“Če vam torej porečejo: “Glej, v puščavi je!”, ne hodite tja, “Glej, v izbi je!”‚ ne verjemite!” (Matej 24, 26)

“Kjer je mrhovina, tam se bodo zbirali orli.” (Matej 24, 28)

Dne 12. januarja 1844, zvečer 

1 Samo zapišite, kar ste izbrali!

2 Če vam torej porečejo: “Glej, v puščavi je!”, ne hodite tja, - “Glej, v izbi je!”, ne verjemite!” - “Kjer je mrhovina, tam se bodo zbirali orli.”

3 Zopet ste izbrali ravno takšni besedili, ki nosita naslov odkrito, tako rekoč na nosu. Bilo bi res nadvse presenetljivo, ako tega ne bi zmogli res prav zlahka dojeti že na prvi pogled, celo z golim razumom.

4 Kaj pa je puščava? Puščava so tla, kjer ni življenja. Kaj pa je potem duhovna puščava? Gotovo nič drugega, kakor neka poljana ali tla, po katerih ne hodim in Me zato na njih ni možno srečati.

5 Kje pa je ta poljana ali kje so ta tla, kamor ljudje odhajate tako pogosto, da bi tam našli resnico in osnovo življenja? – Ta tla in ta poljana nista nič drugega kakor celokupna književnost! In zato bi se moglo to besedilo glasiti tudi takole:

6 Ako vam porečejo: “Glej, resnična modrost, živa resnica je v knjigah, berite jih in našli jo boste!”, vam k temu povem: “Ne hodite v puščavo, kajti tam ni možno najti modrosti in notranje, žive resnice!”, marveč vam povem:“Podajte se v ljubezen do Mene in do vašega bližnjega, iščite Moje kraljestvo in vse ostalo vam bo pridano v največjem izobilju!”

7 Menim, da to besedilo ne potrebuje nikakršnega dodatnega pojasnila, saj zmoremo zlahka z rokama otipati njegov pomen. In kakor je prvo besedilo, prav tako je tudi drugo, po katerem naj nihče ne verjame, da sem v izbah, kadar tako govorijo o Meni.

8 Kaj pa so te “izbe”? - Izbe so v naravnem pomenu te besede okolju skriti prostori, v katerih ni možno prepoznati zlahka nečesa, kar je sicer očitno. Običajno so to delavnice več ali manj političnih kovnic ponarejenega denarja. Tako ima tudi vsak človek par srčnih izb in ne ve, kaj se v njih dogaja. S tem smo kar dobro spoznali izbo v njenem naravnem pomenu. Celo ropotarnica običajno vsebuje predmete, ki so za javnost zaklenjeni; in sam lastnik takšne ropotarnice komajda ve, kakšna ropotija vse je v njej prepuščena plesnobi in trohnenju.

9 Kaj pa je po takšnem naravnem vzoru neka duhovna izba? Njo Mi ni treba posebej pojasnjevati, marveč vam naštejem samo nekaj takšnih izb in takoj boste vedeli, na las natanko, pri čem ste z njimi. Takšne duhovne izbe se imenujejo: veroizpovedi vseh vrst, samostanske združbe, tajne bratovščine, razna skrivnostništva vseh vrst, zbori cerkvenih dostojanstvenikov, posvetni in cerkveni sveti. Bodi dovolj, kajti sami morete dodati še množico takšnih društev in bratovščin, verskih in posvetnih. Vse to spada semkaj.

10 Zato bi se besedilo glasilo takole: Ako vam porečejo: “Božje kraljestvo ali živa resnica ali živi Maziljenčev nauk je v tej ali oni veroizpovedi ali ločini, itd.; ali: “To je edina izba, ki daje blaženost!” potem tega ne verjemite, kajti Gospod je samo pri tistih, ki Ga ljubijo v srcu in z delovanjem!

11 Kjer sta dejavno zbrana dva ali so zbrani trije v Mojem imenu ali v Moji ljubezni (se razume samo po sebi), sem sredi med njima ali njimi; prav gotovo pa Me ni tam, kjer tisti, ki se imenujejo Moji duhovniki, načrtujejo gradnjo utrdb, strojegradenj in železnice, kjer se posvetujejo samo o posvetnih, vojaških in denarnih zadevah namesto o Moji besedi in o Moji ljubezni.

12 Zopet menim, da je tudi tu besedilo podano tako jasno, da ga more vsak zgrabiti tako rekoč z rokama, obenem se tudi očitno prilega k naši stvari, kjer prav tako ni dovolj, vstopiti v njeno skrivnost kakor v neko izbo, ampak je potrebna dejavnost v skladu z njo.

13 Vse to drži. Imamo pa še tretje besedilo. Kako naj bi ga prenesli semkaj, da bi se prilegalo k naši stvari? To bo šlo še lažje, kakor z obema prejšnjima!

14 “Kjer je mrhovina, se zbirajo orli.”

15 Kdo je torej na tem svetu “mrhovina”, pred katero si zatiska nosnici in se mu gabi, kadar govorijo o tej mrhovini? Na žalost imam čast, biti ta mrhovina, Jaz osebno!

16 Kdo pa so ti “orli”, ki so se seveda med tem nekoliko zredčili? - To so maloštevilni, celostni ljubimci Tega, ki vam tukaj to oznanja! Ti maloštevilni ljubimci imajo ostre čute in oster nos ali: imajo globok, živ čut  in zato nezgrešljivo moč presojanja, kar da oboje sešteto skupaj živo vero.

17 Čemu pa se potem zbirajo orli, kjer je mrhovina? Ker jim njihov notranji občutek pove: Tukaj je za nas živa hrana! Zato tudi poletijo tja in se nasitijo do preobilja.

18 Moji resnični oboževalci in ljubimci tako tudi vejo, da sem resnični kruh večnega življenja in ta kruh je Moja ljubezen, to pijejo v izadatnih požirkih in se s tem hranijo za življenje, ki jim ne bo odvzeto v večnosti.

19 Enako ve prestradani, da mora jesti resnični kruh, če se hoče nasititi. Mar bo tedaj sit, ako bi mu dali namesto kruha brati knjigo?

20 “Ali kakšen obraz bi kmalu naredil orel, če bi ga ujeli in nato zaprli v neko ropotarnico? Se bo mogel nasititi s plesnivimi strohnelimi predmeti? Prav gotovo ne; tam notri bo oslabel in pobrala ga bo smrt!

21 Zato tudi ne hodite v izbe, kjer leži mrhovina smrti, mrhovina Balaama (grško Balaam, iz hebr. Bileam: mezopotamski vedeževalec - 4 Mz (Nm), ajdovska in malikovalska mrhovina, marveč vzletite z orli visoko tja v vis in z lahkoto boste spoznali, kje je tista mrhovina, ki vam daje življenje!

22 Višava je čisto spoznanje Moje besede in mrhovina je živa beseda, ki je postala gnus za posvetnost in svet se je izogiba kakor kuge, kjer koli jo zavoha. Ako želite to izkusiti, pričnite, prvič, z nekim posvetnežem pogovor o Svetih zapisih in drugič, pogovor kar o možnosti neke notranje, žive besede iz Mene. V najboljšem primeru vas bo imel za zrelega za norišnico; če pa se bo obrnilo na slabše, vas bo razglasil za norca, nevarnega za državo in za vas bo nastopil skrajni trenutek, da se umaknete iz njegove bližine.

23 Iz navedenega jasno sledi, kdo je zdaj “mrhovina” in kdo so “orli” in kaj so “izbe” in kaj je “puščava”!

24 Zato ne hodite v puščavo in v izbe, marveč iščite mrhovino v svobodi vašega duha in našli boste resnično življenje!

25 Menim, da vam je tudi to postalo jasno; in zato gremo prihodnjič za eno osrednje sonce dalje!