Prijava na prejemanje obvestil o novih člankih

Natisni ali shrani kot PDF Natisni Natisni ali shrani kot PDF PDF

Prerokba o klicanju Boga

4 Ko bodo ljudje v svoji slepoti klicali k Bogu 'svet, svet, svet', potem bo res slabo med njimi! Kdor hoče klicati Boga, ta mora biti najprej sam poln tega duha, sicer je njegovo klicanje nekoristno in nespametno, enako klicanju poganov, ki zasužnjeni in okovani s sod­bo grehov sveta ne morejo dojeti in spoznati svetosti večne in ne­skončne svobode v Bogu.

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 8/ 205,9