Prijava na prejemanje obvestil o novih člankih

Natisni ali shrani kot PDF Natisni Natisni ali shrani kot PDF PDF

Avtorske pravice

Avtorske pravice za ta dela ne obstajajo.

To je Božje delo in Božje delo je prosto dostopno vsem in se lahko svobodno kopira in razširja pod pogojem, da se besedila ne spreminja.
 

There is no copyright for this books.

This is God’s Word and God’s Word is free. It may be copied freely on condition that the text will not be changed.

  
 Usmiljeni Jezus Kristus 
Merciful Jesus Christ