Žeja me! Izpolnjeno je! Jn 19,28/30

“Žeja Me!” - “Izpolnjeno je!” (Janez 19, 28 in 30)

Dne 28. decembra 1843, zvečer 

1 Da ne bi na koncu morda ugovarjali, da ni vsako besedilo kakor neko celo osrednje sonce, ampak da je takšno najbrž samo tisto, katerega vam predstavim tukaj Jaz, si sami izberite neko besedilo, katero se vam le poljubi in videli bomo ali ne bo pred duhovnimi očmi v celoti nadvse jarko osvetlilo en in isti temelj, kot neko osrednje sonce. In tako torej storite!

2 Izbrali ste obe kratki besedili: “Žeja Me! in “Izpolnjeno je!”

3 “Preden preidemo k jasni osvetlitvi, vam moram najprej zagotoviti, da sem vam prepustil popolnoma prosto izbiro, kajti drugače na koncu še porečete, da sem vam prišepnil ravno tisto, kar se mi prilega.

4 In šele sedaj preidimo h glavnemu!

5 Žeja Me!” Po čem? Po življenju, kar sem večno Jaz sam in katerega sem porabljal v tako izdatnem obilju od prazačetka sem, za večno nepreštevljiva bitja!

6 Torej po tem življenju Me žeja! Neskončno mnogokratno je to življenje prešlo v smrt. Zato Me je v trenutku velike odrešitve kar zelo žejalo po zapravljenem življenju; ampak smrt je tako zelo prevladala, da ga večno živa kri ljubezni ni zmogla obuditi!

7 Ko sem zahteval piti življenje, Mi kljub temu niso dali življenja, marveč so Mi dali piti smrt! Kis in žolč sta bili pijači;kis kot prispodoba skrčujočega in strjujočega se in žolč kot prispodoba sovraštva, jeze in razjarjenosti.

8 Ta opis je jasen in pregleden, nadaljevanje pa bo pokazalo, koliko je primeren za našo stvar.

9 Glejte, kakor vam, tako kličem neprestano tudi vsemu svetu: “Žeja Me!”, ali kar je eno in isto: “Ljubite Me, dajte Mi piti vašo ljubezen! Ljubite Boga nadvse in vašega bližnjega kot same sebe! To je voda življenja, po kateri Me žeja v vas.”

10 Vprašanje: Ali Mi mar podajate takšno vodo? Ali Mi ne podajate pravzaprav tudi kisa in žolča?

11 Tisto malo, kar zahtevam od vas, nista nič drugega kakor ljubezen in dejanje v skladu z njo. Ako pa namesto resničnega, živega dejanja iz ljubezni le berete in pri tem ne storite ničesar, razen tistega, kar ustreza vašemu smislu za posvetnost tako ali drugače, - vas vprašam: Ali nista to, s čimer Mi postrežete, kis in žolč namesto žive vode? Ja, povem vam: kolikor več ste prebrali in ob tem nič storili, razen kar razveseljuje vaš smisel za posvetnost, toliko je kis močnejši in žolč bolj trpek.

12 Seveda se po tem glasi: “Izpolnjeno je! Toda kaj? - Moj lastni boj za vas; kajti Jaz kot vaš Stvarnik, Bog in Gospod in Večno življenje, ne morem storiti več, kakor vzeti Nase vašo smrt!

13 Da pa Mene ni mogoče ubiti v Mojem večnem duhu, Mi ni treba dalje razlagati. Samo boj za vaše življenje morem gnati do neskončno najvišje stopnje. Toda, ker ste sami končni, mora imeti zato tudi ta boj nekakšen najvišji dosegljivi namen. Ko je enkrat ta namen dosežen, potem je boj izpolnjen, gledano z Mojega stališča, - toda kljub temu morda tudi pri vas, ki Meni, borcu, dopolnjujočemu boj za vaše življenje, podajate iz gole hvaležnosti kis in žolč namesto žive vode ljubezni.

14 Seveda je izpolnjeno; ampak ne za vas, marveč na žalost samo Zame, ali: vse sem storil za vas, kar je sploh v Božji moči: zato sem izpolnil Moje delo za vas. Toda, ali se tudi vi ravnate po tem, da bi bilo to delo v vas izpolnjeno?

15 Oh ja - pridno berete, tudi marljivo pišete, in se tudi radi pogovarjate o Meni; toda ko vam rečem: “Posvetite Mi namesto kakih vaših posvetnih misli in raznolikih posvetnih razvedril le eno polno uro dnevno; posvetite jo za to, da se med njo v vaših srcih ne boste ukvarjali z ničemer drugim razen samo z Menoj!” - oh, ob tem bi iz ene naredili sto ovir in okoli ene edine duhovne misli bi se vrtinčilo stotine posvetnih kakor neki viharni vrtinec!

16 Vse možne posvetne obzire bi privlekli na dan; in če bi se nekdo hotel odločiti za eno takšno uro, se je prav zanesljivo ne bo preveč veselil, ampak bo občutil majhno neugodno bojazen in bo med njo marljivo štel minute na številčnici svoje ure in neredko z nestrpnostjo pričakoval konec Meni posvečene urice.

17 In če bi se vmešal kateri koli že nepomemben posvetni opravek, se urica pač črta ali pa vsaj prestavi v tisti del dneva, v katerem se nad smrtnika že spusti dobrodelni spanec in ko posebno pri ženskem spolu ni več pričakovati prijetnih obiskov in niso več možni razkazovanju namenjeni sprehodi, ki krepijo živce.

18 Glejte, vse to sta kis in žolč! In s tem v vas ni izpolnjeno, ko se jaz, iz Moje neskončne ljubezni, trudim na vse kriplje,da bi vas spravil na pravo življensko pot. Kajti za izpolnitev v vas se mora vsak sam zatajiti, iz resnične ljubezni do Mene ter vzeti nase svoj križ in Mi zvesto slediti.

19 Kdo pa že to stori? Ženski spol zmore, kadar gre vse dobro, ves dan spenjati in šivati za telo in se krasiti in se neredko nadvse veseliti nekega obiska, toda: Če želim k temu pripomniti: “Ostanite doma v vaši sobici in mislite Name v vašem srcu! tedaj postanejo otožne, obrazi se jim prav čedno podaljšajo in godrnjajo: “Ampak nič dobrega ni za nas na tem svetu!”

20 Vprašanje: Mar nista to kis in žolč, v pravem pomenu besede? Mar nimajo takšne ženske v svojih srcih neko prazno posvetno razvedrilo za pomembnejše kakor sem Jaz? So takšne ženske tudi izpolnile v sebi, kar sem izpolnil v velikem boju na križu?

21 Dajte jim prijetne knjižice z najrazličnejšimi zgodbicami, ki se morejo - zaradi Mene - ukvarjati z Menoj; prav rade jih bodo prebirale, posebno kadar je v njih sem ter tja govora o zasanjani poroki ali kadar se najdejo čudovite pravljice. Dajte pa jim le neko malo resneje zastavljeno knjigo; to bodo brale z ravno takšnim tekom, kakor žre pes, navajen na dobre jedi, pomoljeno mu suho kruhovo sredico, ki jo komaj povoha in jo kmalu zapusti s povešenim repom in bingljajočimi ušesi.

22 Ker pa je dejanje vedno nekaj resnejšega kakor samo golo branje, čeprav celo najresnejše knjige, se samo po sebi pojasni, s kakšnimi težavami se bo moralo delovanje spopadati.

23 Mnogi so, ki radi poslušajo dobro glasbo, ki jo igrajo umetniki; toda, kako malo jih je med njimi, ki bi se tako zatajili,da bi z napornim učenjem sami postali umetniki.

24 Poslušati je enostavno, brati ni težko in gledati je lahko; toda storiti enako njim, pa nima za vsakogar kake posebne privlačnosti. Kaj koristi nekomu znanje, če ga ne uporablja?

25 Glejte, vse to je kis z žolčem in ne doseže dokončne izpolnitve! V Meni pač, ker dam zato vsakomur vse, kar si morete misliti, - ampak ne v človeku, ki tega noče uporabiti tako in za to, kakor in za kar mu dajem.

26 Zato ne bodite zgolj poslušalci, temveč postanite udejanjevalci besede! Kajti samo kot udejanjevalci gasite Mojo žejo z živo vodo ljubezni, drugače pa Mi podajate vedno kis in žolč.

27 Menim, da je tudi to jasno; toda prihodnjič kljub temu več osrednjih sonc!