Getsemani

Sporočilo   Janezov veliki evangelij, knjiga 11/ poglavje 72 Gospod: ... Odšli smo torej skozi vrata in smo se obr­nili proti Oljski gori. Tam je ležal vrt, ki se še zdaj ime­nuje »Getsemani«, vendar na čisto drugem kraju. Spadal je k tistemu p ...


Obsodba

Sporočilo Janezov veliki evangelij, knjiga 11, poglavje 73 Gospod: Sprevod je šel zdaj preko Cedrona skozi ista vrata, skozi katera je bil potekal Moj prihod. Tempeljske straže so Me vodile najprej k Hanu, ki je bil tast velikega duhovnika Kajfe. Hana je bil zato prvi, h kateremu s ...


Križanje

Sporočilo Janezov veliki evangelij, knjiga 11, poglavje 74 Gospod: Tempelj je zdaj navidezno zmagal, in pohitel je, da bi bila izrečena smrtna obsodba čim hitreje izvrše­na. Pri Rimljanih je bil običaj, daje vsakdo, ki je bil obso­jen na smrt s križanjem, moral svoj muč ...


Položitev v grob

Sporočilo Janezov veliki evangelij, knjiga 11, poglavje 74 Gospod: Ko je bilo telo mrtvo in je krdelo sovražnikov popolnoma ohladilo svojo maščevalnost, so se tudi ljudje kmalu razkropili, ker je nekakšna notranja groza - tista že omenjena notranja tema - pri vsakem delovala ...


Vstajenje

Sporočilo Janez: Prvi dan po Sabatu je Marija iz Magdale zelo zgodaj zjutraj, ko je bilo še temno, prišla h grobu in je vi­dela, da je bil kamen odmaknjen od groba. Tedaj je stekla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je Jezus po­sebno ljubil, in jima rekla: » ...


Zadnja večerja

Sporočilo Gospod v Velikem Janezovem evangeliju, knjiga 11, poglavje 71, opisuje Svoj poslovilni obed z učenci: »Ko se je približal opoldanski čas, sem Svojim ukazal, da gremo na pot, in počasi smo se spet napotili proti de­želni cesti med Jeruzalemom in Jeriho. Bil pa je to dan ...


Spust do pekla in poveličanje telesa

Spust do pekla »V duhu je On tudi odšel navzdol in je duhovom v ujet­ništvu prinesel odrešenj sko vest, tudi tistim, ki so nekoč bili neposlušni, ko je Božja prizanesljivost v Noetovih ča­sih čakala. .. .Poleg tega je veselo vest oznanil mrtvim, da bi ...


Jezusove besede na križu

Sedem besed na križu  V majhnem spisu SEDEM BESED JEZUSA KRISTU­SA NA KRIŽU je z vsemi podrobnostmi na novo razgla­šena zadnja pridiga, ki jo je Jezus s križa v sedmih Najsve­tejših besedah namenil zemeljskemu človeštvu in vsem bitjem celotnega stvarstva ...


O nošenju križa

O nošenju križa Nesti križ na morišče, kraj njegovega »povišanja«, tudi Njemu, Gospodu večnosti, po kaznovalnih navadah Rim­ljanov, ni bilo prihranjeno. Ali se smemo pritoževati, če življenje in svet tudi nam nalagata križ in trpljenje!? Go­spod je nos ...