Kdor veruje v Jezusa Jn 7,38

“Kdor veruje Vame, bodo iz njegovega telesa, kakor pravijo Sveti zapisi tekli tokovi žive vode.” (Janez 7,38)

Dne 21. februarja 1844, zvečer 

1 “Kdor veruje Vame, bodo iz njegovega telesa, kakor pravijo Sveti zapisi, tekli tokovi žive vode.”

2 To besedilo je dano kakor mišnica in je prirejeno kakor jama, kamor lovijo leve, panterje in tigre; je tudi kot ogelnik, ob katerega se ponoči številni spotaknejo in se grdo razbijejo. In Jaz povem: Kdor bo udaril obenj in padel, se bo moral zelo truditi, preden se bo znova pobral.

3 Zakaj vse to? Tu in tam sem zapovedal verovanje in vsepovsod sem pridigal ljubezen v dejanju in v besedi. Povedal sem: “Ako bi imeli vero, bi mogli premikati gore!”

4 Tudi to sem povedal, kar podaja današnje besedilo in kljub temu ponavljam: Tega, kar podaja besedilo, nisem rekel, kajti povedal sem: “Bodite udejanjevalci in ne goli poslušalci Moje besede!”

5 Prav tako sem povedal, da tisti, ki Meni pravijo “Gospod, Gospod!”, ki torej verujejo v Božjega Sina, ne bodo prišli v Nebeško kraljestvo, temveč samo tisti, ki uresničujejo voljo Mojega Očeta!

6 Tako sem tudi dejal: “Kdor živi po Moji besedi, ta je tisti, ki Me ljubi; k tistemu pa, ki Me ljubi, bom prišel v vsem obilju in se mu bom sam razodel!”

7 Tako sem tudi povedal: “Samo eno zapoved vam dajem: Ljubite se med seboj prav tako, kot vas ljubim Jaz! Po tem bodo spoznali, da ste resnično Moji učenci.”

8 Sedaj vprašam: “Kaj naj torej človek stori? Naj se zadovolji po eni strani samo z vero, ki je sama zase priporočena ali naj se oprime samo ljubezni in ne veruje ničesar, razen kar mu daje ljubezen do Mene, ki se jo je polastil z dejavnostjo v skladu z Mojo besedo?

9 Kajti sam sem ja navedel dejavnost ljubezni kot edino merilo razlikovanja, po katerem se spozna, ali je Moj nauk človeški ali Božji, saj sem povedal: “Kdor bo deloval  po Moji besedi, ta bo spoznal, ali je Moja veda človeškega ali Božjega izvora!”

10 Zakaj pa se po tem tukaj glasi: “Kdor veruje Vame, bodo iz njegovega telesa ali ledij tekli tokovi žive vode!”? Živa voda tudi označuje živo modrost iz Nebes, ki mora vendar veljati kot zanesljivo merilo razlikovanja glede božanskosti Moje besede!

11 In tako imamo pred seboj dva vzroka za preizkus, kjer najde prvi vedno svojega nasprotnika v drugem. Kajti z govorjenjem “Gospod, Gospod!” - se pojmuje tudi popolno verovanje v Sina človekovega; toda ob tem se glasi, da ta vera ne more pridobiti nebeškega kraljestva, - in v besedilu, zapisanem pred nami, se obljubljajo tokovi žive vode.

12 Vprašanje sedaj je: Sem bil mar dvoličen učitelj? Ali pa sem bil nekdo, ki ob vsaki priložnosti obrača plašč po vetru in sem ob priložnosti neki verujoči družbi pridigal le o izključni vrednosti verovanja in v neki družbi udejanjevalcev o izključni vrednosti delovanja? Tako kot je, sem moral biti sam s seboj v kričečem nasprotju.

13 Farizeji so železno verjeli v Mojzesova pravila in to iz času primernih in nekoč prej tudi iz duhovnih razlogov in vseeno sem jih vse po vrsti pogosto zelo občutljivo napadal zaradi njihove nevere.

14 Zakaj se ob tem nisem zadovoljil z njihovim prvim verovanjem in zakaj sem jih napadal, da nočejo verovati Vame in jih imenoval “storilce zla”, ker so živeli v smislu črkovja, skladno z zakonom in se niso marali zmeniti za Moj nauk?

15 Čemu nisem sprejel opravičila nekega farizeja, ki je vedno izpolnjeval zakon in je kljub temu moral oditi iz templja neopravičen, mitničar pa, obtežen z grehi, je smel oditi opravičen?

16 Zakaj torej sploh nisem cenil Mojzesovih pravil in nisem spoštoval sobote? Čemu sem s tem sam jezil farizeje, ko sem vendar učil: “Gorje tistemu, ki jezi svojega bližnjega!”?

17 Ja, sam sem dal celo nauk, v skladu s katerim naj si človek odstrani ud, ki ga jezi in naj gre raje pohabljen v Nebeško kraljestvo, kot pa s celim telesom v Pekel. Povejte: Kako je torej s to zadevo? Cel kup nasprotij leži pred vami; kako boste uskladili vsa ta nasprotja?

18 Povem vam: Sami, z lastno močjo, pač ne boste nikdar našli izhoda iz tega blodnjaka; zato bom Jaz na tem mestu, enako kot makedonski junak  (Aleksander Veliki (Makedonski) in Gordijski vozel), razrešil ta vozel z lahkim udarcem. In tako torej poslušajte:

19 Med tem, kar sem samo povedal  in tem, kar sem priporočil, je razlika. Tudi je razlika med reči in povedati: reči je kakor neko zanikovanje in drugo je kakor neko pritrjevanje. Zanikovanje je kot
Naravno zanikovanje, - neko pritrjevanje je enako kot duhovno pritrjevanje. V naravnem ni zapovedi, toda v duhovnem je zapoved.

20 Zato, kadar se glasi: “Ne rečem”, pomeni to toliko kot: “Nisem zapovedal”; in kadar se glasi: “Povedal sem”; pomeni to toliko kot: “Zapovedal sem.”

21 Kadar pa sem govoril o verovanju, sem z njim razumel vedno živo, torej verovanje združeno z ljubeznijo; toda vedno sem zavračal le verovanje samo zase.

22 Zato sem vam dejal malo prej: Ne rečem: “Kdor veruje v Človekovega Sina, bodo iz njegovih ledij tekli tokovi žive vode!” To je toliko kot: “Nihče ne bo prišel k luči le z verovanjem, temveč samo z dejanjem v skladu z Mojo besedo!”

23 Kakor pa sem tukaj povedal: “Kdor veruje Vame, bodo iz njegovega telesa tekli tokovi žive vode!”‚ potem sem povedal toliko kot: “Kdor ima živo, torej z ljubeznijo združeno vero, ta bo posvečen v nebeško modrost; in ako ste sposobni samo malo misliti, boste zlahka dojeli, da so s tem obljubljena samo Nebesa najnižje stopnje.

24 Zgolj za verovanje pa sploh ni obljubljena nobena stopnja Nebes, to vas uči vaša lastna izkušnja. Kajti tudi vi ste verovali od otroštva vame; toda sami se vprašajte, koliko kapljic kakršne koli žive vode je zato pricurljalo iz vaših teles. Ste mar prišli z vašim štirideset let starim verovanjem tako daleč, da ste v sebi, zaradi kapljice žive vode, katere koli že, ugotovili popolnoma očitno nesmrtnost vašega notranjega bitja?

25 Doslej sem vam dodelil že zelo veliko najpristnejše žive vode in še vedno si niste v marsičem na jasnem o vašem notranjem obstanku po smrti telesa. Toda Jaz nisem lažnivec; za verovanje sem obljubil tokove žive vode. Kje so torej ti pri vas verujočih?

26 Iz teh vaših lastnih izkušenj pa morete povzeti v zadostni meri, da Jaz sam, kot večna resnica in modrost, nisem mogel razumeti z besedilom, ki je pred vami, le golega verovanja, temveč tisto, Mojim učencem dobro znano, ki je združeno z ljubeznijo do Boga in do bližnjega.

27 Kajti gola vera zmore storiti prav toliko plodnega za večno življenje, kolikor zmore en sam zakonec spočeti otroke. Mora se oženiti z drugo polovico in šele s soprogo v ognju svoje ljubezni spočeti otroke.

28 Po naravnem pomenu otroci ustrezajo tokovom žive vode iz ledij telesa. Poleg tega ravno “telo” ali “ledja” v tem besedilu označujeta, kot tvarni podobi, ljubezensko dejavnost samo, in vse besedilo se glasi v razodetem stanju takole: “Kdor Me nosi v svojem srcu, tega dejavnost bo plodna za večno življenje!”

29 Iz tega pomena, ki je skrajno jasen, pa izhaja menda še prerazločno, da sem govoril vedno zanikovalno in nikdar pritrdilno o golem verovanju; saj bi drugače sam sebe spodbijal na najbolj zaničevanja vreden način pred očmi in ušesi vsega sveta.

30 Kadar govorim torej nekje v Moji besedi o verovanju, potem le-to razumite tako, kakor vi govorite o mošnji. Kdor recimo reče: “Dal sem mu mojo mošnjo!”, se razume samo po sebi, da je mogel misliti le na “polno”, kajti s prazno pač v nobenem primeru nikomur ne pomaga. Torej je, z Moje strani gledano, tako tudi z verovanjem. Z njim nikoli ne pojmujem praznega, temveč vedno napolnjenega z ljubeznijo.

31 Zato ponavljam: Nisem rekel: “Kdor Vame veruje, bodo iz njegovega telesa ali ledij tekli tokovi žive vode!”‚ – temveč sem povedal: “Kdor Vame veruje, bodo iz njegovega telesa tekli tokovi žive vode!”

32 V prvem, zanikovalnem primeru, je razumljeno samo prazno verovanje, iz katerega nikoli ne kane niti najmanjša kapljica žive vode; v drugem primeru pa je mišljeno izpolnjeno verovanje, kateremu seveda potem sledijo tokovi žive vode in na to pritrdim z: “Kdor uresničuje voljo Mojega Očeta, ta bo spoznal od kod izvira nauk!”

33 Oče pa je ljubezen, ki se nikoli ne zadovolji s praznim videzom, temveč izključno samo z nečem, kar resnično obstoja. Kaj vam pomaga medlo brlenje svetilke golega verovanja v neskončnem stvarstvu? Grabiš sem in tja in se oziraš gor in dol: sami medli žarki ti prihajajo naproti: toda daleč so tiste stvari od katerih te zaradi velike oddaljenosti ne doseže nič drugega kakor medlo žarkovje. Spečemu so sanje čisto dovolj. Dokler spi, so zanj resničnost, ko pa se enkrat zbudi,vsepovsod išče resničnost in določenost.

34 Kaj pa takrat, ko človek vse zemeljsko življenje prespi in ima sanjske prikazni za resničnost? Kaj bo z njim, ko bo odložil svoje telo in se prebudil iz takšnega zemeljskega sanjskega življenja? Česa se bo oprijel? Na kaj se bo opiral? Z vseh strani ga bo obdajala noč; od kod bo vzel svetilko, da bi razsvetlil strašljivo temo okoli sebe?

35 Zato vam povem: tisti, ki ga mučijo vsi mogoči dvomi, je na boljšem, kajti s tem kaže, da ima budnega duha, ki pa je še vedno v temi. Pravočasno je spoznal ničnost sanjskih prikazni in z velikim hrepenenjem kliče po dnevu v sebi.

36 Toda speči sanjavec se ne zaveda svoje lastne noči; ima se za nekakšnega gospoda, dela, kar hoče, je in pije in meni, da je vse to res. Šele, ko se bo zbudil, bo začutil v sebi veliko praznino; toda na žalost seveda prepozno. Ako vera, seveda tista napolnjena, ne ustvari v ledjih izvirov žive vode še v času telesnega življenja, kako pa naj bi jih potem, ko ledja enkrat odpadejo?

37 Ali: ako kdo ne more dobiti denarja v primerni mošnji, kako ga bo sploh mogel dobiti, če sam nima ne mošnje ne denarja? Ali: ako nekdo ne more sprejeti življenja, ko ga ima z vrečo, ki je za življenje potrebna, kako ga bo sprejel potem,ko se je iznebil vreče hkrati z življenjem?

38 Kdor ne more biti zdaj, ko je, - kako bo takrat, ko bo nič? Samo tistemu bo dodano, ki ima, tistemu pa, ki ni pridobil ničesar, bo odvzeto še to, kar ima!

39 Menim, da je ta precej razvlečena razlaga najbrž dovolj jasna. Trudite se za polno verovanje; kajti prazno ni nič drugega kot same sanje. Ako hočete videti priteči iz vaših ledij tokove žive vode, potem mora postati vaše verovanje živo, z deli iz ljubezni! Amen.”