“To sem vam povedal zato, da bi imeli spokoj v Meni. Na svetu boste prihajali v stisko; toda zaupajte, Jaz sem premagal svet!” (Janez 16,33)

Dne 23. februarja 1844, zvečer 

1 “To sem vam povedal zato, da bi imeli spokoj v Meni. Na svetu boste prihajali v stisko; toda zaupajte, Jaz sem premagal svet!”

2 To besedilo spada zopet k tistim, ki so zelo prozorna in kjer zmore vsakdo že s prvim prijemom otipati v črkah duhovni pomen. Z nekaj besedami vam bom prikazal smisel tega besedila in s temi nekaj besedami boste popolnoma spoznali njegov pravilen duhovni pomen; torej poslušajte!

3 Vse to, kar vam v tem trenutku pripovedujem, je tudi te vrste, ki vam more nuditi v vsakem življenjskem položaj uresničen, notranji srčni mir v ljubezni do Mene, če le boste vsaj malo dejavno upoštevali prav to, kar sem vam ravnokar povedal.

4 Svet bi tudi vas rad stiskal z vseh strani; toda tega ne zmore, ker sem ga premagal. Če imate zaradi vaše ljubezni Mene v sebi, potem tudi imate v sebi večnega zmagovalca nad svetom. Svet je občutil Mojo moč; zato ne sme in ne more skriviti niti lasu tistemu, ki zares brani v svojem srcu Moj spokoj.

5 Kakor hitro pa se hoče nekdo dvigniti iz tega miru in vrže svetu rokavico kot izziv za boj, potem si mora sam pripisati krivdo, ko ga svet ujame in mrcvari. Kdor pa ostane resnično v Mojem spokoju, ta je varen v večnosti in nobena posvetna sapica mu ne bo nikdar skrivila niti lasu.

6 Seveda bo ob tem marsikdo odvrnil: “Oh Gospod! Glej, blagovestniki in Tvoji učenci ter tako še mnogi med prvimi maziljenovci, pa tudi v kasnejših vekih, so postali kot žareči borci za čisto blagovest, mučeniki in svet se je sramotno kruto maščeval nad njimi, ki so bili izpolnjeni s Tvojim spokojem. Zakaj, oh Gospod, jih Tvoj mir ni ščitil pred kremplji sveta? Kajti pred Tvojim trpljenjem si sam govoril, da je knez tega sveta obsojen. Kako more potem imeti obsojeni toliko moči, da tako grozljivo naščuva svet proti Tvojim nosilcem miru?”

7 To vprašanje je precej prazno in kdor se samo nekoliko spozna na zgodovino, bo razločno spoznal, da so vsi mučenci, začenši z apostoli, pa vse naprej do kasnejših dob, šli v mučeniško smrt brez kakršnega koli pritiska ali zaradi kakršne koli z Moje strani dovoljene usmerjenosti, marveč so šli prostovoljno, iz nekega ljubezenskega junaštva, zato, ker sem bil križan Jaz, njihov učitelj.

8 Povem Vam: Vsak izmed mučencev bi mogel širiti Mojo blagovest, ne da bi postal mučenec. Toda razširjevalci so Me poznali, pred očmi so imeli večno življenje in zato niso imeli kakega posebnega veselja hoditi po svetu naokrog vso dolgo pot, ampak so komaj pričakoval trenutek, ko bi jim bili odvzeli meso, da bi prispeli tja, kamor sem pred njimi odšel že Jaz.

9 Janez pa Me je najbolj ljubil; zato se ni bal zasledovanj sveta in raje bi jih posrkal vsa do zadnje kapljice, kakor pa da bi Mi odprosjačil kar koli od njemu določenega trajanja življenja na Zemlji. Z Mojim redom je bil popolnoma zadovoljen, medtem ko so bili številni drugi berači in so raje videli, da so mučili njihova telesa na naj sramotnejše načine, kot pa da bi še nekaj let delovali za Moje kraljestvo.

10 Ker pa more vsak dobiti pri Meni tistega, za kar prosi resno in s polnim verovanjem, torej pri teh prvih pričah nisem mogel snesti Moje dane besede, ki se glasi: “Za karkoli že Me boste prosili, to vam bom dal!”

11 Tako je jasno, da Moja beseda ni potrebovala krvavih prič; kajti Mojo večno veljavno pričo, Mojega Svetega Duha sem obljubil vsem tistim, ki sprejemajo Moj nauk in živijo v skladu z njim. In ta priča je trajna, medtem ko se je kri prvih mučenikov posušila že zdavnaj, brez sledov, celo zgodovinsko, za vse kasnejše čase.

12 Ako pa je ta Duh večna priča, čemu naj bi zahteval krvava pričevanja Mojih naslednikov? Kdor hoče sam postati krvava priča, naj to kar bo; vendar nihče ne veruj, da Mi s tem izkazuje kako uslugo, temveč dela vsak, kar počenja, v svojo lastno, ne pa Mojo korist!

13 To je tako, kakor če bi oče rekel svojim otrokom, ki imajo še dobra oblačila: “Dal vam bom prekrasna nova oblačila, ko boste ponosili ta-le!” Nekateri otroci se dajo zapeljati upu in nagnjenosti do novih oblačil in niti najmanj ne pazijo večna stara oblačila. Ko so oblačila kmalu oguljena, jim seveda oče priskrbi obljubljeno; toda nekateri izmed teh otrok, ki očeta ljubijo bolj kot oblačila, modro pazijo na stara, da ja ne bi predčasno pognali očeta v stroške.

14 Čeprav pri Meni ni mogoče govoriti o nekih določenih stroških, pa se pojavijo ob tem vendarle drugi stroški in to takšni, pri katerih je potrebno upoštevati majhen nered, ki ga povzročijo. Kajti vsakemu človeku sem iz Mojega reda zastavil neko določeno življenjsko odrejenost, ki pa ne obstoja v meču ali v ognju; kajti smrt povzročena z mečem in ognjem je obsodba. Kdor pa s čimer koli samovoljno in z lastno močjo kali Moj red, ta se mora pač sprijazniti z manjšo obsodbo, v meri, po kateri prehiteva red, ki sem ga bil določil.

15 Daniel ni hotel umreti; zaradi tega sem ga v jami z levi ohranil brez poškodbe in enako mladeniče v ognjeni peči; takšnih in podobnih primerov je več. In vidite, vsem tem se ni skrivil niti las na glavi in mnogim tisočim Mojih ljubimcev prav tako niso skrivili niti lasu, ker so obdržali v svojih srcih nemoteno moč Mojega miru. Toda vsak, ki se je hotel zavihteti nad ta spokoj, je zato moral okušati nespokojnost sveta.

16 Seveda morete tukaj poreči: “Če je tako, potem je najbolje pustiti svet v njegovem sramotnem početju pri miru in vsak boljši človek naj živi v svoji spokojnosti popolnoma brezbrižno do sveta; in ko bi vsi delali tako, mar se ne bi v svetu kmalu nagrmadilo strahot tja gor do zvezd?”

17 V redu, pravim, kar zasledujte vse to nazaj v preteklost! Od časa apostolov dalje je živela gotovo že množica gorečnežev, ki so hoteli tako rekoč z ognjenim mečem v roki izboljšati svet. Prelite so bile reke krvi. Sami se vprašajte: S kakšnim uspehom? Nato se ozrite naokrog po svetu in z vseh strani boste dobili odgovor, jasen kot sonce.

18 Vse do časa v katerem živite, bi morala velika množica gorečnežev zapustiti vendar takšno posmrtnico, po kateri bi moral biti očitno ves svet en sam raj; kljub temu je svet ravno v sedanjem času desetkrat slabši, kot je bil za časa Noeta!

19 Zakaj je torej David povedal: “Oh Gospod, kakor popolnoma nič so vsi ljudje v primerjavi s Teboj in vsa človeška pomoč je brez koristi!”? - David je to rekel zlahka, ker Me je poznal; vi pa govorite drugače, ker Me ne poznate, kakor Meje poznal David!

20 Mar res menite, da ne vem, kaj zganja svet in da sem morda premlačen in da zato ne kaznujem sveta za njegove zločine? Povem vam: Verjemite raje kaj drugega in Meni prepustite vodenje sveta!

21 Kdor potegne meč, pogine od meča. Z odkrito silo ne bo nikoli nihče uspel kaj storiti proti svetu; kajti, kjer svet vidi nasilje, mu zoperstavi zopet z nasiljem in tako eno ljudstvo neprestano davi drugo.

22 Kdor se hoče bojevati proti svetu, ga mora tolči s skritim orožjem in to orožje sta Moja ljubezen in Moj spokoj v vas. Vsak pa mora s tem orožjem najprej premagati lastno posvetnost v sebi  kajti šele potem bo zmogel zmagovito uporabljati prav to orožje proti zunanjemu svetu.

23 Resnično, kdor ni gospodar notranje posvetnosti ta bo še toliko manj gospodar zunanje! Vsak tisti pa, ki v sebi še občuti prekletstvu podobno gorečnost, ta še ni končal s svojo lastno posvetnostjo; kajti ta vnema še izvira iz skritega dvoboja med Mojo spokojnostjo in posvetnostjo v človeku.

24 Kajti posvetnost je tista, ki jo razganja gorečnost ter obsoja in kliče ogenj z neba, ker se s tem prekanjeno prikriva, kot bi se potegovala za Mojo stvar; Mojega Duha in Moje spokojnosti pa ne razganja gorečnost, temveč mogočno delujeta v tišini in popolnoma neopazno pred vsem svetom. Nimata drugega zunanjega izveska kot so dela ljubezni in pojavnost blage ponižnosti. Zaradi resnične ljubezni in blage ponižnosti pa po Mojem vedenju od Mojega apostola (apostola dodal prevajalec) Janeza dalje svet še ni nikogar obsodil.

25 Vidite, v tem torej obstoja resnični notranji spokoj in v tem je tudi tista mogočna zmaga nad posvetnostjo, ki sem jo izbojeval sam! Upoštevajte zato Mojo razlago in tako boste z Mojim imenom in Mojo spokojnostjo vedno in za večno premagovali posvetnost, ki je v vas, ali katero koli drugo! Amen.