Prijava na prejemanje obvestil o novih člankih

Natisni ali shrani kot PDF Natisni Natisni ali shrani kot PDF PDF

Obvladovanje strasti

6 ... Dokler namreč človek ne postane popoln gospodar svojih misli, tako dolgo tudi ne bo gospo­dar svojih strasti in dejavnosti, ki iz njih izvirajo. Kdor pa ni gospo­dar in mojster v sebi in nad seboj, je še daleč od Božjega kraljestva in je ter ostane hlapec greha, porojenega iz človekovih neurejenih misli, in strasti, ki izvirajo iz njih, ter omadežuje vsega človeka....

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 7/37,6