano mašo. Če se zmore naše spovedno dete izkazati celo z odpustkom, potem gre iz spovednice brez grešno kot sonce h gospodovi mizi in od tam iz cerkve kakor angel.

16 Kdo ne bo prepoznal v tem primeru odbiranja mušic s cedilom in grobega pogoltanja velbloda?!

17 Seveda tega ne očitam vsem spovednikom; kajti tu in tam jih je nekaj, ki k stvari pristopajo resno, z njene boljše plati; toda na splošno je tako.

18 Nikodem je pripadal farizejem in pismoukom; toda med njimi je bil izjema in ni bil odbiralec mušic in goltavec velblodov, kajti spoznal Me je in je dal na Mojo besedo. V tem je tudi zadostno opravičilo za zveste spovednike. In s tem prehajamo na splošen, velik primer!

19 Tako tudi sprejemajo posvetni knezi množico, ja grozljivo število zakonov, katerih kršitev - zavestno ali nezavedno - strogo kaznujejo po členih zakona. Kar pa zadeva Moje zakone, sprejmejo med državne zakone samo takšne, ki so primerni za zavarovanje posvetnega stanu. To so prednostno sedma, peta in kjer je že očitno preveč hudega, že precej manjše sta zapoved; za ostalih sedem se država kaj dosti ne briga, -razen ako bi jo v to prisilili izključno politični razlogi. Tudi se briga država sladko premalo ali celo nič za vodenje ljudstva v skladu z Mojo besedo in zraven govori: “Ostalo prepuščamo duhovščini!”

20 In sedaj obe strani odbirata mušice in goltata na tisoče velblodov in rod farizejev ne izumira, kajti kadar jih stisnejo z ene strani, si vzamejo na drugi strani toliko več prostora in storite lahko kar hočete, pridete s tem največkrat z dežja podkap.

21 Svet hoče vladati in v ta namen zna uporabiti vse; Božje in posvetne zakone vpreže v en jarem in vleči morajo ljudstvo v pogin.

22 Kakšna je korist od pološčenega in za državo uporabnega človeka? Kaj koristi, ako je v neki državi vse v najboljšem posvetnem stanju, če pa je pri tem popolnoma prezrto vedno tisto najvažnejše, okoli česar se suka vse življenje duha?

23 In tako menim, da je vendarle bolje, ako vstopi nekdo v življenje, čeprav kot posvetni pohabljenec, kakor kot posvetni pološčenec, v večno smrt.

24 Več o tem je nepotrebno. Torej tudi vi ne bodite tako zelo pozorni na mušice, temveč pazite predvsem na to, da ne boste pogoltnili nobenega velbloda in dobili boste večno življenje! Amen.”