Gospodove pridige

Gospodov odnos do oblasti

Dvaindvajseta nedelja po Binkoštih  Matej 22,15-22  In tedaj so farizeji odšli in se posve­tovali, kako bi ga ujeli v besedi. K njemu so poslali svoje učence skupaj s herodovci in so rekli: »Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš Božjo p ...


Prilika o farizeju in cestninarju

Deseta nedelja po Binkoštih Luka 18, 9-14:  Nekaterim, ki so zaupali vase, da so pravični, in so zaničevali druge, je povedal tole priliko: »Dva človeka sta šla v tempelj molit: eden je bil farizej, drugi cestninar. Farizej se je postavil in pri sebi molil takole: &# ...


O lažnih prerokih

Sedma nedelja po Binkoštih Matej 7, 15-23:  »Varujte se lažnih prerokov, ki pri­hajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabežljivi volkovi. Po njihovih sadovih jih boste spoznali. Se mar grozdje obira s trnja ali smokve z osata? Tako vsako dobro drevo rodi d ...


Prilika o plevelu med pšenico

Petindvajseta nedelja po Binkoštih Matej 13,24 30:  Podal jim je drugo priliko; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali,je prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico i ...


O posvetnem mišljenju

Štirinajst nedelja po binkoštih     Gospod svari pred posvetnim razmišljanjem Matej 6/24-34: »Nihče ne more služiti dvema gospodarjema: ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti ...


Gospodova žalost nad Jeruzalemom

Deveta nedelja po Binkoštih Luka 19, 41- 46  Ko je prišel bliže in zagledal mesto, se je zjokal nad njim. Rekel je: »O, da bi tudi ti na ta dan spoznalo, kaj ti prinaša mir, tako pa je prikrito tvo­jim očem. Prišli bodo nadte dnevi, ko te bodo sovraž ...


Izgon hudiča

 Tretja Postna nedelja  Luka 11, 14-28:  Jezus je izganjal demona, ki je bil nem. Ko je demon šel ven, je nemi spregovoril. Množi­ce so se začudile, nekateri izmed njih pa so rekli: »Z Belcebubom, poglavarjem demonov, izganja demone.« Tudi drugi so ga pre ...


Prilika o usmiljenem Samarijanu

 Dvanajsta nedelja po Binkoštih  Luka 10, 25-37: Tedaj je vstal neki učitelj postave, in da bi ga preizkušal, mu je rekel: »Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« On pa mu je dejal: »Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?« Ta ...


Prihod v Jeruzalem

Cvetna nedelja Matej 21/1-9 Ko so se približali Jeruzalemu in prišli do Betfage ob Oljski gori, je Jezus poslal dva učenca  in jima rekel: "Pojdita v vas, ki je pred vama, in takoj bo­sta našla privezano oslico in oslička pri njej. Odvežita ju in ju pripeljita k m ...


Božič

Jezusovo rojstvo Luka 2/1-14:  Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, i ...


Prilika o veliki večerji

Druga nedelja po Binkoštih Luka 14, 16-24: On pa mu je rekel: »Neki človek je priredi veliko večerjo in jih je mnogo povabil nanjo. Ko je bil čas za večerjo, je poslal svojega služabnika povabljenim povedat, naj pridejo, ker je že vse pripravljeno. Vsi pa so se začeli v en glas o ...


Jezusove preizkušnje

Prva Postna nedelja Matej 4, 1-11: Tedaj je Duh odvedel Jezusa v pušča­vo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil štirideset dni in štirideset noči, je postal naposled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti k ...


Gospod in njegovi otroci

Binkoštna nedelja Janez 14, 23: 23 Jezus je odgovoril in mu rekel: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. 24. marec 1872  Za razlago tega verza bo zadostovalo le nekaj besed, saj je samo p ...


Prava prošnja

Peta nedelja po Veliki noči Janez 16/23: In tisti dan me ne boste ničesar spraševali. Resnično, resnično, povem vam: Če boste kaj prosili Očeta v mojem imenu, vam bo dal. 19. marec 1872 Vrstica, ki je v katoliškem cerkvenem letu določena za to nedeljo, vam pove, da Sem M ...


Prilika o svatbi

Devetnajsta nedelja po binkoštih Matej 22,1-14 1 Jezus jim je spet spregovoril v pri­likah. 2 »Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je na­pravil svatbo svojemu sinu. 3 Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso hoteli priti. 4 ...


Bogat ulov

Bogat ulov Luka 5, 1-11: Ko je množica pritiskala nanj in po­slušala Božjo besedo, on pa je stal ob Genezareškem je­zeru, je zagledal dva čolna pri bregu; ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in ...


Velikonočna nedelja

Vstajenje gospoda Marko 16,1-8: Ko je minila sobota,so Marija Magdalena,Marija, Jakobova mati in Saloma kupile dišav,da bi ga šle mazilit. Prvi dan tedna so šle k grobu navsezgodaj, ko je sonce vzšlo. Med seboj so govorile:«Kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v ...


Obljubljeni tolažnik

Nedelja po Vnebohodu - Obljuba o tolažniku Janez 15, 26: 26 Ko pa pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o Meni. Janez 16, 7: 7 Toda govorim vam resnico: za vas je bolje, da grem; kajti če ne grem, T olažnik ne bo prišel k vam; ...


Praznovanje sobote

Šestnajsta nedelja po Binkoštih - Resnično praznovanje Sobote Luka 14, 1-6: 1 Ko je v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji, so ga ti opazovali. 2 In glej, pred njim se je znašel neki človek, ki je imel vodenico. 3 Jezus je nagovoril učitel ...


Gospod napove svojo smrt

Tretja nedelja po Veliki noči - Gospod napove Svojo smrt Janez 16,16-23: »Še malo in me ne boste več videli, in spet malo in me boste videli.« Tedaj je nekaj nje­govih učencev govorilo med seboj: »Kaj pomeni to, kar nam pravi: 'Še malo in me ne bo ...


Gospodovo vstajenje

Velikonočna nedelja Vstajenje gospoda Marko 16,1-8: Ko je minila sobota,so Marija Magdalena,Marija, Jakobova mati in Saloma kupile dišav,da bi ga šle mazilit. Prvi dan tedna so šle k grobu navsezgodaj, ko je sonce vzšlo. Med seboj so govorile:«Kdo nam bo od ...


Znamenja bodočnosti

Prva adventna nedelja Luka 21, 25-26: Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi, v zmedi za­radi bučanja morja in valov. Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. 23. november 1871 ...


Janez Krstnik pridiga o pokori

Četrta Adventna Nedelja Luka 3, 2-20: Ko sta bila velika duhovnika Hana in Kajfa, se je v puščavi zgodila Božja beseda Janezu, Zaharijevemu sinu. Prehodil je vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov, kakor je pisano v knjigi besed preroka Izaija ...


Janezovo pričevanje

Janezovo pričevanje Janez 1, 1-27:  V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v tem ...