O bistvu Jezusovega evangelija

­113. Gospodov namig Njegovima dvema pisarjema, Mateju in Janezu, o različnih zapisih. Pomembni namigi o bistvu evangelijev. Edina pot za resnično spoznanje Božje besede. 1 K Meni je stopil pisar Matej, ki Mi je sledil z določene razdalje, da bi zaradi zapisovanja videl, kaj se tu ...


Matej 10, 1-4 Namigi Mateju in Janezu

134. Namigi evangelistoma Mateju in Janezu. Imenovanje dvanajsterih apo­stolov in njihovo prvo poslanstvo - misijonsko delo. Pomembno  pojasnilo glede Božjega duha v zdajšnjih evangelijih. Zakaj so izginili izvirniki evange­lijev. Jedro aziatskih religij.  Mt 10, 1-4 ...


Janez 8,3-11- Kamenjanje prešuštnice

197. Prešuštnica ( Jn 8, 3-11) 1 Toda medtem, ko so tako tuhtali, so njihovi biriči, ki so jih razpo­slali, pripeljali k njim prešuštnico, ki so jo zalotili pri dejanju, in bi jo zdaj po Mojzesovi postavi morali kamnati, - kazen pa so zdajšnji ...


Luka 10,25-37 - Prilika o usmiljenem Samarijanu

63. Pismouk skuša Gospoda ( Lk 10, 25-37) 1 Med tistimi, ki so s temi sedemdesetimi učenci prišli k Meni v Betanijo, je bil tudi neki pismouk. Moje besede so ga vznejevoljile. 2 Zato je pristopil k Meni, da bi Me skušal, in rekel (pismouk): »Mojster, iz tvojih ...


Janez 6. poglavje - Ob Galijskem jezeru

41. Jezus nahrani pet tisoč mož (Jn 6, 1-15) 1 Da se je Lazar nadvse razveselil Mojega prihoda, najbrž ni treba omenjati. Toda tam sem bil komaj tri dni, ko je vsa bližnja in daljna okolica od delavcev izvedela za Mojo navzočnost. Vsak dan se je zbra­lo več ljudi in s seboj so ...


Janez 2. poglavje - Svatba v Kani Galilejski in očiščenje templja

10. Povezava prvega in drugega poglavja. Gospod s svojimi štirimi učenci doma pri starših. Jožef je umrl. Marijini zmotni pogledi na Mesijevo delova­nje. Jakob, Janez in Tomaž sprejeti za apostole. O duhovni ponazoritvi. dogajanja na svatbi v Kani. Tri stopnje prerojenja. Jan ...


Janez 5. poglavje - Gospod in tempeljski duhovniki

Vse navedbe bibličnih mest, dodane besedilu v oklepajih, so dodatki Jakoba Lorberja ali založbe Lorber Verlag.  1. Ozdravljenje bolnika v kopeli Betesda (Jn 5,1-13) 1 Ta dan sem šel s Svojimi učenci v bližino Jeruzalema, kjer smo pre­nočili v ...


Janez 9,31-38 - Resnica osvobaja človeka

2 Nato sem rekel (Jaz) Judom, ki so začenjali verovati Vame: »Če se boste držali Mojih besed, boste s tem tudi postali Moji pravi učen­ci. (Jn 8,31) Spoznali boste resnico, ki je v njih, in ta resnica vas bo osvobodila, kot sem nakazal že prej.« (Jn 8,32) 3 Na to je ...


Matej 17,10-13 - Janez Krstnik

237. Inkarnacije Janeza Krstnika (Mt 17, 10-13)   1 Še med potjo z gore je stopil k Meni Peter in Me vprašal, kaj naj bi pomenilo to, ko pismouki pravijo, da bi moral pred Mesijevim prihodom priti Elija in vse urediti ter tako pripraviti pot Gospodu (Mt 17, 10). 2 ...


Luka 18,18-27 - Gospod in bogati oblastnik

166. Gospod in bogati oblastnik (Luka 18; 18-27) 1 Ko smo pojedli kruh in vino in se je nekaj Mojih učencev zače­lo zanimati, koliko naj bi bilo še do naslednjega kraja, in ko smo se že nameravali odpraviti, je pristopil k Meni neki oblastnik in rekel: »Poslušaj, ti ...


Luka 18,28-30 - Peter sprašuje po plačilu učencem

167. Simon Juda (Peter) sprašuje po plačilu učencem (Luka 18; 28-30) 1 Nato pa je k Meni pristopil tudi Simon Juda in rekel: »Gospod, zapustili smo vse in Ti brez zadržkov sledili že na Tvoj prvi klic (Lk 18,26-28) in za to nismo še nikoli zahtevali od Tebe nobene ...


Luka 18, 31-43 Jezus napove svoje trpljenje

168. Napoved trpljenja. Učenci in slepec na poti v Jeriho (Luka 18; 31-43) 1 Ko smo se približno za nekaj sto korakov oddaljili od kraja in so Judje iz Grčije in skupina Janezovih učencev, utrujeni od potovanja tega dne nekoliko zaostali, ker nas zaradi naše hitre hoje niso mogli ...


Evangelij za ženskim spol

21 Jara reče:«Toda Gospod, Ti moja ljubezen, zakaj se mi mora dogajati, da nisem sposobna prav presojati ljudi, ampak jih zmeraj presojam napačno? To je že prav neprijetno! Prej sem dobila sicer blag, toda vendarle ukor od Cirenija, zdaj pa kar od cele množice! Vsi imajo prav, le jaz ...


Luka 9. poglavje - Jezus in Zahej

GOSPOD NA POTI IZ JERIHE V NAHIM V JUDEJI  (Luka 19) 26. Gospodov odhod iz Jerihe. Zaharija na murvi.   1 Ko smo spet ostali sami, Me je gostilničar povabil: »O Gospod in Mojster, ali ne bi ostal pri nas še čez poldne?« 2 Jaz sem ...


Matej 18,1-9 - O največjem v nebeškem kraljestvu in o pohujšanje

Gospod v hiši Simona Petra  Mt, pogl. 18 244. O največjem v nebeškem kraljestvu. O pohujšanju Mt 18,1-9 1  Ko pa smo tako jedli in pili in smo nazadnje postali dobro raz­položeni, je nekaj učencev vstalo s svojih sedežev, stopilo k Meni in Me ...


Matej 18,10 - Bog in človek v Gospodu

246. Otroci kot vzorniki učencem. Bog in človek v Gospodu Mt 18,10 1 Nato seje oglasil Peter: »Da, Gospod in Mojster, zdaj nam je to popolnoma jasno; zato Te prosim, da nam v prihodnje, ko bodo spet prišli takšni nauki, zadeve takoj tudi razložiš, da se ne ...


Matej 18,11-14 - Skrivnost Golgote

247. Skrivnost Golgote Mt 18,11-14 1 Simon Juda reče: »Da, Gospod in Mojster, pogovoriti bi se bi­lo treba še o marsičem, kar prihaja iz Tvojih ust, pa še tako zdravi človeški pameti ni in ni dojemljivo. In prav tu je v ozadju kot režeča pošast ...


Matej 18,15-22 - Odpuščanje

248. O odpuščanju Mt 18,15-22 1 Zunaj Petrove hiše pa so se nekateri ribiči, ki so se vrnili domov, začeli glasno prerekati, in Peter je menil, da bi morali iti ven in pomi­riti hud prepir. 2 Jaz sem rekel: »Da, stori to, tudi pomiriti prepir med ljudmi in ...


Matej 18,23-25 - O hudobnem služabniku

249. Prilika o hudobnem služabniku Mt 18, 23-35. 1 (Gospod:) »Da bi vam še nazorneje prikazal nebeško kraljestvo v njegovih pravih razmerah, vam ga bom predstavil z ustrezno prispodo­bo. Nebeško kraljestvo je torej podobno kralju, ki je hotel nekoč ...


Luka 18,1-8 Urjenje v veri in zaupanju

87. Urjenje v veri in zaupanju 1 Nato so nekateri Moji učenci rekli: »Gospod, vse bi bilo dobro, če človek na tem svetu le ne bi bil izpostavljen skušnjavam, ki bi ga zapeljevale v greh. Ko človek potem v nekem trenutku šibkosti tako zelo hitro zagreši to ali ...


Luka 16,13 Služiti dvema gospodarjema

38. Gospodovo svarilo rabinu 1 Stari rabin, ki si dotlej še ni upal pokusiti vina, je stopil k Meni in Me prosil za dovoljenje, da bi smel pokusiti čudežno vino. 2 Jaz sem rekel: »Bolj si pogan kot vsi drugi pogani, ne da bi pomis­lil, da nihče ne more služiti ...


Jezus o oznanjevanju evangelija

8 Jaz sem mu rekel: »Kar boste počeli v Mojem imenu, počnite z vso ljubeznijo in potrpljenjem, Mojega evangelija ljudem ne pridigaj­te z mečem v roki! Toda menim, da bodo celo številni ljudje zelo za­dovoljni, da bodo iz svoje dolgotrajne goste teme prešli v ...


Luka 13,1-23 Prilika o sejalcu

212. Petrovo priznanje in prošnja za pojasnilo prlike o sejalcu 1 Ko sem končal s poučevanjem, je vstal Simon Juda, imenovan Peter, in rekel: »Vsi se Ti zahvaljujemo za ta čudovit pouk. Šele zdaj v polni globini duše čutim, da si Ti po Svojem telesu Božji ...


Matej 27, 29-30 O rezanju rok in izdiranju oči

213 Prispodoba o ruvanju očesa, sekanju roke 1  Simon Juda je rekel: »Gospod in Mojster, omenil bi še nekaj, in sicer še iz Tvoje znamenite pridige na gori. Toda iskreno povedano, sram me je to izreči, ker se bo tako moja neumnost razkrila še bolj.« 2 ...


Matej 22,1-14 O neupravičenem gospodarju in kraljevi gostiji

216 O neupravičenem gospodarju 1  Simon Juda je rekel: »O Gospod in Mojster, v tem kosu ni nič več krivega, toda še dva koščka mi nista jasna; zaupam v Tvojo ljube­zen in milost, da se bosta tudi ta dva zravnala sama od sebe.« 2  Jaz sem rekel: ...


Lazarjeva smrt in obuditev Jn 11,1-44

Smrt in obuditev Lazarja  Jn 11,1-44 32. O Lazarjevi smrti 1 Ko smo povečerjali, sem Svojim povedal, da se nameravam nas­lednje jutro navsezgodaj odpraviti naprej, in sicer globlje v Judejo, tja proti Jeruzalemu.  (Jn 11,7) 2 Moji najbližji učenci so se zbali Zame in so ...