Spust do pekla in poveličanje telesa

Spust do pekla   »V duhu je On tudi odšel navzdol in je duhovom v ujet­ništvu prinesel odrešenj sko vest, tudi tistim, ki so nekoč bili neposlušni, ko je Božja prizanesljivost v Noetovih ča­sih čakala. .. .Poleg tega je veselo vest oznanil ...


Jezusove besede na križu

Jezusove besede na križu Sedem besed na križu   V majhnem spisu SEDEM BESED JEZUSA KRISTU­SA NA KRIŽU je z vsemi podrobnostmi na novo razgla­šena zadnja pridiga, ki jo je Jezus s križa v sedmih Najsve­tejših besedah namenil zemeljskemu človeštvu in ...


O nošenju križa

O nošenju križa   Nesti križ na morišče, kraj njegovega »povišanja«, tudi Njemu, Gospodu večnosti, po kaznovalnih navadah Rim­ljanov, ni bilo prihranjeno. Ali se smemo pritoževati, če življenje in svet tudi nam nalagata križ in trpljenje!? ...


Getsemani

Jezusovo trpljenje Sporočilo   Janezov veliki evangelij, knjiga 11/ poglavje 72   Gospod: ... Odšli smo torej skozi vrata in smo se obr­nili proti Oljski gori. Tam je ležal vrt, ki se še zdaj ime­nuje »Getsemani«, vendar na čisto drugem ...


Obsodba

Obsodba Sporočilo Janezov veliki evangelij, knjiga 11, poglavje 73    Gospod: Sprevod je šel zdaj preko Cedrona skozi ista vrata, skozi katera je bil potekal Moj prihod. Tempeljske straže so Me vodile najprej k Hanu, ki je bil tast velikega duhovnika Kajfe. Hana je bil zato ...


Križanje

Jezus križajo Sporočilo Janezov veliki evangelij, knjiga 11, poglavje 74   Gospod: Tempelj je zdaj navidezno zmagal, in pohitel je, da bi bila izrečena smrtna obsodba čim hitreje izvrše­na.   Pri Rimljanih je bil običaj, daje vsakdo, ki je bil obso­jen na ...


Položitev v grob

Jazusa položijo v grob Sporočilo Janezov veliki evangelij, knjiga 11, poglavje 74   Gospod: Ko je bilo telo mrtvo in je krdelo sovražnikov popolnoma ohladilo svojo maščevalnost, so se tudi ljudje kmalu razkropili, ker je nekakšna notranja groza - tista že omenjena ...


Vstajenje

Jezusovo vstajenje Sporočilo   Janez: Prvi dan po Sabatu je Marija iz Magdale zelo zgodaj zjutraj, ko je bilo še temno, prišla h grobu in je vi­dela, da je bil kamen odmaknjen od groba. Tedaj je stekla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je Jezus po­sebno ...


Zadnja večerja

Zadnja večerja Sporočilo Gospod v Velikem Janezovem evangeliju, knjiga 11, poglavje 71, opisuje Svoj poslovilni obed z učenci:    »Ko se je približal opoldanski čas, sem Svojim ukazal, da gremo na pot, in počasi smo se spet napotili proti de­želni cesti med ...